zondag, 29 november 2015 10:53

Facebook kennismakingsspel

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Waarom / doel van de activiteit

Elkaar en facebook leren kennen.

Beschrijving van de activiteit

Scouts worden verdeeld in groepen van 3 à 4 personen. Lege fiches worden genummerd en uitgedeeld onder de groepen. Elke nummer komt overeen met een ingevulde fiche. Zorg ervoor dat niemand een lege fiche van zichzelf heeft qua nummer, hoewel dat op zich nog wel kan. De leiding houdt de ingevulde fiches bij zich. Het doel is nu om zo veel mogelijk juiste fichenummers bij de juiste personen te vinden. Dus ze moeten raden wie er hoort bij hun lege fiches. Wie al zijn fiches heeft geraden, wint! Om informatie te verkrijgen over hun fiche moeten de scouts enkele opdrachtjes doen tegen elkaar:

 • Stierengevecht x4 in een vierkant …
 • Maak een verhaal, geschreven door voorbijgangers (zin 1 door een mama, zin 2 door een kind, zin 3 door een oma, zin 4 door een etend persoon, zin 5 door een bejaarde, zin 6 door een persoon die zit, …)
 • Vindt per letter van het alfabet een voorwerp in en rond het park(afval …)

Allerhande opdrachtjes

 1. Slinger maken (20 meter)
 2. Een stuk zeep opwassen
 3. Zelfportret maken met de naam eronder
 4. 5 Knopen leggen in een touw met mes en vork
 5. Een bepaald nummer opzoeken in een telefoonboek
 6. Precies 100 gooien met een dobbelsteen
 7. Breng elke leider 1 keer aan het lachen
 8. Vul een ruitjesblad met de letters SCOUTS (in elk ruitje een letter)
 9. Elastiek over de neus trekken tot aan de kin zonder de handen (5 mensen doen dit)
 10. Rol Wc-papier nummeren: nummer 1 moet aan de buitenkant hangen en het papier mag niet gescheurd zijn
 11. 10 redenen om op zeilvakantie te gaan in het Frans opsommen
 12. Emmer overlepelen
 13. Schrijf x keer alle opdrachten over.
 14. Maak een portret van de leiding.
 15. Vorm met de groep het woord SCOUTS (“levende letters”).
 16. Zing met de hele groep een bekend liedje (1 strofe + refrein).
 17. Drink met de groep x kannen water leeg.
 18. Trek 1 persoon 30 kledingstukken aan.
 19. Gooi x keer 6 met een dobbelsteen.
 20. Doe x sit-ups.
 21. X keer pompen.
 22. Zeg het Onze Vader achterstevoren op.
 23. Schrijf een liefdesbrief met x keer het woord …
 24. Verwen alle leiding gedurende x minuten (uren?).
 25. Gedurende heel het spel moet constant minstens 1 persoon aan het zingen zijn.
 26. Haasje-over over bepaalde afstand.
 27. Zoek x mogelijke tegenprestaties voor de leiding.
 28. Win x keer met 4 op een rij tegen de leiding.
 29. een balpen leeg schrijven
 30. x levende dieren halen
 31. 20 verschillinde bladeren zoeken
 32. de letters van het Onze Vader tellen
 33. 10 wielrenners uit het hoofd kennen in volgorde
 34. zonder ophouden 1 uur tegen een paal/boom spreken
 35. x meter lange ketting maken van kledingstukken
 36. 2 liter water opdrinken
 37. 20 verschillende mensen een zoen geven
 38. 20 namen van landen geven
 39. smakenproef
 40. armband van 50 cm maken met 3 draden
 41. ijken van een stok (om de 2 cm)
 42. Voor iedereen een koosnaampje zoeken.
 43. Iedere wouter moet getekend worden en wij moeten van minstens 10 tekeningen kunnen zeggen wie dat er getekend werd.
 44. Er moeten 5 levende diertjes naar ons gebracht worden
 45. Jullie moeten met elke letter van het alfabet een naam vinden. Je moet een meisjeslijst hebben en een jongenslijst!
 46. een gedichtje voor de leiders maken
 47. een eigen Wouterlied maken die bestaat uit 2 strofen en een refrein.
 48. er moeten 500 sit-ups gedaan worden, maar er mag maar één iemand tegelijk dat doen
 49. iedere leider moet tenminste 1 keer goed gemasseerd worden
