maandag, 31 augustus 2015 02:00

Maaltijd houden

Beoordeel dit item
(1 Stem)

Waarom / doel van de activiteit

Nadenken waarom we wat eten en welke asosiaties we ermee hebben

Beschrijving van de activiteit

Scouts

Vooraf: in de uitnodiging vragen we de jongeren tijdschriften, lijm en een schaar mee te brengen.

'Eten en drinken zijn levensnoodzakelijk voor de mens'. Dit gaan we symbolisch uitwerken. We gaan daarbij als volgt te werk: elke jongere stelt zijn of haar ideaal menu samen. Het komt er niet zozeer op aan alle lievelingsgerechtjes uit te zoeken, maar wel aan elk stukje voedsel een symbolische waarde te hechten. We maken dus een symbolische collage van allerlei voedingswaren waarmee duizend en één dingen kunnen worden geassocieerd.

Twee voorbeeldjes:

  • Pannekoeken doen me denken aan de verjaardagsfeestjes toen ik kind was. Die feestjes waren voor mij heel belangrijk, ik leefde er echt naar toe. Het was 'levensnoodzakelijk'.
  • Fruit doet me denken aan alles wat me gezond houdt, bijvoorbeeld me eens goed uitleven door te voetballen, te dansen, ...

De jongeren zoeken prenten in de tijdschriften, kleven die op en schrijven voor zichzelf erbij wat dat allemaal te betekenen heeft. Op deze manier stellen we dus eigenlijk een lijstje op van wat zij levensnoodzakelijk (en dus belangrijk) vinden.

Vanzelfsprekend kan hier ruimschoots tijd worden gemaakt voor uitwisseling.

Hierbij aansluitend kan je ook nadenken rond de volgende situatie: "Je krijgt een etentje aangeboden voor twee personen. Wie neem je mee? Waarom precies die persoon?"

Explorers

Bij deze leeftijdsgroep kunnen we stilstaan bij hun 'eetcultuur'. Om het gesprek en de activiteit op gang te brengen maakt elke jongere een inventarisatie van volgende gegevens:

  • Wanneer eet ik?
  • Hoe eet ik?
  • Met wie eet ik?
  • Wat eet ik? (in de vastenperiode kan dit verder uitgewerkt worden i.v.m. mijn voedingsgewoonten en de derde wereld. Je kan iemand uitnodigen van een Wereldwinkel of van de Food Connection, hierover informatie bij Broederlijk Delen).

Bij de zoektocht is het heel belangrijk een hele week te overlopen omdat het weekend voor jongeren er soms heel anders uitziet dan een weekdag...

De stap naar het bijbelse verhaal van het Laatste Avondmaal van Jezus is hier gauw gezet! In dit verhaal gaat het onder andere ook over: "Met wie eet je?"

We nodigen jongeren hier uit om schriftelijk na te denken over de volgende vraag:
"Met wie zou ik mijn laatste avondmaal willen houden? Waarom?"

Het is heel belangrijk dat de jongeren hiervoor voldoende tijd krijgen omdat de uitdieping van het waarom centraal staat.
Deze uitdieping kan uitmonden in het schrijven van een brief naar die perso(o)n(en). Daarin kunnen ze verwoorden wat ze eerst voor zichzelf op een rijtje hebben gezet. Je laat de jongeren best vrij beslissen of ze deze brief al dan niet aan de betrokkene bezorgen.

Hier kan je ook de stap zetten naar de eucharistie. Wellicht is het goed dat je eerst de achtergrond schetst van de eucharistie als maaltijd. Hier kan je twee richtingen uit: ofwel sluit je af met een 'eucharistie van de eerste christenen' (wellicht is ook jouw parochiepriester daarvoor te vinden) ofwel houd je een gesprek over:

  • Is de eucharistie voor mij een 'maaltijd'? Waarom wel/niet?
  • Wat is voor mij een heilig maal? (tip: in heel wat liederen zit de vraag naar 'maaltijd' in de brede zin van het woord verborgen. Voorbeeld: 'Laat me nu toch niet alleen' van J. Verminnen/Clouseau)

Roverscouts

Het leven van sommige jongeren is opgebouwd uit tegenstellingen: de saaie schoolweek en het spetterende weekend. Feesten en fuiven behoren vanzelfsprekend tot het laatstgenoemde Daarrond werken kan heel boeiend zijn.

Elke jongere noteert wat hij/zij nodig vindt voor een goede verjaardagsfuif, voor een goede 100-dagenfuif, voor een tof avondfeest van een huwelijk, ... Behalve heel wat praktische dingen zal in de uitwisselingsronde wellicht ook 'eten' aan bod komen.

We belichten in het bijzonder het facet 'eten'. Als opwarmertje kan je een kort schrijfgesprek houden over:
'Ik eet als...' (eerste flap),
'Ik hou maaltijd als ...' (tweede flap)

Als het schrijfgesprek moeilijk op gang komt, kan je eventueel volgende situatie erbij noteren: "Wat is zo bijzonder vind aan spaghetti eten met vrienden na de examenperiode?" Eten of maaltijd houden?

Na het schrijfgesprek wordt een derde flap ernaast gelegd met de zin van Paulus t.a.v. de eerste christenen: "Zoals gij nu samenkomt, kan er geen sprake zijn van de 'maaltijd des Heren', want ieder nuttigt bij het eten zijn maaltijd, met het gevolg dat sommigen honger lijden en anderen dronken zijn."
Bij deze flap laat je best ook enkele beelden zien (foto's of video) over Rwanda of Bosnië of ...

Uit de confrontatie van deze drie gegevens nl. eten en maaltijd bij ons, maaltijd bij de eerste christenen en ons wereldbeeld, kan beslist een goed gesprek groeien!

Lees 1814 keer Laatst aangepast op dinsdag, 09 februari 2016 17:35
Log in om reacties te plaatsen