dinsdag, 05 november 2019 12:58

Fierljeppen / polsstok verspringen (Waterspel)

Beoordeel dit item
(1 Stem)

Waarom / doel van de activiteit

Met behulp van een polsstok over een sloot springen 

Beschrijving van de activiteit

Polsstokverspringen, beter bekend onder de Friese naam fierljeppen, is een sport waarbij een atleet probeert met behulp van een polsstok een zo groot mogelijke afstand over een sloot te overbruggen. Het is een traditionele Friese sport. De Friese benaming fierljeppen wordt uitgesproken als fier-ljeppen.

Het maken van een polsstokversprong bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk moeten leiden tot een zo groot mogelijke afstand. De sprong begint met het maken van een korte felle sprint van circa 30 meter naar de polsstok, gevolgd door een goede sprong richting de stok, de insprong, het klimmen naar de top van de polsstok (wat bij polsstokhoogspringen niet mag) om uiteindelijk met een uitsprong in een zandbed te landen.

Maak hier een mooie competitie van. Wie doog haalt de overkant van de sloot. Hilariteit al om en mogelijke promotie stunt om je groep op de kaart te zetten.

In de waterrijke gebieden van Nederland wordt al zeker duizend jaar de polsstok gebruikt om sloten over te steken. Zoals met elk transportmiddel werd ook de polsstok snel ingezet voor competities. Wie was in staat over de breedste kanalen te springen? Ook als het polsstokverspringen als sport wordt beoefend, wordt er meestal over water gesprongen, soms met een nat pak als gevolg. Op 24 augustus 1767 werd de eerst bekende officiële wedstrijd gehouden in Baard, georganiseerd door de weduwe van kastelein Ype Gerbens. Op die dag stond in de Leeuwarder Courant: "Met Approbatie van Jr. E.F. v. AYLVA, Grietman over Baarderadeel, zal de wed. van YPE GERBENS te Baard nevens de Bueren op Maandag den 24 Augusty 1767 laaten verspringen met een Pols over de Bolswarder Vaart, een curieus Zilveren MES."

In Friesland worden sinds 1956 in georganiseerd verband wedstrijden gehouden. Tot rond 1975 werd hierbij gesprongen met houten polsstokken (maximale lengte 10 meter). Deze werden vervangen door aluminium polsstokken (maximale lengte 12,50 meter incl. verlengstuk). In 2006, precies 50 jaar na de eerste in Friesland georganiseerde wedstrijd, is de overstap gemaakt naar polsstokken van carbon (maximale lengte 13,25 meter, inclusief top). Deze polsen zijn stugger dan die van aluminium, waardoor ze minder zwiepen. Ook zijn sommige carbonpolsen langer dan de oude aluminiumpolsen. Al direct in 2006 sprongen vier springers verder dan het oude Nederlandse record van 19,40, dat sinds 1991 op naam van Aart de With uit Benschop stond. Een nadeel van carbon is dat het materiaal niet tegen puntbelasting kan, er moet daarom voorzichtiger met de polsen worden omgegaan.

Benodigd materiaal

  • Sloot van minimaal een meter breed
  • Stevige lange stok van minimaal 4 meter

Veiligheid

Zorg dat er waterschoenen gedragen wordt ivm verborgen scherpe voorwerpen in het water

Tips

  • Handdoeken en droge kleren bij de hand kan handig zijn.
  • Voor grotere wedstrijdvorm kan je dit ook met een andere groep doen.
Lees 3672 keer Laatst aangepast op dinsdag, 19 oktober 2021 21:45
Log in om reacties te plaatsen