Deze activiteit stimuleert inlevingsvermogen, onderling vertrouwen, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar.

Deze activiteit stimuleert samenwerking, overtuigingskracht, verbeeldingskracht en het jezelf durven laten zien aan de buitenwereld.

Deze activiteit bevordert inzicht in de werking van alcohol.

Deze activiteit stimuleert o.a. fantasie, expressie en samenwerking.

Met deze activiteit worden o.a. het geheugen en het herkenningsvermogen geoefend en wordt de gezamenlijke beleving van het spelthema en het groepsgevoel versterkt.

Deze activiteit stimuleert o.a. expressie en creativiteit. Deze activiteit is te gebuiken voor de Keet Kleur badge.

Deze activiteit stimuleert o.a. fijne motoriek, creativiteit, samenwerking, het bij elkaar horen en hulpvaardigheid.

Scouting staat open voor iedereen. Uit onderzoek is gebleken dat iedere Scoutinggroep minstens twee kinderen met een beperking heeft. Denk aan kinderen die slechtziend zijn, moeilijk kunnen lopen of kinderen met sociale beperkingen zoals ADHD of autisme. Met dit spel kunnen kinderen en ook leidinggevenden ervaren wat het is om een beperking te hebben.

Deze activiteit stimuleert o.a. samenwerking, lichamelijke ontwikkeling en spelinzicht.

Deze activiteit stimuleert technisch inzicht en kennis van morsetekens.

Pagina 9 van 350