 50. er moeten 50 bootjes geplooid worden , deze moeten genummerd worden
 51. iedereen moet 5 staartjes in zijn haar hebben
 52. jullie moeten een piramide vormen en gedurende je de piramide vormt moeten jullie een lied zingen!
 53. moet er een kledingketting gevormd worden van een bepaalde afstand.
 54. iedereen moet 2 minuten lang zwijgen
 55. een voorwerp terugvinden dat de leiding heeft verstopt, ........
 56. Zoek enkele materialen en maak hiermee een orkestje, waarbij je een liedje zingt
 57. Boots 12 dierengeluiden na, zodanig dat een leider ze kan raden
 58. Beeld 5 beroepen uit zodanig dat de leider ze kan raden
 59. Maak een strijdkreet
 60. Jodel gedurende 1 minuut
 61. Beeld een spreekwoord uit: 1 persoon beeldt uit, de rest moet raden
 62. Zing gedurende 5 minuten
 63. Beeld het volgende uit: een trouwfoto, een klasfoto
 64.  Loop rond als baby''s ...
 65. Prijs een vuilbak aan
 66. Vertel een goede mop
 67. Vertel een verhaal over 2 verliefde punaises
 68. Doe een dansje met een leider
 69. Speel een toneeltje van ongeveer 10 minuten
 70. Verklaar je liefde aan een stoel/boom/struik/paal
 71. Vertel een spannend verhaal van minimaal 12 zinnen
 72. Zing een lied uit Tien om te zien
 73. Maak een reclamespot over tandpasta met look / oogschaduw / scheerschuim / babyluiers / onderbroeken / wc-papier / bosbessenmayonaise
 74. Organiseer een computerspelletje met levende personen
 75. Scheld gedurende 1 minuut een steen/boom/paal uit
 76.  Loop met z'n allen als kippen zonder kop
 77. Trek gedurende 2 minuten gekke bekken
 78. Roep zo hard je kunt "..."
 79. Vertel een sneeuwbalverhaal
 80. Probeert een ijskast te verkopen aan de NOORDPOOL
 81. Geef een ode aan ...
 82. Dans een fragment uit het Zwanemeer
 83. Speel allen 2 minuten "standbeeld"
 84. Voer de indianendans uit
 85. Beeld een duizendpoot uit
 86. Speel Romeo en Julia met ...
 87. Speel gedurende 5 minuten de mosselman
 88. Er moet een Afrikaanse dans uitgevonden worden
 89. Noem 10 sporten op
 90. Noem 10 tekenfilms
 91. Los deze droedels op:  …
 92. Noem ... voetballers/ ... sportfiguren/ ... zangers/ ... sprookjesfiguren
 93. Maak een liedje over "..." op het refrein van "Broeder Jacob"
 94. Noem "..." woorden die eindigen op –aar/-ig/-ons
 95. Noem "..." woorden die van achter naar voren kunnen gelezen worden, zonder van betekenis te veranderen
 96. Los de volgende rebus op: …
 97. Noem 10 verschillende soorten smurfen
 98. Noem "..." voornamen die beginnen met een " ..."
 99. Noem "..." verschillende soorten snoepjes
 100. Hoeveel woorden bevat het Onze Vader?
 101. Noem een aantal namen van planten/rivieren/eigennamen/enz. die met een bepaalde letter eindigen of beginnen
 102. Stel een afschuwelijk menu samen van 10 gangen (het mag niet eetbaar zijn)
 103. Maak een zin van 20 woorden zonder een r of een n
 104. Noem "..." verschillende stripfiguren
 105. Noem "..." tv-programma's
 106. Maak een ketting met namen (JaN – NicO – OlivieR – RiK – KatrieN - ...)
 107. Bekijk gedurende 1 minuut 10 voorwerpen.  Tracht ze daarna allemaal terug op te noemen.
 108. Maak een verhaaltje waarin de volgende woorden voorkomen: "..........."
 109. Maak de puzzel en kleef die op een blad papier
 110. Schrijf een brief aan "..." (250 woorden)
 111. Bewijs dat jullie natuurvrienden zijn: teken 5 "verbodsborden" om aan te tonen wat niet in de natuur mag
 112. Schrijf 5 Europese hoofdsteden op, maar achterste voren
 113. Noem 12 landen van Europa
 114. Zoek uit een kaartspel de ontbrekende kaart
 115. Teken iemand van de leiding en laat de anderen raden wie het is
 116. Schrijf een liefdesbrief
 117. Maak een grondplan en beschrijving van het kamp voor een krant
