maandag, 31 augustus 2015 02:00

Cultionary

Beoordeel dit item
(1 Stem)

Waarom / doel van de activiteit

 • Stereotypen en vooroordelen die we over anderen hebben ontdekken
 • Werken met beelden die we van minderheidsgroepen hebben
 • Leren begrijpen hoe die stereotypen functioneren in de realiteit

Beschrijving van de activiteit

Instructies

 1. De deelnemers vormen teams van 3 à 4 mensen.
 2. Elk team neemt pen en papier, en gaat, om zo weinig mogelijk hinder van de anderen te ondervinden, op een afstand van de andere teams zitten.
 3. De spelleider roept uit elk team een deelnemer naar voren en geeft hen een woord dat ze in een tekening moeten omzetten.
 4. Dit woord tekenen ze voor hun medespelers. Er mogen in de tekening geen letters, noch cijfers gebruikt worden. Ook mag er niet gesproken worden.
 5. De medespelers mogen geen vragen stellen, enkel mogelijke antwoorden geven.
 6. Wanneer een woord geraden is, moet het team luid roepen. Vervolgens wordt de score op het scorebord opgeschreven.
 7. Na elke ronde wordt aan de tekenaar gevraagd het woord op de tekening te schrijven.
 8. Vervolgens is een andere medespeler aan de beurt om te tekenen (zodat iedereen aan de beurt komt).
 9. Op het einde worden de tekeningen van de verschillende groepen naast elkaar gehangen. Zo kunnen de verschillende interpretaties / tekeningen / beelden van het woord gemakkelijk vergeleken en besproken worden.

Verslag en evaluatie

Doe deze evaluatie in kleine groepjes (in de teams).
Stel volgende vragen:

 • Vonden jullie het een moeilijke activiteit? Waarom?
 • Bekijk en vergelijk de verschillende tekeningen aan de muur. Komen de beelden overeen met de werkelijkheid?
 • Waarom heb je gekozen om een woord op die manier te tekenen?
 • Waar komen die beelden vandaan?
 • Zijn het positieve of negatieve beelden?
 • Welk effect kunnen die beelden hebben op relaties met de bedoelde mensen?

Voorbereidingstijd

Stereotypen bedenken en op papier zetten

Benodigd materiaal

Pen en papier

Tips algemeen

 • Als je een kleine groep hebt, kan je Cultionary ook in één groepje spelen.
 • Wees je ervan bewust dat veel mensen vinden dat ze niet kunnen tekenen. Moedig ze daarom aan, en benadruk dat het gaat om het spel en niet om de artistieke waarde van de tekeningen.
 • Deze activiteit zal voornamelijk de meer algemene en directe stereotypen die we over andere mensen hebben tot uiting brengen. Het is erg creatief en heel leuk. Toch is het belangrijk dat de activiteit verder reikt dan het tekenen alleen, en dat de groep nadenkt over de risico’ s van stereotypen en leert te achterhalen waar stereotypen vandaan komen, hoe ze ontstaan.
 • Iedereen heeft stereotypen nodig om de wereld rondom zich te kunnen structureren. Ze zijn dus noodzakelijk. Daarom mogen we de stereotype opvattingen van de deelnemers niet veroordelen, noch evalueren. De evaluatie en discussie moeten er juist toe leiden dat we ons van deze stereotypes bewust worden en van het feit dat de beelden en veronderstellingen die we hebben vaak niet gebaseerd zijn op de realiteit. Ons bewust zijn van stereotypen en van het risico dat ze inhouden voor onze relatie met andere mensen is een belangrijk middel om vooroordelen die tot discriminatie leiden te voorkomen.
 • Het is interessant op te merken dat we vaak geen stereotiep beeld hebben van mensen die we nauwelijks kennen, waar we geen contact mee hebben. Ga bijvoorbeeld eens na of je zo’n beeld hebt van mensen uit Slovenië, Moldavië of Bhutan: als we er al een hebben, kan dat sioms enkel bestaan uit: “Het zijn aardige mensen”. Daarom kan je best in de lijst van woorden die getekend moeten worden een minderheidsgroep uit je land en één waarmee niemand van de groep contact heeft, opnemen. Vraag wat de consequenties kunnen zijn van deze verschillen tussen stereotypen en de mogelijke redenen hiervoor.
 • Waar komen stereotypen vandaan? Wat is de rol van de media, het onderwijs, de familie en leeftijdgenootjes?

Suggesties voor opvolging

 • Moedig de teamleden aan zich meer bewust te worden van hoe stereotypen in de media gebruikt worden en van de eigen reacties op de media. Vraag hen om voorbeelden mee te brengen naar de volgende sessie.
 • Denken over stereotypes kan ook het gebruik van de methodiek ‘etiketten’ ter sprake brengen.

Bron

Chiro

Lees 2668 keer Laatst aangepast op dinsdag, 28 april 2020 20:07
Meer in deze categorie: « 1=1 Keti koti »
Log in om reacties te plaatsen