woensdag, 07 oktober 2015 18:12

Indianenkamp: De vijf symbolen van de Huilende wolven

Beoordeel dit item
(2 stemmen)

Korte omschrijving

Thema door het kamp

De Huilende Wolven willen op de plaats waar wij op kamp zijn een nieuw indianen dorp maken. De stam heeft geen opperhoofd meer, maar alleen de totempaal. Bij deze totempaal moeten vijf nieuwe symbolen worden verkregen. Pas dan krijgt de totempaal zijn kracht terug en zal hij opnieuw de stam beschermen. Dit wordt het doel van de kampweek. Als dit is gelukt kan er een nieuw opperhoofd gekozen worden, zodat hij samen met de krachtige totempaal de stam van de Huilende Wolven weer sterk maakt.

Themafiguren: de leiding speelt gedurende het hele kamp vier overgebleven stamleden van de Huilende Wolven. Zij dragen dezelfde kleding als de kinderen (een versierde hes) plus een indianentooi. De namen van deze indianen zijn: Witte Veder, Zilverslang, Oithka-Petay (= Dappere Buffel) en Vliegende Valk.

Aankleding gebouw: buiten staat natuurlijk een totempaal. Binnen hangen we een dromenvanger op. Verder geven we de ruimtes in de blokhut en buiten thema-namen:

 • Slaapzaal: wigwam
 • Eetzaal: evohoki (eetzaal voor hongerige kinderen)
 • Keuken: vuurplaats
 • Stafkamer: opperhoofd
 • Wasruimte: waterput
 • WC: tam-tam
 • Speelterrein tapawingo (= plaats van de vreugde)

De vijf symbolen zijn:

 1. Trots (een veer)
 2. Gezondheid (kruiden)
 3. Rijkdom (munten)
 4. Kracht (een strijdbijl)
 5. Wijsheid (kralen)

Themakleding: hesjes waar de welpen met aardappel-stempels versieringen op mogen maken.

Indianengroet:

 • Lange groet: beide handen opsteken met de handpalmen naar voren (dit betekent ‘ik heb niets te verbergen’). Daarbij zeggen: "Aho mi takye Oyasin! Aho!" (Wij zijn allen één! Gegroet!)
 • Korte groet: "Hackahey" (Ik groet u - wees dapper - strijd door).

Warmmakertje voorafgaand aan het kamp (inclusief het kampboekje): een zakje met meel (bloem plus bakpoeder) waarmee een deeg gemaakt kan worden (meel mengen met een beetje water en een beetje boter of olie). Het deeg kan gebakken worden (200 °C, ca. 20 minuten) tot een broodje dat ook door de indianen gemaakt werd. Daarnaast natuurlijk het kampboekje in een eveloppe.

Themaverhaal

'De vijf symbolen van de Huilende wolven'

Het was volle maan en Big Chief zat bij zijn wigwam. Hij keek naar de gele sterren in de zwarte hemel. Big Chief dacht na over de stam waar hij opperhoofd van is; de Huilende Wolven. Het ging niet goed met de stam van de Huilende Wolven. Opperhoofd Big Chief voelde dit en daarom was hij gaan nadenken. De andere stamleden wisten dit en zaten daarom in hun wigwam en hielden zich zo stil mogelijk. Er hing gevaar in de lucht. Groot gevaar zelfs. Hoe het kwam dat er gevaar was en wat de stam tegen het gevaar zou kunnen doen, daar dacht Big Chief over na.

De stam van de Huilende Wolven stond bij de andere indianenstammen bekend als een erg rijke en goede stam. Het was al vaak gebeurd dat bij de jaarlijkse jachtwedstrijden tussen de honderden indianen stammen, de stam van de Huilende Wolven de eerste prijs had gewonnen. Bij de stam van de Huilende Wolven was iedereen welkom. Als er hulp nodig was bij een andere stam, dan stonden de indianen van de Huilende Wolven klaar om te helpen. Het leek of de stam niks kon gebeuren. Er was iets bijzonders aan de hand met de stam van de Huilende Wolven. De stam beschikte over de beroemdste totempaal van de hele wereld. Zoals iedereen weet, is de totempaal het aller belangrijkste wat een indianen stam heeft. De stam van de Huilende Wolven had een totempaal die geheimzinnige krachten in zich had. Niemand begreep eigenlijk hoe dit kon, maar iedereen was er van overtuigd dat het zo goed met de stam ging, omdat de totempaal speciale krachten had.