 118. Schrijf een zin van 12 woorden, die allen met dezelfde letter beginnen
 119. Schrijf 50 grappen op
 120. 300x een bepaalde zin opschrijven
 121. Schrijf een passende uitleg waarom bananen krom zijn
 122. Schrijf alle getallen van 1 tot en met 100 voluit op
 123. Zoek 5 voorwerpen die niet in de natuur thuishoren
 124. Maak met uw groepje 5 kruiwagens. Iedere kruiwagen vervoert een paar schoenen
 125. Iedereen legt in ganzenpas de te volgen weg af
 126. Iedereen legt in kikkersprong de volgende weg af
 127. De ganse groep legt als duizendpoot volgende weg af
 128. De groep doet de oorlel-estafette: de linkerhand aan de rechterenkel en de rechterhand onder de linkerarm aan het linkeroor. Zo loop je...
 129. Iedereen gaat in muizenpas langs de volgende weg
 130. Iedereen gaat in olifantenpas langs de volgende weg (met de rechterhand door de benen de linkerhand van de volgende vastnemen)
 131. Maak een kring, iedereen zit in kleermakerszit en we spelen gedurende 5 minuten telefoontje
 132. Speel gedurende 5 minuten haasje over
 133. We dragen de kapitein van de ploeg naar...
 134. Loop hinkelend rond ...
 135. Geef aan elke persoon van de leiding 3 zoenen (de leiding zet een handtekening indien de opdracht volbracht is op het papiertje)
 136. Sta 3 minuten op één been
 137. Sta met z'n allen op 5 benen
 138. Maak een levende ketting rond ...
 139. Til een leid(st)er gedurende twee minuten van de grond
 140. Zit 1 minuut stil zonder één enkele beweging te maken
 141. Hou zo lang mogelijk je adem in
 142. Draai 1 minuut linksaf
 143. Zoek de totale lengte van de leiding
 144. Speel bowling met levende kegels
 145. Knoop 2 m haar aan elkaar
 146. Volg over een afstand van 100 m de processie van Echternach
 147. Verzamel 1000 papiertjes
 148. Tel het aantal vensters
 149. Doe met de hele groep ochtendgymnastiek
 150. Leg ... vlechtjes in het haar van ...
 151. Hoeveel keer gaat een schoen maat ... rond ..
 152. Ga in een kring zitten en geef met de neus de huls van een luciferdoosje voor
 153. Doe de bokken-estafette: breng om beurt per twee een bal tussen de voorhoofden over
 154. Bouw een kaartenhuisje met een volledig kaartspel
 155. Chinees transport: geef een papiertje met twee stokjes in de kring door.  Als het papiertje valt opnieuw beginnen.
 156. Iedereen blaast 1 ballon stuk.  Je mag hiervoor één hand gebruiken, de andere hand moet op de rug.
 157. Iedereen brengt een stok over, maar zodanig dat deze loodrecht op de hand staat.
 158. Iedereen schrijft zijn naam op een blad maar ... met zijn tenen.  De namen moeten wel leesbaar zijn.
 159. Iedereen brengt 2 knikkers over maar er mag maar één knikker op de lepel.
 160. Haal de knopen uit een touw
 161. Iemand van de groep wordt geblinddoekt.  Er hangt ergens een ballon en deze moet worden stukgeprikt.
 162. Jullie krijgen een aantal ringen die elk van jullie over de poot van een stoel of een fles moeten gooien
 163. Schrijf minstens 20 namen (familienaam en voornaam) op van mensen die hier op het kamp verblijven.
 164. Geef de huls van een luciferdoosje door van teen tot teen en ga zo tweemaal de kring rond.
 165. Iedereen brengt een pingpongballetje over met een klein lepeltje.  De lepel tussen wijs- en middelvinger vasthouden
 166. Elke speler raapt 2 knikkers op met de teen en legt ze op de aangeduide plaats neer.
 167. Gooi de bal van op 3 m afstand 20x in een emmer
 168. De gehele ploeg moet een flesje vullen met water en met een rietje in de mond.
 169. Blaas een ballon zo groot mogelijk op en laat hem ontploffen door erop te zitten
 170. Laat iemand van de ploeg op een groot stuk papier liggen en teken er zijn lichaam op
 171. Vraag aan elke leider een handtekening
