maandag, 31 augustus 2015 02:00

Kampvuurraadsels

Beoordeel dit item
(20 stemmen)

Waarom / doel van de activiteit

Vul dode momenten op met raadsels die tot logisch nadenken aanzetten.

Beschrijving van de activiteit

Er zijn meerdere raadsels die binnen en buiten Scouting met name tijdens kampen gebruikt worden om dode momenten te vullen. Bijvoorbeeld tijdens het eten (wachten op de laatste eters) of tijdens kampvuur na het avondprogramma. Hieronder volgen er een aantal, al zijn er natuurlijk vele in omloop.

Land van Nogrnogi

In het land van Nogrnogi (spreek het uit als noger-nogie) is er geen water maar wel thee. Er zijn geen varkens, maar er is wel vlees. Je hebt er wel auto’s maar die auto’s hebben geen motor. Er is geen suiker, maar wel zout. Wat is dit voor een land?

Hoe werkt het?
Als je goed naar de naam van het spel kijkt, begrijp je misschien al wat voor een land dit is: Nog-r-nog-i In het land van nogrnogi bestaan geen woorden waarin een R of een I voorkomen niet. De spelers moeten er achter komen waarom er bijvoorbeeld wel thee, maar geen koffie is in het land van Nogrnogi.
Je kunt ook zelf een land met andere letters bedenken. Een variant van dit spel is Het land van koffie en thee.

Variatie tip: ga naar het Land van Geenidee.

Magische schaar

Alle spelers zitten in een kring. De spelleider heeft een schaar in de hand en vertelt de spelers dat ze die gekruist of ongekruist moeten doorgeven aan hun rechterspeler. De speler zegt hierbij hardop: “Ik geef de schaar gekruist (of ongekruist) door”. De spelleider zal telkens aangeven of de speler de schaar goed of verkeerd heeft doorgegeven. De spelleider begint zelf: “Ik geef de schaar gekruist (of ongekruist) door en dat is goed". De bedoeling van dit spel is dat de spelers erachter komen hoe ze de schaar op de juiste manier kunnen doorgeven.

Hoe werkt het?
De spelers zullen goed op de schaar letten. Wordt de schaar open (gekruist) of dicht (ongekruist) doorgegeven. Maar het gaat niet om de schaar, maar de manier waarop de spelers hun benen of voeten houden. Hebben ze hun benen over elkaar (gekruist), dan moeten ze de schaar ook gekruist doorgeven. Als ze de benen naast elkaar hebben staan, dan moeten ze de schaar ongekruist doorgeven. Zo simpel is het!
Benodigdheden: schaar + iedereen op stoelen of banken.

Wie van de drie?

In de ruimte staan 3 stoelen naast elkaar. Er zijn weer 2 spelleiders. B gaat even weg. Iemand uit de groep kiest op 1 van de 3 stoelen te gaan zitten en gaat daarna terug naar zijn plaats. B wordt door A teruggeroepen. B kijkt naar de 3 stoelen en gaat op de stoel zitten waarop de speler ook heeft gezeten. Hoe kan dat?

Hoe werkt het?
Het gaat om de manier waarop B door A wordt teruggeroepen. Belangrijk is dat alleen A mag terug roepen. Er staan 3 stoelen, die zijn genummerd als je ervoor staat met 1 tot en met 3 van links naar rechts. B kan op 3 verschillende manieren worden teruggeroepen:

  • Zat de speler op de 1e stoel, dan wordt B met 1 woord teruggeroepen, bijv. “Tanja”.
  • Zat de speler op de 2e stoel, dan wordt B met 2 woorden teruggeroepen, bijv. “Tanja, kom”.
  • Zat de speler op 3e stoel, dan wordt B met 3 woorden teruggeroepen, bijv. “Tanja, kom maar”.

Het aantal woorden waarmee B wordt teruggeroepen, geeft aan op welke stoel hij moet gaan zitten.
Benodigdheden: 3 stoelen + de mogeleikheid voor spelleider B om weg te gaan (bijvoorbeeld andere ruimte).

Kabouters vangen

Zie kaboutes vangen.