De totempaal stond al meer dan honderd jaar in het midden van het dorp. Er deden zich veel verhalen de ronde over de totempaal. De voorvader van het opperhoofd Big Chief, Iepeka-koewana geheten, had de totempaal gemaakt. Rond de paal had Iepeka-koewana vijf gaten gegraven. In deze gaten had hij vijf voorwerpen gestopt die de totempaal moesten beschermen. Omdat deze voorwerpen de totempaal zijn heilige kracht gaven, werden de Huilende Wolven ook wel de stam van de Vijf Symbolen van het Hemels Vuur genoemd. Niemand wist wat voor soort voorwerpen deze vijf symbolen waren, maar iedereen wist dat zij de totempalen zijn grote kracht gaven. Door de grote kracht van de totempaal, ging het altijd goed met de stam van de Huilende Wolven. Dit was een bekend verhaal bij alle indianen van andere stammen. Iedereen kende het verhaal van de totempaal en zijn Vijf Symbolen van het Hemels Vuur.

Helaas was er een stam die nogal jaloers was op de stam van de Huilende Wolven. Dat was de stam van de Jagende Jakhalzen. De stam van de Jagende Jakhalzen zat vol met stamleden die verstoten waren uit de goede stammen, omdat ze gemene misdadige streken hadden uitgehaald. Ook de stam van de Huilende Wolven had ooit een indiaan uit zijn stam gezet, omdat deze de enige zoon van Big Chief had vermoord. Deze indiaan heeft zich toen aangesloten bij de stam van de Jagende Jakhalzen. De stam van de Jagende Jakhalzen leefde van spullen die ze wegroofden bij andere stammen. Zij waren door en door gemeen, ze maakten vele dieren dood, gewoon voor de lol. Ze mochten bij geen enkele stam op bezoek komen en bij de laatste jacht wedstrijden waren ze als laatste geëindigd. Juist hierom waren ze erg boos op de stam van de Huilende Wolven. Ze vonden zelfs dat de stam van de Huilende Wolven er de schuld van was dat zij laatste waren geworden. Op een duistere avond besloten de stamleden van de Jagende Jakhalzen wraak te nemen op de stam van de Huilende Wolven. Op die avond bedachten ze een heel gemeen plan.

Op een dag werden de jaag-indianen van de stam van de Huilende Wolven overvallen door een enorme bruine beer. Twee sterke jaag-indianen werden daarbij gedood en opgegeten. De stam van de Huilende Wolven was erg verdrietig. Twee weken later brak er een verschrikkelijke gele builenziekte uit in de stam. Dit koste het leven van nog eens vier goede stamleden. Niemand van de stamleden begreep hoe dit kon gebeuren. Ze hadden nog nooit pech gehad. De stam van de Huilende Wolven werd toch beschermd door de totempaal met zijn Vijf Symbolen van het Hemels Vuur! Zo kon het niet langer. Er gebeurden echter nog veel meer ongelukken. De stam van de Huilende Wolven werd steeds kleiner en zwakker.

Op een avond was er bij de stam van de Huilende Wolven een indianen overleg van de oudste indianen bij de beroemde totem. Het opperhoofd Big Chief begon het overleg met een rondedans om de totempaal. Terwijl hij danste hoorde hij vijf holle slagen. Hij schrok en stond stil. Hij keek naar de andere indianen en legde zijn hoofd op de grond. Hij klopte op de vijf plaatsen, het klonk hol. Big Chief begreep onmiddellijk wat er aan de hand was: de Vijf Symbolen van het Hemels Vuur waren verdwenen! Alle stamleden begonnen in paniek rond te rennen en te zoeken naar de vijf symbolen. Toen Big Chief over de eerste schrik heen was, riep hij alle indianen bij zich en sprak de volgende woorden: "het ergste dat onze stam kon overkomen, is gebeurd. De vijf symbolen zijn verdwenen. De totem kan onze stam niet meer beschermen zonder de Vijf Symbolen van het Hemels Vuur. Er dreigt groot gevaar. Ga naar jullie wigwammen en laat mij nadenken".

