woensdag, 04 maart 2020 09:49

Waterlijn clean up (Waterspel)

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Waarom / doel van de activiteit

In het water wordt vaak ander plastic gevonden dan aan de waterkanten. Harde plastics zoals doppen e.d. vinden we vaker aan de waterkant, terwijl folies van verpakkingen juist vaker in het water drijven. Daarom is het goed om zowel metingen van plastic in het water als langs de waterkant te doen.

Samen met de sleepnetmeting voegt deze meting belangrijk waarnemingen toe waardoor betere inzichten in de plastic verspreiding worden verkregen.

Beschrijving van de activiteit

In het water wordt vaak ander plastic gevonden dan aan de waterkanten. Harde plastics zoals doppen e.d. vinden we vaker aan de waterkant, terwijl folies van verpakkingen juist vaker in het water drijven. Daarom is het goed om zowel metingen van plastic in het water als langs de waterkant te doen. Samen met de sleepnetmeting voegt deze meting belangrijk waarnemingen toe waardoor betere inzichten in de plastic verspreiding worden verkregen.

Om de waterlijnmeting goed uit te voeren heb je een aantal spullen nodig en is het handig om de meting aan de hand van een paar stappen uit te voeren.

Voor het uitvoeren van deze meting draag je bij aan het verbeteren van de kennis over plastic afval in en rond het water. Deze kennis is van groot belang voor wetenschappers om beter te begrijpen waar het plastic blijft en hoe het uiteindelijk in zee terecht komt. Met je meting draag je dus uiteindelijk een steentje bij aan een oplossing.

Voor je begint

Om de waterlijnmeting goed te doen is het aan te raden om deze stap voor stap uit te voeren. Lees daarom de handleiding eerst een keer helemaal goed door voordat je begint. Je werkt bij voorkeur met je ploeg samen, maar zeker met minimaal 2 personen. Daarvan turft 1 persoon terwijl de ander(en) het afval oprapen.

De waterlijnmeting

Om een goede waterlijnmeting uit te voeren is het belangrijk om zorgvuldig enkele stappen te doorlopen.

Stap 1: Bepaal de locatie van de waterlijnmeting

 1. Kies een stuk waterlijn waar je de meting wil gaan doen. Zorg ervoor dat je stuk niet dat van een andere patrouille/bak overlapt.
 2. Kies een lengte waarover je gaat meten. De keuze voor de lengte is afhankelijk van de hoeveelheid plastic en de variatie in het soort (type) waterlijn. Bijvoorbeeld als er een stukje rietkraag van enkele meters is, maar de rest van de waterlijn is strand, splits de waterlijnmeting dan in 2 verschillende metingen: 1) een meting langs de rietkraag (van b.v. 5 meter), en 2) een meting langs de onbegroeide waterlijn (van b.v. 25 of 50 meter).
 3. Merk op: Ook een stuk waterlijn waar je niet direct heel veel plastic ziet is een prima waterlijn om te meten. De onderzoekers willen juist een zo eerlijk mogelijk beeld van het plastic afval. Dus probeer niet alleen stukken waterlijn te kiezen waar je heel veel plastic ziet liggen.
 4. Meet met het meetlint de lengte en breedte van de waterlijn en markeer het begin en eind goed met bijvoorbeeld een stok, steen of streep in het zand. Maak tevens een foto van het begin en het eind van de waterlijn waarlangs je gaat meten.