Black magic / zwarte magie

Alle spelers zitten in een kring en er zijn weer 2 spelleiders (A en B). B gaat even weg. A vraagt iemand uit de kring een voorwerp aan te wijzen wat B moet gaan raden. B wordt nu teruggeroepen. A begint met het opnoemen van voorwerpen.

Bijvoorbeeld: “Is het die broek?”
"Nee”
"Is het dat horloge?"
“Nee”
En zo verder.

B zal de vragen van A telkens met “nee” beantwoorden, totdat A het juiste voorwerp dat met de spelers is afgesproken opnoemt. Nu zal B met “ja” antwoorden. Hoe kan dat?

Hoe werkt het?
De titel geeft eigenlijk al de oplossing, black magic is zwarte magie. A zal allerlei dingen opnoemen die niet zwart van kleur zijn. Na een aantal voorwerpen opgenoemd te hebben, zal A een voorwerp opnoemen dat helemaal zwart is. Het voorwerp dat hierna komt, is het voorwerp dat met de groep is afgesproken. De spelleiders weten dus van tevoren welk voorwerp het zal worden. Altijd het voorwerp dat na het zwarte voorwerp wordt genoemd.

Ranonkeltje, Ranonkeltje!

Alle spelers zitten in een kring. Je hebt 2 spelleiders nodig die het spel kennen (A en B). Je vertelt de spelers dat je met iemand door middel van telepathie kan communiceren. Om dit te bereiken heb je de beschikking over een toverspreuk. Als A deze spreuk uitspreekt moet iedereen wel stil zijn:
“Ranonkeltje, ranonkeltje, luister naar het eerste woord en geef hem of haar een hand die ik een hand zal geven”.

Hierna gaat B weg. A geeft nu iemand in de kring een hand, waarna B wordt teruggeroepen. Na aandachtig de kring te hebben rondgekeken, geeft B dezelfde speler een hand, als die A een hand heeft gegeven.

Hoe werkt het?
Nadat de spreuk is uitgesproken, wordt er gewacht tot iemand uit de kring iets zegt. Dit is de speler die de hand zal krijgen. Hoesten en lachen tellen niet mee. Beide spelleiders weten dus welke speler een hand zal krijgen, dat is dus degene die als eerste iets zegt. Zorg er voor dat de spelers na de spreuk wel weer mogen praten, dit voorkomt zwijgen van iedereen!

Ik ben Pietje en op kamp eet ik graag, doe ik graag, neem ik mee...

Alle spelers zitten in een kring. Je hebt 1 spelleider die begint met: "Ik ben Pietje (dit is een voorbeeld dus gebruik gewoon je eigen naam) en op kamp eet ik graag patat." Hierna gaat de volgende speler in de kring. Elke beoordeeld de spelleider op het ook 'de waarheid' is. Aan alle spelers om te achterhalen wat wel of niet de waarheid is.

Hoe werkt het?
Datgene wat je op kamp eet, doet of meeneemt moet beginnen met dezelfde letter als je eigen naam.

De enkele knoop

Wie kan er in een touw een enkele knoop leggen met de volgende regel erbij: Je moet het touw aan beide uiteinden met je vuisten vastpakken en je mag het touw niet meer loslaten.

Hoe werkt het?
Je kruist je armen op de manier zoals je vroeger op school moest gaan zitten. De rechterarm gaat onder de linkerarm, en de linkerarm over de rechterarm. Nu pak je de beide uiteinden van het touw, strek je je armen en de knoop zit erin.
Benodigdheden: een touw (ongeveer 1 tot 1,5 meter).

Gedachten lezen

De spelleider beweert dat hij van iemand de gedachten kan lezen en dat kan hij bewijzen door van tevoren de antwoorden op papier te zetten. De speler met wie je dit speelt moet hardop van 1 tot en met 10 tellen en dit in een snel tempo blijven herhalen. Tussentijds stel je hem 3 vragen waarop de speler direct antwoord moet geven (het eerste wat hem te binnen schiet). Na het beantwoorden van de vraag moet hij weer gewoon doortellen. De vragen die je hem moet stellen:

  • Noem een gereedschap.
  • Noem een groente.
  • Noem een kleur. 