Big Chief dacht diep na. Hoe moest hij zijn stam nu beschermen tegen de verschrikkelijke gevaren en wie had de vijf symbolen gestolen? Hij staarde over de wijde heuvels en zag toen plotseling in de verte een groot leger van indianen op zijn dorp afkomen. Big Chief zag meteen wie het waren: de verschrikkelijke Jagende Jakhalzen. Hij ging staan en begon te schreeuwen: "de jakhalzen komen er aan! Ren voor je leven, pak je spullen en schiet op. Maak dat je weg komt! Vlucht de bossen in." Big Chief wees twee sterke indianen aan om de totempaal mee te nemen op hun vlucht. Toen rende Big Chief naar de rand van het dorp om grote vuren aan te leggen. Deze vuren moesten de Jagende Jakhalzen tegenhouden. Zo kon zijn stam een flinke voorsprong opbouwen.

De Jagende Jakhalzen kwamen bij het dorp aan. Ze lachten gemeen. Zij wisten precies waarom de stam van de Huilende Wolven zo zwak was geworden. Nu zouden zij die slappelingen wel eens een lesje leren. "Kijk de ouwe Chief van de Huilende Wolven heeft een vuurtje gestookt", zei het stamhoofd van de Jagende Jakhalzen. De vuren waren nog niet groot genoeg geworden. De jakhalzen hadden namelijk wel erg hard gereden op hun paarden en hadden dus geen moeite om langs de vuren te komen. Wat er toen gebeurde was heel erg. De jakhalzen namen Big Chief gevangen. Ze bonden hem aan een boom. Daar lieten ze hem achter zonder eten en drinken. Ze staken het dorp van de Huilende Wolven in brand. En gingen toen achter de vluchtende indianen aan.

Na twee dagen vonden de Jagende Jakhalzen de stam van de Huilende Wolven. Er brak een grote stammenoorlog uit. De indianen van de Huilende Wolven waren erg zwak geworden door de lange reis. Vele indianen werden gedood. Slechts een handje vol indianen van de stam van de Huilende Wolven overleefden de oorlog.

Globale planning

Materiaal:

 • Voorleesverhaal
 • Indianentooien (4)
 • Dromenvanger
 • Totempaal
 • Veer
 • Kruiden
 • Munten
 • Bijl
 • Kralen
 • Bordjes met namen voor de verschillende ruimtes
 • Corveerooster
 • Kampboekje
 • Boterhamzakjes
 • Bloem
 • Bakpoeder
 • Recept broodje

Algemene dagindeling

8:00 uur opstaan (evt. later als de kinderen later wakker worden)
9:00 uur ontbijt + afwas
10:00 uur W.W.S. (Wakker-Wordt-Spelletje)
10:30 uur ochtendprogramma
12:30 uur lunch + afwas
13:30 uur rustuurtje
14:30 uur middagprogramma
17:00 uur avondeten + corvee
18:30 uur avondprogramma
20:00 uur (evt. douchen)
21:00 uur klaar maken om naar bed te gaan
21:30 uur slapen (proberen dit ook echt als uiterste tijd aan te houden!!!)

Programma

Opkomst voor het kamp

Middag

Inleiding thema

 • De thema-figuren doen hun intrede en vertellen het verhaal van de Huilende Wolven en dat zij de enige overgebleven stamleden zijn en dat ze in de bossen van Zeist een nieuw dorp op willen bouwen. Zij hebben hierbij de hulp nodig van de welpen.

 • De rest van de middag gaan we bezig met het maken van indianenkleding: hesjes bestempelen met stempels van aardappels.

 • Ieder stel bedenkt een eigen naam voor hun stel voor tijdens het kamp.

