zaterdag, 26 maart 2022 12:05

Taxonomie van de natuur

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Beschrijving van de activiteit

Er komen ruim 4.000 soorten zoogdieren op aarde voor, de mens is er daar één van. Zoogdieren zijn warmbloedige, gewervelde dieren (chordadieren). Kenmerkend is dat de jongen in de buik van de moeder groeien (levendbarend) en na de geboorte melk drinken bij de moeder. Ze hebben een huid en haren. Taxonomie is de wetenschap van het indelen van planten en dieren in: rijk - stam - klasse -orde - familie - soort op basis van gemeenschappelijke kenmerken.

Zoogdieren (klasse) vallen onder de gewervelde dieren (stam) in het dieren- rijk (rijk). We kunnen zoogdieren onderverdelen in 8 ordes: insecteneters, vleermuizen, haasachtigen, knaagdieren, roofdieren, evenhoevigen, zeehonden en walvisachtigen. Onder de roofdieren vallen de families van de hondachtigen, katachtigen en marterachtigen. De honden die wij als huisdier houden zijn een ondersoort van de soort ‘wolf’ en onze katten een ondersoort van de soort ‘wilde kat’. De term ‘ras’ wordt in de biologie gebruikt voor groepen van dieren en planten die niet op natuurlijke wijze zijn ontstaan, maar door selectie van de mens.

Ga naar buiten met de jeugdleden op zoek naar dieren. De jeugdleden zetten zoveel mogelijk dieren (zoogdieren, vogels, insecten etc.) op de foto. Ga terug naar school en print de foto’s uit.

Verdeel de jeugdleden in groepjes en laat aanvullend een heleboel plaatjes van allerlei soorten dieren uitknippen uit tijdschriften. Per groepje sorteren ze de foto’s en uitgeknipte dieren op kenmerken. Ze mogen zelf een indeling bedenken en schrijven de kenmerken erbij waar de indeling op gebaseerd is.

Vervolgens kiest elk jeugdlid één dier en gaat van dat dier uitzoeken (in boeken, op internet) hoe het wordt ingedeeld in rijk, stam, klasse, orde, familie en soort volgens de taxonomie en waarom (de kenmerken van het dier). Dit delen ze met elkaar.

Kijk opnieuw naar de eigen indeling van de foto’s en plaatjes van dieren. Klopt dat met de indeling die in de taxonomie wordt gebruikt?

Benodigd materiaal

  • Fotocamera/printer
  • Tijdschriften met dieren
  • Scharen
  • Pen en papier
  • Dierenboeken
  • Internet

Tips

Deze activiteit heeft betrekking op het duurzame ontwikkelingsdoel: Doel 15 Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit.

Aanvullende informatie

Lees 977 keer Laatst aangepast op dinsdag, 12 september 2023 21:42
Log in om reacties te plaatsen