woensdag, 26 april 2023 22:23

The great water test (Waterspel)

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Waarom / doel van de activiteit

Leren over waterbeheer op een actieve wijze

Beschrijving van de activiteit

De jeugdleden doen een ren je rot quiz en een quiz doolhof met vragen die gaan over water en waterbeheer.
Voor de Ren je rot moet je een ruim veld uit zetten met 4 punten die elk een letter van A tot D toegewezen krijgen (de antwoorden van de vragen).
Voor het doolhof kan je staken in de grond steken en daar bouwzeilen tussen spannen zodat het de muren van je doolhof worden, op de kruispunten kan je dan een paaltje plaatsen met de vragen en de antwoorden en welke richtingen bij de antwoorden horen.

Ren je rot rondom: Rivieren en meren

Waar ontspringt de Maas?

 1. Frankrijk,
 2. Duitsland,
 3. Belgie,
 4. Zwitserland,

Is het water in de Oosterschelde Zoet, Zout of Brak?

 1. Zoet
 2. Zout
 3. Brak

Nederland is een delta. Wat is een delta?

 1. Gebied waar rivieren in zee uitmonden.
 2. Zeer geschikt landbouwgebied, doordat het vlak is.
 3. Gebied zonder bergen
 4. Een gebied dat beschermd word door dijken

Welke rivierdijk is de hoogste?

 1. Zomerdijk
 2. Winterdijk

Waar ontspringt de Rijn?

 1. Frankrijk,
 2. Duitsland
 3. België
 4. Zwitserland

Waar stroomt een rivier het snelst:

 1. In een rivier met heel veel bochten.
 2. In een gekanaliseerde rivier met weinig bochten.

Hoe heet de hoofdstroom van de rijn in Nederland?

 1. Lek
 2. Rijn
 3. Merwede
 4. Waal

Wat is een meanderende rivier?

 1. Een rivier die buiten haar oevers treedt.
 2. Een rivier met veel bochten en kronkelingen.

De IJssel is een aftakking van de Maas?

 1. Waar
 2. Niet waar

Is het IJsselmeer Zout, Zoet of Brak?

 1. Zout
 2. Zoet
 3. Brak

Waterveiligheid doolhof (bij goede antwoorden ga je de goede kant op)

Op plaatsen waar waterpeilen verschillen vind je altijd.......

 1. Wolens
 2. Dijken
 3. Sluizen en stuwen
 4. Watergangen

Waterschappen zorgen voor droge voeten en schoon drinkwater. Wat doen waterschappen niet?

 1. Zuiveren van afval water
 2. Inspecteren van dijken
 3. Vangen van musketratten
 4. Produceren van drinkwater

Welke uitdrukking helpt bijna niets?

 1. Het is pompen of verzuipen
 2. Water naar de zee dragen
 3. Het hoofd boven water houden
 4. Het zet geen zoden aan de dijk

Als het water in het IJsselmeer hoog staat, wordt er geloost op de waddenzee. Dat heet spuien. Wanneer kun je spuien?

 1. Bij eb
 2. Bij vloed

Zonder dijken en duinen komt de helft van Nederland onder water te staan. Waar  of niet waar?

 1. Waar
 2. Niet waar

Door klimaat verandering stijgt de zeespiegel ongeveer 3 mm per jaar. Waar of niet waar

 1. Waar
 2. Niet waar

Waarom is er geen dam in de Westerschelde?

 1. De stroming is te groot
 2. Het is een belangrijke scheepvaart route
 3. Het water komt niet zo hoog
 4. Een dam zou het leefgebied van zeehonden verstoren

Soms moet het strand worden opgehoogd met zand. Waar kom dat zand vandaan?

 1. Uit de Noordzee
 2. Uit Afrika (Sahara)
 3. Uit de groeven van Limburg
 4. Uit de duinen

Een stuw is een grote pom die het water van een lage naar een hoger niveau brengt?

 1. Waar
 2. Niet waar

De Haringvlietsluizen worden soms op een kier gezet. Waarom?

 1. Om vissen door te laten
 2. Om het water meer ruimte te geven
 3. Om eb en vloed mogelijk te maken
 4. Om te voorkomen dat de sluizen vastroesten

 

Benodigd materiaal

Quizvragen 

Ren je rot: Letters A, B, C en D op groot vel

Doolhof: Materialen om muren mee te maken zoals staken en bouwzeil

Veiligheid

 • . Zorg bij Ren je rot voor een ruim speelveld

Tips

Meer quizzen op aardijkskunde quizzen.

Aanvullende informatie

Lees 659 keer Laatst aangepast op dinsdag, 02 mei 2023 22:25
Log in om reacties te plaatsen