 • Materiaal:

 • Hesjes

 • Aadappels

 • Verf

Zaterdag

Ochtend

Heenreis

Middag

Aankomst

 • Een deel van de staf gaat de blokhut inrichten (keukenspullen en materiaal een plekje geven, leiding kamer inrichten, themazaken ophangen, etc.)

 • De rest van de leiding kan intussen buiten met de kinderen gaan eten. De kinderen hebben zelf een lunchpakket bij zich.

Slaapzaal inrichten

 • De welpen mogen hun bedden neerleggen.

Inleiding thema

 • De thema-figuren vertellen in het kort nogmaals hun verhaal en maken duidelijk dat ze blij zijn dat de welpen er zijn.

Aankleding omgeving

 • De welpen mogen wigwams maken en een extra totempaal van geschilderde kartonnen dozen. Wie wil mag geschminkt worden als indiaan.

 • Materiaal:

 • Sisaltouw

 • Kartonnen dozen

 • Verf

 • Schmink

Avond

Kampvuur

Zondag

W.W.S.

Springende kring

 • Spel gespeeld door indianenkinderen

 • De kinderen staan in een kring en een van de leiding staat in het midden. De leiding draait een touw met aan het einde een verzwaring rond over de grond. De kinderen moeten er overheen springen.

 • Materiaal:

 • Touw

 • Verzwaring

Ochtend

Aandacht

 • Thema: vrede. Indianen hebben vele oorlogen gekend, vooral met Europese kolonisten. Ook nu nog zijn er oorlogen in de wereld.

 • Programma:

 • Iets vertellen over de geschiedenis van de indianen

 • Naar aanleiding hiervan kringgesprekje over oorlog en vrede

 • Alle kinderen mogen een vredeswens opschrijven, evt. aangevuld met tekeningen e.d. De wens mag gaan over iets heel dichtbij (bijvoorbeeld een ruzie in de groep) of ver weg (oorlog in verre landen). Evt. de kinderen iets laten vertellen over hun wens

 • Daarna gaan we samen vredespijpen maken en roken: in een plastic bekertje een klein gaatje prikken, van onderaf een rietje (met knik) erdoor steken en bellenblazen door het bekertje ondersteboven in een bak met zeepsop te dopen. Tips: snel beginnen met blazen, anders zakt de bel het bekertje in en het bekertje een beetje van je gezicht af laten wijzen, want als de bel kapot knapt heb je hem in je gezicht anders.

 • Verhouding bellenblaas: 200 ml water, 10 ml afwasmiddel en 1 ml glycerine.

 • Materiaal:

 • Papier

 • Knutselspullen

 • Plastic bekers

 • Rietjes (met knik)

 • Afwasmiddel

 • Glycerine (voor stevigere bellen)

Middag

Speurtocht

 • De speurtocht wordt kort van te voren uitgezet. Dit zal gebeuren met sporen op de grond. Bij regen werkt dit niet, alternatief is dan lintjes ophangen.

 • We vinden het eerste symbool: gezondheid (kruiden)

 • Materiaal:

 • Lintjes

Avond

Muziek

 • Muziekinstrumenten maken

 • Closetrolletjes beschilderen en dan vullen met spliterwten o.i.d.

 • Evt met ijzerdraad lege bierdopjes erbij aan hangen.

 • Een indianendans bedenken.

 • Evt een indianenyell.

 • Materiaal:

 • Lege closetrolletjes

 • Verf en kwasten

 • Crepepapier

 • Knutselspullen

 • Spliterwten o.i.d.

 • IJzerdraad

 • Bierdopjes

Maandag

W.W.S.

Indiaan en cowboy

 • Uit de spelers worden een indiaan en een cowboy gekozen. De rest van de spelers staat opgesteld in evenwijdige rijen. Ze geven elkaar een hand en vormen zo een aantal gangen. De indiaan en de cowboy kunnen nu in de lengte tussen de rijen spelers doorlopen. Op een fluitsignaal laten de spelers de handen los, draaien een kwartslag naar rechts, pakken de handen weer vast en vormen zo nieuwe gangen, dit maal in de breedte. Nu kunnen de indiaan en de cowboy alleen in de breedte door het veld lopen.