 172. Maak een bootje van papier
 173. De grootste probeert door een blad van een krant te kruipen
 174. Gooi 6 maal een 6 met een dobbelsteen
 175. Doe je schoenen geblinddoekt aan
 176. Leg een knoop in een touw, maar opgepast: eens je het touw met beide handen vast hebt, mag je het niet meer loslaten
 177. Weef een touw door de truien met een lepel en wel als volgt: eerste van boven naar onder, de volgende van onder naar boven, enz.
 178. Teken op kunstzinnige wijze handen en voeten op een blad papier
 179. Verzamel 20 vingerafdrukken
 180. Loop 2 aan 2 met een bal tussen de rug heen en tussen de buik terug
 181. Maak voor elke leider een macramébandje
 182. Slijp een potlood op
 183. 10 luchtballons scheren
 184. ballons opblazen tot ze ontploffen
 185. Schrijf een pen leeg
 186. Zo snel mogelijk een glas water leegdrinken met een rietje
 187. Binnen de minuut een snee brood of wafel opeten zonder drinken
 188. Een voorwerp met de mond uit een kom water of bloem halen
 189. De ene neuriet een liedje, de andere moet raden welk dit is
 190. In groep een liedje gorgelen
 191. Lucifers stapelen op de hals van een fles
 192. Met Wc-papier iemand mummificeren
 193. Met de neus een tekening maken
 194. Een zelfgemaakte puzzel van 20 stukjes zo snel mogelijk weer in elkaar steken
 195. Grassprietjes aan elkaar knopen tot een ketting van x meter
 196. Leg x meter af op eendenwijze (gehurkt, bal tussen de knieën)
 197. Spring x meter met de bal tussen de knieën
 198. Haasje-over, over een afstand van x meter X koprollen
 199. Tril regenwormen uit de grond geef ze een originele naam
 200. Maak met een elastiek een zo mooi mogelijke staart in je haar
 201. Paard en ruiter: vul een beker met water en breng dit vol terug over hindernissenparcours
 202. Blaas een ballon op en kop hem verder over een afstand van x meter
 203. Met een kurk aan een touwtje een brandende kaars doven
 204. Vislijn en ring: de ring zo snel mogelijk over de hals van de fles krijgen
 205. X knopen uit een touw halen
 206. Geblinddoekt x medespelers herkennen
 207. In een zak alle voorwerpen raden door ze te betasten
 208. X knikkers uit een ring knikkeren
 209. Binnen x tijd een dooreengeschud kaartspel ordenen
 210. Zoek x regenwormen en geef ze een originele naam
 211. Vul een beker water zo snel mogelijk met een vingerhoedje
 212. Voor het langst een knikker op het hoofd houden
 213. Binnen x tijd zoveel mogelijk woorden zoeken die beginnen met letter...
 214. Met je voeten je eigen kousen proberen uit te doen (voeten niet op de grond zetten)
 215. Leg x knopen in een touw met je tenen
 216. Draai 20 keer rond je vinger en loop x meter rechtdoor op een lijn
 217. Hou met je linkerhand je rechteroor vast en andersom
 218. Wens x mensen goedenacht
 219. Beeld een stinkkaas uit
 220. Doe alsof je met een boom danst
 221. Leg een ei
 222. Beeld gedurende x minuten een mol uit
 223. Probeer een boom te overtuigen dat het een regenworm is
 224. Praat x minuten over een tomaat
 225. Kniel voor x personen en geef ze een hand
 226. Gooi vanop x meter een bal in een emmer
 227. Gooi vanop x meter een geldstuk in een bord
 228. Zoek x verschillende insecten, bladsoorten, grassoorten, namen en handtekeningen
 229. Vouw een vlieger en vlieg ermee over het terrein. Vlieg wel met geluid
 230. Sta x minuten op 1 been
 231. Zeg het ABC achterstevoren op: ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 232. Verzin een nieuw slot voor... sprookje
 233. Maak een ketting van x meter madeliefjes
 234. Zoek een opdracht voor je tegenstander
 235. Doe x minuten je eigen na
 236. Hou een stukje watten of een ballon x minuten in de lucht