Hoe werkt het?
In 8 van de 10 keer antwoordt een speler het volgende:

  • Op gereedschap > hamer.
  • Op groente > sla.
  • Op kleur > rood.

Waarom dat zo is? Geen idee, maar probeer het eens uit!

Spiegeltje, spiegeltje

De spelers zitten in een kring. Er zijn 2 spelleiders. B gaat even weg. Iemand van de spelers kijkt in de spiegel. Dan komt B terug. Hij kijkt aandachtig de groep rond. Hierna kijkt hij in de spiegel en na enige tijd zegt hij wie er in de spiegel heeft gekeken.

Hoe werkt het?
A zit tussen de andere spelers in de kring. Op het moment dat B terug komt neemt A dezelfde houding aan als degene die in de spiegel heeft gekeken. B loopt de kring rond en zoekt de speler die dus ook in deze houding zit. Dat is degene die in de spiegel heeft gekeken. Probeer zoveel mogelijk de aandacht op de spiegel te vestigen door er zelf veel en geheimzinnig in te kijken.

Aapje, aapje, olifantje

Een leid(st)er beweert tegen de kinderen dat hij iets kan wat de rest niet kan, en doet het voor:
Terwijl je "aapje" zegt, moet je met de rechter wijsvinger je linker pink, ringvinger, middelvinger, wijsvinger en duim aantikken en daarna weer terug van de duim naar de pink, bij olifantje laat je je wijsvinger van de topje van de wijsvinger naar de topje van de duim glijden of andersom.

Als hij het uitgelegd heeft, doet hij het een keer voor. Daarna doet hij nog een beweging die niet echt opvalt. Iedereen moet het truucje met de vingers na doen. Pas als de kinderen ook de extra beweging goed doen, is het helemaal goed. Ter suggestie: Als "onopvallende beweging" zou je na afloop van het zinnetje je armen over elkaar kunnen slaan en zeggen tegen één van de kinderen: "Nou jij".

Wakken en ijsberen

Gooi met 5 of 6 dobbelstenen. Deze gooi is met vijf dobbelstenen en laat een 2, een 5, een 1, een 6 en een 4 zien. Vraag daarna aan de ander hoeveel wakken, ijsberen en pinquins hij of zij ziet. Daarna vertel je dat er 2 wakken zijn, 4 ijsberen en 8 pinquins zijn.

Hoe werkt het?
De wakken zijn de stippen op het midden van de dobbelsteen. Dus de 1,3 en 5 hebben één wak. Als er om een wak stippen zitten zijn dat ijsberen, die zitten te vissen. Dus bij de 3 en de 5 is dat zo. Bij de 3 zijn er 2 ijsberen en bij de 5 zijn er 4. Hier komen de meeste mensen nog wel uit. Waar waar zijn de pinquins? Zoals je wel weet zijn op de noordpool ijsberen. Bovendien heb je alleen wakken op de noordpool omdat een wak in ijs zit en op de zuidpool er alleen land is. Pinquins zitten op de zuipool. Dus bij elke dobbelsteen met een wak en ijsberen zit aan de onderkant van de dobbelsteen de zuidpool met de pinquins. Beide kanten van een dobbelsteen zijn samen 7. Dus bij een 1 is 6 de onderkant, bij 3 de 4 en bij 5 de 2.

In het voorbeeld werd er een 2, een 5, een 1, een 6 en een 4 gegooid. De 1 en de 5 hebben een wak dus 2 wakken. Alleen de 5 heeft stippen om het wak dus dat zijn 4 ijsberen. De 1 heeft 6 aan de andere kant en 5 heeft 2 aan de andere kant. Dus samen 8 pinquins. Tip: verzin een leuk verhaal waarom er ijsberen rond die wakken zitten
Benodigdheden: 5 of 6 dobbelstenen.

Benodigd materiaal

  • Afhankelijk van de raadsels.

Tips

Aanvullende informatie

Lees 170704 keer Laatst aangepast op zaterdag, 06 januari 2024 20:45
Meer in deze categorie: « Piwi piwi VOC handelsspel »
Log in om reacties te plaatsen