 • Op een geven teken start het spel. De indiaan probeert de cowboy te vangen. Dat wordt moeilijker gemaakt doordat de leid(st)er af en toe fluit, waardoor doorgangen in de andere richting ontstaan. Wordt de cowboy gevangen, dan kan er een ander paar worden aangewezen.

 • Materiaal:

 • Indianentooi

 • Cowboyhoed

Ochtend

Tooien maken

 • Materiaal:

 • Echte veren (te koop in grote pakken voor 0,95 euro bij Crea Art)

 • Stroken karton

 • Stuken gekleurd papier

 • Verf (om eventueel de veren te kleuren)

 • Lijm

 • Nietmachine + nietjes

Middag

Sport & Spel

 • Hiermee krijgen we het tweede symbool: kracht (strijdbijl)

 • Zeskamp:

 • Boogschieten

 • Op een roos, hoe dichterbij hoe meer punten

 • Speerwerpen

 • Met een lange stok, hoe verder hoe beter

 • Lasso gooien

 • Om een boomstronk of paaltje, het gaat om de snelste tijd

 • Sluipen

 • Door het sluipen bos zonder gehoord te worden. Er moet een afgezet parcours afgelegd worden, de leiding luistert naar krakende takken e.d. Het gaat om de snelste tijd met bijtelling van seconden bij gemaakt geluid.

 • Hindernisbaan

 • Onder zeil doorkruipen en over banken e.d. heenspringen en er onderdoor kruipen.

 • Pijl gooien

 • Darten, aantal punten optellen

 • Materiaal:

 • Handbogen plus pijlen

 • Rozen

 • 4 Lange stokken (bezemstelen)

 • 4 Touwen

 • Dartboard met pijlen

 • 1 Keukenzeil

 • 4 Haringen

 • Sisaltouw

 • Afzetlint

 • Pionnen

 • Scorebord

Avond

Kampvuur

Dinsdag

W.W.S.

Knopenestafette

 • Indianen moeten soms vijanden vastbinden. In Estafette om de beurt een pop vastbinden aan een paal. De eerste maakt vast, de tweede maakt los, enz. Het stel dat als eerste klaar is wint.

 • Materiaal:

 • 4 Touwen

 • 4 Poppen/knuffels

Ochtend

Indianentekens

 • Kaarten maken om naar huis te sturen:

 • Indianen voorspellen de toekomst met behulp van totemdieren. De Westerse sterrenbeelden kunnen worden gekoppeld aan totemdieren van de Indianen.

 • Iedereen mag een of meerdere kaarten maken met daarop zijn of haar totemdier. Dit doen we door op een gekleurd stuk stevig papier een plaatje te plakken met het totemdier. Evt. inkleuren en/of een tekening erbij maken en wat erbij schrijven.

 • De kaarten versturen we in enveloppen.

 • Materiaal:

 • Overzichtje met totemdieren

 • Plaatjes van totemdieren

 • Stevig papier

 • Knutselspullen

 • Enveloppen

Middag

Passgieren

 • Niet vergeten de kaarten van 's ochtends te posten!

 • Achteraf (dus na het passagieren) krijgen we weer een symbool, het symbool van de rijkdom. Dit symbool krijgt men vanzelfsprekend als men rijk is en na het passagieren hebben we allemaal samen heel veel spullen. De kinderen horen dit alles pas achteraf, zodat ze tijdens het passagieren gewoon kunnen kopen wat ze zelf willen.

Avond

Primitief koken

 • We maken foliemaaltijden met aardappels (in blokjes), verschillende soorten groente (in blokjes), spek (in blokjes) en ham (in blokjes).

 • De kinderen moeten eerst hun eigen eten voorbereiden. Het is dus de bedoeling dat ze helpen met schillen e.d. Daarna alles op tafel zetten als een soort buffet.

 • Dan mogen ze allemaal 1 voor 1 langs de tafel en in hun aluminiumfolie scheppen wat ze lekker vinden.

 • Als ze dat hebben gedaan moeten ze het zilverfolie met inhoud goed dicht vouwen en in het vuur leggen. Na 10 à 20 minuten is het gaar en kunnen we gaan eten.