 237. 2 spelers hebben een ballon onder hun trui. Er moet 1 van stuk d.m.v. tegen elkaar te duwen.
 238. Zo snel mogelijk kaart x zoeken uit een geschuffeld pakje kaarten
 239. Noem x automerken op
 240. Schrijf x nummerplaten op
 241. Beeld een koppel verliefde ezels uit
 242. Blaas een ballon zo dik mogelijk, tot hij net niet stuk springt
 243. Drink een beker leeg zonder smodderen, rietje of je handen te gebruiken
 244. Detective bekijken: zoveel mogelijk dingen noteren van iemand die buiten gegaan is. Achteraf wordt dit gecontroleerd.
 245. Ballon omhoog houden d.m.v. blazen, en met de handen te duwen
 246. Voorwerpen bekijken, doek erover en nu zoveel mogelijk dingen opsommen die men gezien heeft.
 247. Zoek 1 paar witte, rode, blauwe, groene, zwarte en grijze sokken
 248. Een speelkaart zoeken via een routebeschrijving
 249. Rekenopdracht
 250. Verborgen woorden zoeken in een zin
 251. Basketbal 10x in de ring werpen op X meter afstand
 252. Kringen tellen die op het asfalt zijn getekend
 253. Verschillende voetafdrukken achter elkaar tekenen tot men aan X meter komt
 254. Een ballon in een andere ballon verkrijgen
 255. 10 verschillende natuurproducten (blad, zand, steen, tak, …) zoeken
 256. Mummie van iemand maken
 257. Via bakstenen van de ene naar de andere kant van het terrein gaan
 258. Een nieuwe vlag voor de Beerwouters of de scouts tekenen
 259. Geheimschrift ontcijferen
 260. Gezicht schilderen met vingerverf in bv. een superheld
 261. met wasknijpers een muntstuk doorgeven
 262. beschuitje eten en dan fluiten
 263. scheldwoordenketting tot 50
 264. Door middel vande 3 hoofdkleuren proberen te komen tot de kleur 'paars’
 265. iemand van het groepje moet allemaal gele kledingsstukken aandoen, een andere allemaal zwarte,...
 266. zoek voor iedereen in je groepje zijn beste eigenschap (allemaal verschillend!)
 267. maak één of ander hip dansje bij een vlot deuntje
 268. toon met heel je groepje een circustrucje (acrobatie?!?)
 269. iedereen van het groepje doet een exotisch dier na (leiding raadt)
 270. een karakterschets maken van iemand uit je groepje (dus innerlijk schetsen, niet uiterlijk)
 271. Schrijf een alfabet van popgroepen
 272. Maak een bloemenkrans met madeliefjes
 273. Schrijf een liefdesbrief  aan  ....
 274. Beeld het alfabet uit (met drie personen)
 275. Tekstje in geheimschrift ontcijferen
 276. 20 !vliegende! vliegtuigen vouwen en door hoepel of in emmer gooien
 277. Ei gaan vragen bij de buren
 278. Auto van de foeriers een eindje voortduwen (liefst met iemand aan het stuur en zonder handrem! Alhoewel….)
 279. Stukje tekst ontcijferen uit morse
 280. Kan water drinken tegen leider met grote dorst
 281. Iedereen steekt zijn hoofd in een emmer (ijskoud) water
 282. Bouw een menselijke piramide van drie verdiepingen
 283. Dribbel 100x (zonder de bal kwijt te zijn)
 284. Ga in een grote cirkel staan en pass een bal 50x rond zonder dat hij de bal raakt
 285. Spring 200x met een springtouw
 286. Drink een emmer water leeg met rietjes
 287. Bouw een zandkasteel
 288. Maak een schets van de gebouwen
 289. Met je hoofd op elkaars buik gaan liggen in een cirkel: nr. 1 zegt ha, nr. 2 haha (cirkel moet rond zijn zonder de slappe lach te krijgen)
 290. Maak een papieren vliegertje en mik het in een emmer. Telkens als je mist, moet je een nieuw vliegertje vouwen.
 291. Een rondje een autoband voortrollen
 292. Spinnenweb met touwen maken waar iedereen moet doorkruipen
 293. Hints spelen
 294. Exact 50 kilogram verzamelen op een weegschaal
 295. Tekening maken waarvan elk een stuk
 296. Penalty’s trappen

Benodigd materiaal

Lees 4934 keer Laatst aangepast op zondag, 30 januari 2022 14:59
Log in om reacties te plaatsen