Stap 2: Leg basisgegevens van de meting en locaties vast

 1. Vul de gegevens van de onderzoeker(s) in. Dus je naam, groepsnaam, met hoeveel personen je de meting hebt uitgevoerd en eventueel de Scouts4Science ID als je je van tevoren hebt aangemeld en een nummer hebt ontvangen.
 2. Beschrijf de locatie door de gps-coördinaten op te nemen (uit je telefoon of gps) of geef deze op de kaart aan (in de Webapp).
 3. Hoe lang is de gemeten waterlijn uiteindelijk? En hoe breed?
 4. Wat voor waterlijn is het? Is het zandig of modderig (b.v. strand of wad/slik), verhard (bv. stortstenen of een dijk), of staat er begroeiing?
 5. In het geval er begroeiing is gaat het dan om riet of een ander type begroeiing? Tel vervolgens ook het aantal scheuten/sprieten in een stukje van 15-bij-15 cm met behulp van het kwadrant.
 6. Noteer verder hoe het met de waterstand staat op het moment van meten. Wordt de meting gedaan tijdens hoog of laag water? Of is dit niet van toepassing omdat er geen getijden zijn het gebied waar je de waterlijnmeting uitvoert?

Stap 3: Voer de waterlijnmeting uit. Nu alle voorbereidingen zijn gedaan kun je aan de meting beginnen

 1. Je loopt in banen van 1 tot 3 meter evenwijdig aan de waterlijn en raapt alle zichtbare plastic afval op. Je loop het stuk meerdere keren af of met meerdere personen tot het afgezette stuk waterlijn schoon is.
 2. Eén persoon turft het afval voordat het in de vuilniszak gaat.
 3. Overleg bij twijfel met je medeonderzoekers om wat voor soort plastic item het gaat. Als je b.v. een stukje plastic vindt dat niet compleet is maar waarvan de bron herkenbaar is, dan turf dat. B.v. een stukje dop van ~2cm tel je als dop en niet als stukje. Herken je de bron niet, dan komt de turf wel bij stukje.
 4. Detailmeting: Zoek in een stukje van 15-bij-15 cm (gebruik weer het kwadraat) korrels, brokjes en stukjes plastic. Probeer een stukje waterlijn te kiezen dat representatief is voor de waterlijn. Een stukje vloedmerk is hiervoor zeer geschikt.
 5. Maak foto’s van bijzondere afval items en upload ze of stuur deze op. Leuke foto’s van de meting zelf mag je ook altijd opsturen.
 6. Neem het afval mee naar het clubgebouw om het daar op de juiste wijze in de afvalbakken te stoppen.

Stap 4: Verstuur de meting naar Scouts4Science

Als laatste stap is het belangrijk om je meting te versturen naar Scouts4Science. Om het iedere deelnemer zo makkelijk mogelijk te maken zijn er verschillende mogelijkheden om de metingen te versturen naar Scouts4Science. Je kunt de turflijst voor de waterlijnmeting gebruiken, of je kunt de waterlijnmeting gelijk invoeren op de webapp https://www.scouts4science.nl/waterlijnmeting. Ook kun je een foto van de ingevulde turflijst insturen

Bron: Scouts4science

Benodigd materiaal

 • Vragen/turflijst voor de waterlijnmeting. Gebruik hiervoor de een uitgeprinte turflijst  of de webapplicatie
 • Wanneer je de turflijst gebruikt heb je ook nodig:
 • Klembord
 • Potloden (blijven werken als het papier nat wordt)
 • Telefoon met camera
 • Meetlint (100 m)
 • Kwadrant (vierkant van 20-bij-20cm)
 • Vuilniszakken om de vangst in op te ruimen en af te voeren
 • Werkhandschoenen
 • Afvalgrijper
 • Watervaste stiften (optioneel)

Of een Project kist met als inhoud

Veiligheid

 • Denk aan de veiligheid! Voorkom te allen tijde gevaarlijke situaties. Mijd stukken waterlijn waar je vast kunt komen te zitten in drijfzand of het slik. Informeer jezelf goed of het water opkomt of afgaat en tot hoe hoog het water kan komen.
 • Neem verder voldoende water mee.
 • Smeer regelmatig met zonnebrand en draag een hoed of pet bij zonnig weer.
 • Scouts hebben zorg voor de natuur. Betreed daarom geen kwetsbare natuurgebieden.

Tips

Lees 1606 keer Laatst aangepast op vrijdag, 29 oktober 2021 09:41
Log in om reacties te plaatsen