 • Bij te weinig stookhout moeten we houtskool aanschaffen.

 • Materiaal:

 • Aluminiumfolie

Woensdag

W.W.S.

Indiaan en geest

 • Kip en boer, maar dan met indianen. De kinderen staan in een kring in tweetallen achter elkaar. De achterste staat rechtop, de voorste zit op de hurken of evt. op een stoel of kruk. Er is een persoon die alleen is. Iedereen is een indiaan, degene die alleen is heeft een geest bij zich. Door naar een zittende indiaan te knipogen kunnen de geest en de geknipoogde indiaan van plek wisselen. Degene bij wie de geknipoogde indiaan zat moet proberen dit tegen te houden door de zittende indiaan bij de schouders te pakken. Als het lukt om de geest en een indiaan te laten ruilen, dan mag de indiaan die alleen was gaan zitten en de geknipoogde indiaan mag staan.

Ochtend

Spoorafdrukken maken

 • Borstel alle takjes en steentjes voorzichtig weg. Maak een vierkant van een strook dun karton, druk dat iets in de grond en maak begin en eind vast met een paperclip.

 • Maak al roerend een dikke brei van gips en water. Doe altijd het gips bij het water, nooit omgekeerd.

 • Giet het gips in de kartonnen vorm en laat het 10 tot 20 minuten hard worden.

 • Materiaal:

 • Gips

 • Stroken karton

 • Paperclips

 • Grote emmer

 • Roerstok (kan een takje zijn)

Middag

Bosspel

 • Bosspel levend stratego in indianenstijl.

 • Voorstel: gebruik een zelfgemaakte bijl (houten stok, stukje karton en eventueel versierd met wat stroken crepepapier) in plaats van een vlag, dit in het kader van 'de strijdbijl begraven'.

 • Materiaal:

 • Strategokaartjes met indianenafbeeldingen

 • Zelfgemaakte bijlen

Avond

Kampvuur

Donderdag

W.W.S.

Sluipjacht

 • Eén geblinddoekte speler zit op de grond met een voorwerpje vlak voor hem/haar en de spelleider staat achter hem/haar. De rest van de spelers staat op een afstandje bij hem/haar vandaan.

 • De spelleider wijst één (of meerdere) van deze spelers aan, die moet(en) de geblinddoekte speler besluipen en het voorwerpje bij hem/haar vandaan stelen. De geblinddoekte speler wijst, als hij/zij een besluiper denkt te horen, in de richting van het geluid. De spelleider bepaalt of in de aangewezen richting inderdaad een besluiper staat (deelt dat ook aan de geblinddoekte speler mee) en stuurt de aldus betrapte besluiper terug naar de andere spelers. Heeft een besluiper het voorwerp veroverd, dan wordt hij/zij de geblinddoekte speler en begint het spel overnieuw.

 • Evt aanpassingen bij dit spel:

 • De besluipers zitten in een kring rondom de geblinddoekte speler heen.

 • Het voorwerpje is een sleutelbos; dat maakt geluid als de besluiper hem probeert op te pakken en mee te nemen.

Ochtend

Spel

 • Dieren raden:

 • Iedereen krijgt een kaartje op de rug met de naam van een dier. Doel van het spel is te raden welk dier men op de rug heeft. Dit kan door aan anderen vragen te stellen die met ja of nee beantwoord kunnen worden. Er mag steeds maar één vraag aan iemand gesteld worden, daarna iemand anders een vraag stellen. Als het dier geraden is kan bij de leiding een nieuw kaartje gehaald worden.

 • Evt. nog een keer spelen met indianen-voorwerpen i.p.v. dieren.

 • Materiaal:

 • Kaartjes met dierennamen (ca. 40) plus voorwerpen

 • Plakband

Middag

Zwemmen

Avond

Wigwamkrant maken

 • Een muurkrant, maar dan op een wigwam. Op de wigwams van zaterdagmiddag worden grote vellen papier gehangen (evt. pas ophangen na het maken).

 • Ieder stel maakt een krant: indianenverhalen, tekeningen, puzzels,etc.

