maandag, 31 augustus 2015 02:00

De religieuze waterschatten

Beoordeel dit item
(2 stemmen)

Waarom / doel van de activiteit

Vis binnen vijftien minuten zoveel mogelijk van de vijf schatkisten uit het water, breng deze naar de kapitein en vind de bijpassende sleutels om de sloten te openen.

Beschrijving van de activiteit

Na het enteren van een schip met onderzoekers, komen de piraten achter het bestaan van een aantal bijzondere schatten. Erg verleidelijk, maar het vergaren van deze schatten is niet zo simpel en als ze er geld voor willen krijgen, zullen ze ook nog de betekenis ervan moeten kennen. Er zijn vijf gesloten schatkisten in verschillende kleuren. Elke schatkist hoort bij een andere religie en bevat een ‘schat’ die te maken heeft met de betekenis van water zoals die in het artikel van het Watermuseum staat (bijvoorbeeld de drietand van Poseidon, de ark van Noach, waterput van Jezus, schoen van Mohammed en een zakje met vuil water). Het doel van het spel is om binnen vijftien minuten zoveel mogelijk van de vijf schatkisten ‘uit het water te vissen’, naar de kapitein te brengen, de bijpassende sleutels te vinden en de sloten te openen. Vervolgens wordt gevraagd wat de schatten betekenen.

Voorafgaand aan de opdracht krijgen de scouts een aantal kaartjes met daarop omschrijvingen van ‘bemanningsleden’ van het schip (zie hieronder). De verdeling is gebaseerd op ploegen van zes, zie verderop voor de verdeling bij andere aantallen. Ieder bemanningslid zal binnen het spel zijn eigen rol spelen. Het is aan de scouts om de kaartjes zo te verdelen dat de kwaliteiten die op de kaartjes staan zo goed mogelijk overeen komen met de kwaliteiten van de ploegleden. Vervolgens wordt het spel uitgelegd en wordt iedereen op zijn of haar plaats gezet (zie plattegrond speelveld).

Algemene regels

 • Er mag niet worden gesproken, behalve door de kapitein.
 • Alleen het afgezette gebied van de kapitein mag door iedereen worden betreden. In de andere gebieden mogen alleen mensen komen die daartoe een voorrecht hebben.
 • De sloten mogen alleen in het gebied van de kapitein geopend worden.
 • Een sleutel mag maar in twee sloten gepast worden, daarna moet hij worden ingeleverd.
 • Voor iedere keer dat één van de boven- of onderstaande regels wordt overtreden, verdwijnt er een sleutel of een hele kist uit het spel (de spelleider bepaalt dit naar aanleiding van de ernst van de overtreding).

Specifieke regels en taken per persoon

 • Kapitein Kaak: mag zijn of haar gebied niet uit en moet van daaruit de boel in de gaten houden en anderen aansturen. Krijgt een stopwatch om de tijd in de gaten te houden.
 • Fret Visser: krijgt een stok met een haak er aan (of een touw, zie onder) en is de enige die deze aan mag raken. Frets taak is om de schatkisten aan hun slotje of metalen oogje op te vissen uit een afgezette cirkel.
 • Mae Mohry: krijgt als enige toegang tot het gebied met de lijst van welke kleur kist bij welke religie hoort. De lijst verlaat het gebied niet. Kijken mag zolang als gewenst, maar elke keer dat opnieuw op de lijst wordt gekeken, kost dat drie strafpunten.
 • Vince van Goghem: heeft als enige toegang tot het theekistje met sleutels. Het kistje mag niet worden verplaatst. Aan de labels op de bodem is te zien bij welke religie de sleutel in een betreffend vakje hoort. Vince kan niet schrijven en mag niet buiten zijn gebied komen. Door oppost-its de religieuze symbolen (of iets anders representatiefs) na te tekenen, moet Vince zorgen dat de anderen weten welke sleutel bij welke religie hoort.
 • Snelle Sjakie: is degene die met schatkistjes en sleutels heen en weer rent. Alle personen die niet in hun gebied vast zitten, mogen daarbij helpen.
 • Professor P. Roof: mag niet meedoen aan het verzamelspel, maar krijgt de informatie van het watermuseum met als boodschap dit zo goed mogelijk te leren. Zodra de vijftien minuten om zijn, moet de informatie worden ingeleverd en mag de professor het speelveld betreden. Voor iedere schatkist die bij de kapitein terechtkomt krijgt de ploeg één punt, twee punten extra als de schatkist is geopend en nog eens twee punten extra als de professor de betekenis van de schat weet uit te leggen, of in één poging weet te raden wat er in een nog gesloten schatkist zit. Je kunt ook kiezen voor een puntentelling die beter in verhouding staat tot de andere opdrachten/spelen. Pas dan ook de strafpunten daarop aan.

Bij afwijkend aantal ploegleden

 • Tot vijf ploegleden: Fret Visser verdwijnt uit het spel. Snelle Sjakie mag als enige in de cirkel met de schatkisten en ‘duikt’ de schatten op zonder hengel.
 • Vier ploegleden: Mae Mohry verdwijnt uit het spel. De lijst met kleurencombi’s komt bij de kapitein te liggen. De kapitein mag er als enige op kijken. Je krijgt vijf strafpunten voor elke keer dat er opnieuw op de lijst wordt gekeken.
 • Vanaf zeven ploegleden: Fret Visser krijgt een broer/zus met wie hij samen de schatkistjes op moet vissen. Ze krijgen een touw met in het midden een haak. Ieder houdt een uiteinde van het touw vast.
 • Vanaf acht ploegleden: Snelle Sjakie krijgt een maatje. De vissers mogen niet weg bij hun ‘visstek’.
 • Vanaf negen ploegleden: Mae Mohry krijgt een collega. Ieder van hen mag maar één keer op het bord kijken, anders ligt diegene uit het spel.
 • Tien ploegleden: De professor krijgt een partner en de informatie wordt verdeeld. Ze mogen de informatie niet met elkaar delen en moeten deze al na tien minuten inleveren.

Benodigd materiaal

 • Vijf kistjes (met slot) in verschillende kleuren (met een metalen oogje bovenop)
 • Eventueel vijf hangslotjes en kettinkjes als het niet lukt om kistjes met slotjes te regelen
 • Touw/afzetlint/pionnen voor het afzetten van gebieden
 • Rolkaartjes op stevig papier + overzicht speelveld
 • Print van het artikel van het Watermuseum (of andere info over de rol van water binnen verschillende religies)
 • Theekistje met op de bodem van vijf vakjes de namen van de religies en hun religieuze symbolen (bijvoorbeeld een Griekse lauwerkrans, jodenster, christelijk kruis, islamitische maan en ster en de hindoeïstische Omkar)
 • Lijstje met welke kleur kist bij welke religie en zijn symbool hoort (zie Beschrijving van de activiteit)
 • ‘Schatten’ (zie Beschrijving van de activiteit)
 • Post-its
 • HB-potloden
 • Lange stok (of touw) met een haakje

Tips

Dit spel kan een post zijn in postenspel of tijdens een hike.

Lees 2172 keer Laatst aangepast op zondag, 08 maart 2020 15:41
Log in om reacties te plaatsen