Toon items op tag: Homoseksualiteit

Zich een voorstelling maken over situaties die rainbowscouts mee maken. Je kruipt in de huid van een rainbowscout en denkt na over hoe dat voelt.

Het kan een uitdaging zijn om over zaken als seksualiteit, geaarheid of gender te gaan praten. Het spelen van een bepaalde situatie werkt vaak goed om een prettige sfeer te creëren en de tongen los te maken. Door zich in te leven in een bepaalde rol of door deze rollen te observeren, leren de scouts en explorers welke meningen sommige mensen over over deze thema's hebben en hoe dit zich verhoudt tot de feiten.

Toolkit gender, seksualiteit en geaardheid bespreekbaar maken onder jongeren.

Pas het "theater der onderdrukten" toe en ga de discussie aan in the thema homoseksualiteit.

Peil de sfeer in de groep, zorg dat iedereen even kort aan het woord kan komen en geef de Explorers de mogelijkheid om anoniem vragen te stellen.

Een film-avond is een hele indirecte manier om een thema als Rainbow Scouts aan te snijden.

In deze oefening krijgen de explorers bijna twintig stellingen te horen over hun identiteit. Bij elke stelling gaan zij zwijgend staan aan één kant van de ruimte. Na afloop is er een kort bespreking over welk gevoel het oproept als men alleen staat.

Denk na over het effect van schelden. Aanleiding kan zijn wanneer er in het algemeen veel gescholden wordt, maar ook wanneer één iemand in het bijzonder wordt uitgescholden.

In de Tweede Wereldoorlog moesten veel mensen onderduiken, omdat ze Joods of homo waren of vanwege hun politieke overtuiging. Ook nu vluchten mensen omdat hun leven in gevaar is, hun geloof of hun politieke overtuiging. Net als in de Tweede Wereldoorlog zijn daar ook jongeren van jullie leeftijd bij. Tijdens deze activiteit ga je contact leggen met deze jongeren van nu, die in dezelfde situatie zitten als bekende onderduikers als Anne Frank.

Pagina 3 van 4