zaterdag, 29 juni 2019 13:48

Het maken van een grijs water systeem

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Waarom / doel van de activiteit

De roverscouts maken het clubhuis iets groener door een grijswatersysteem aan te leggen.

Beschrijving van de activiteit

Grijswatersystemen worden vaak genoemd wanneer hemelwatersystemen bedoeld worden. Grijs water is het afvalwater wat niet afkomstig is van het toilet. Dat laatste noemt men in de afvalwaterzuivering zwart water.

Bij een grijswatersysteem is de aanvoer van water regelmatig en betrouwbaar omdat de hoeveelheid afvalwater van douches en wasmachines vrijwel constant is. Dat geldt ook voor de vraag naar water en omdat een grijswatersysteem meer water ontvangt dan dat het nodig heeft is er nooit tekort en is er geen behoefte aan een grote buffertank. In de regel verbruikt een douche namelijk meer water dan een toilet en daarmee is er een klein maar structureel overschot aan water.

Voor het zuiveren van het afvalwater wordt nagenoeg altijd gekozen voor een helofytenfilter. Hiermee is een goede kwaliteit behandeld afvalwater zo goed als gegarandeerd en is het energieverbruik laag.

Alleen als het energieverbruik laag kan blijven is het zinvol om over grijswater systemen na te denken. Oorzaak: het grijswatersysteem kan, indien het energieverbruik hoog is qua duurzaamheid en kosten, niet concurreren met hemelwaterbenutting of met het gebruik van drinkwater voor alle toepassingen. Omdat het energieverbruik van helofytenfilters maar een fractie is van alle andere technieken om het water te zuiveren, gaan we standaard uit van een helofytenfilter voor de zuivering van het grijs water. Daarbij komt dat het neerslagoverschot op het helofytenfilter ten goede komt aan het grijswatersysteem waardoor er tevens in geringen mate sprake is van hemelwaterbenutting.

Het bovenstaande maakt grijswatersystemen bij uitstek geschikt voor ondernemingen in het buitengebied met een min of meer publieke functie.

Bij scouting leggen de roverscouts een tank aan waarin hemelwater word opgevangen. Dit hemelwater word gebruikt om de toiletten in het gebouw door te spoelen.

Benodigd materiaal

  • Een goed plan voor de aanleg
  • Tank voor de opvang van het opvangen van het water
  • Systeem om het water van de tank naar de toiletten te krijgen

Tips

Lees 1833 keer Laatst aangepast op vrijdag, 29 oktober 2021 12:15
Log in om reacties te plaatsen