 • Materiaal:

 • Grote vellen papier

 • Knutselspullen

 • Evt. verf en kwasten

Verder krijgen we deze avond het vierde symbool: wijsheid (kralen)

 • We krijgen het symbool door het oplossen van een raadsel.

 • Het raadsel is het raadsel van het Land van Geen Idee. In dat land zijn sommige dingen wel en sommige dingen niet. Alle woorden waar een 'i' of een 'd' in voorkomt bestaan niet. Een van de leiding vertelt een aantal dingen over het land en de kinderen mogen vragen stellen.

 • Kinderen die het raadsel al kennen of die de oplossing weten mogen dit zachtjes gaan vertellen bij een van de andere leiding die ergens buiten de kring zit of staat. Daarna mogen ze weer in de kring gaan zitten. Als ze de oplossing wisten mogen ze verder niets vertellen, zodat ook de andere kinderen de kans krijgen zelf achter de oplossing te komen.

 • Materiaal:

 • Raadsel

Vrijdag

W.W.S.

Totempalenspel

 • Boompje verwisselen. Bij tekort aan bomen kunnen andere objecten gebruikt worden. Pionnen o.i.d.

Ochtend

Uitstapje

Middag

Voorbereiden bonte avond

 • Het vijfde en laatste symbool is trots (een veer). Om dit te krijgen moeten we iets doen 'dat een applausje verdiend', ofwel we gaan een bonte avond houden. De indianen noemen dit powwow.

 • 's Middags bereiden we in groepjes een stukje voor (lied, toneelstukje, etc.) dat we dan 's avonds opvoeren.

Avond

Bonte avond (powwow) en feest

 • Na het opvoeren van de stukjes krijgen we het laatste symbool.

 • Daarna is het natuurlijk groot feest (eten en drinken in overleg met de kookstaf).

 • Wel denken aan de regels over avondrust!!!

 • Alle kinderen krijgen vanavond de insigne als herinnering (evt. zaterdagochtend pas uitdelen).

 • Materiaal:

 • Verkleedkleren

 • Insignes


Zaterdag

W.W.S.

Bijlenroof

 • In het midden van de kring ligt een bijl (van plastic of karton). Een van de spelers (de cowboy) wordt weggestuurd, ondertussen wijst de spelleider een indiaan aan. De cowboy komt terug en probeert de bijl te pakken, hij/zij weet niet wie de indiaan is. Zodra de cowboy de kring binnenstapt, mag de indiaan opstaan om hem/haar te tikken. Wie wint, de cowboy of de indiaan?

 • Materiaal:

 • Bijl van plastic of karton (te gebruiken van het strategospel van woensdagmiddag)

Ochtend

Opruimen en inpakken

 • We gaan eerst samen ontbijten en dan kunnen de kinderen hun tas in gaan pakken. Daarna de kinderen naar buiten zodat de leiding de blokhut kan schoonmaken e.d. Een leiding gaat naar buiten om daar aan de kinderen de laatste spullen (gevonden voorwerpen, bestek, etc.) uit te delen.

Middag

Terugreis

Slecht-weer-programma's

 • Kleurplaat

 • Levend kwartet

 • Iedereen schrijft een voorwerp, dier o.i.d. (in thema) op een blaadje (ook naam erop). Alle blaadjes worden verzameld en op een groot vel papier of schoolbord geschreven. Bij dubbele dingen moet iets anders bedacht worden. Vervolgens krijgt iedereen willekeurig een blaadje. Niemand mag vertellen wat hij of zij is, ook niet tijdens het spel. De groep wordt in vier groepen gesplitst. Eén groep begint met vragen aan een andere groep of die groep een bepaald ding in zich heeft. Zo ja, dan moet degene die dat is naar de andere groep. Zo nee, dan mag de groep aan wie is gevraagd verder vragen.

 • Materiaal:

 • Kleurplaten

Gekoppelde activiteiten

Lees 8403 keer Laatst aangepast op dinsdag, 21 mei 2019 12:20
Gepubliceerd in Kampthema's, 7-11 welpen, week
Meer in deze categorie: « Expetitie Robinson Alle dagen feest »
Log in om reacties te plaatsen