donderdag, 09 juni 2022 12:17

Jungledieren en hun (kinder)rechten

Beoordeel dit item
(1 Stem)

Waarom / doel van de activiteit

Bewustwording op het gebied van mensenrechten en kinderrechten in het specifiek. Het spel past binnen het jungle thema van de Welpen.

Beschrijving van de activiteit

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het verdrag definieert ‘kind’ als ieder persoon die nog geen achttien jaar oud is. Kinderrechten zijn afspraken die gemaakt zijn tussen bijna alle Staten in de wereld. Ze gaan over verschillende onderwerpen waarvan het belangrijk is dat deze worden geregeld. Ze raken aan zo ongeveer alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. Kinderrechten gaan over onderwerpen als onderwijs, gezondheid en de rol van familie en ouders. Ze gaan over vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Ze gaan ook over het recht op een naam en een nationaliteit. Over een dak boven je hoofd en spelen. Over bescherming tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting. En over bescherming tegen oorlogsgeweld en de specifieke bescherming van bijvoorbeeld kinderen met een handicap en vluchtelingenkinderen. Kinderrechten zijn er voor alle kinderen. Want tussen kinderen mag niet gediscrimineerd worden (Bron: https://www.kinderrechten.nl/).

Om de welpen een beter idee te geven van kinderrechten gaan ze in groepjes uitzoeken wat belangrijk is voor baby jungledieren, of terwijl waar hebben ze recht op. Daarna gaan ze dit relateren aan hun eigen rechten als kind.

  1. Introductie door gespreksleider. (1 -2 min). Vertel van tevoren een kort verhaal waar je jezelf en de welpen kan inleven in het thema. Iets in de trant van: In de jungle leven veel verschillende baby dieren. Ze willen graag een fijn leven leiden, maar daar hebben ze dingen voor nodig. We gaan eens kijken wat zij allemaal willen hebben om blij te zijn.
  1. Verdeel de kinderen in groepjes, ieder groepje is een ander dier uit de jungle. Het verdelen kun je doen door elk kind een kaartje te geven met een jungle dier. De kinderen mogen niet laten zien aan anderen welk kaartje ze hebben. Wanneer iedereen zijn kaartje heeft gelezen, mogen de welpen een geluid en beweging maken die bij hun dier hoort. Vervolgens gaat iedereen opzoek naar zijn/haar mede-diersoort, dit stopt wanneer iedereen zijn/haar groep heeft gevonden. (5-10 min)
  1. Per groepje is er een leiding. De leiding vraagt aan de welpen wat ze nodig hebben om een leuk/fijn leven te hebben als ze een klein/jong jungle dier (het dier wat op hun kaartje staat) zouden zijn. Dit wordt kort getekend of geschreven op het vel papier. (10-15 min).
  1. De hele groep komt weer bij elkaar. Ieder sub-groepje laat kort hun poster zien en mag er iets over vertellen. Vervolgens neemt de gespreksleider een tekening van een kind en verteld dat kinderen ook dingen nodig hebben voor een fijn leven. De gespreksleider vraagt aan de welpen wat zij nodig hebben als kind. Er is geen goed of fout, het gaat erom dat de welpen bewustwording krijgen over wat rechten eigenlijk zijn. Vervolgens kan de gespreksleider heel kort uitleggen aan de hand van de informatie hierboven wat kinderrechten zijn en dat niet ieder kind op de wereld heeft wat hij/zij nodig heeft (10-15 min)

*Deze activiteit is ontwikkeld tijdens een workshap van de Human Rights Education seminar (WOSM Europe region).

Benodigd materiaal

  • Kaartjes met voor elk groepje een verschillend jungle dier.
  • Flip-over/groot vel papier met hun jungle dier voor elk groepje
  • Flip-over/whiteboard/vel papier met een kind erop getekend
  • De gespreksleider leest zich kort in over het onderwerp kinderrechten

Tips

Deze activiteit heeft betrekking op het duurzame ontwikkelingsdoel: Doel 4 Goed onderwijs en Doel 16 Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid

Aanvullende informatie

Lees 1245 keer Laatst aangepast op zondag, 02 oktober 2022 15:44
Log in om reacties te plaatsen