vrijdag, 02 februari 2024 08:17

Kletskaartjes over pesten en grappen

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Waarom / doel van de activiteit

Laagdrempelige en op een speelse manier praten over gender- en seksuele diversiteit in de groep? Dat doe je met de kletskaartjes! jeugdleden en leren praten over hun eigen gevoelens en die van een ander. Ze doen kennis op over het onderwerp, verruimen hun blik en ontwikkelen een respectvolle houding ten aanzien van diversiteit.

Beschrijving van de activiteit

Op de kletskaartjes staan vragen die de aanleiding vormen voor leuke en open gesprekjes in de groep. Over verschillen in gezinsvormen, verschil in op wie je verliefd wordt, verschillen in hoe je eruit ziet en hoe je je voelt. Door de vragen te stellen boor je de nieuwsgierigheid en creativiteit van je jeugdleden aan.

Door regelmatig de kletskaartjes in de groep te gebruiken, krijgen jeugdleden de ruimte om verhalen over diversiteit te delen. Dit bevordert een respectvolle houding ten aanzien van verschillen. jeugdleden ervaren dat er diversiteit is en dat die er mag zijn. Het verruimt hun blik. jeugdleden leren openlijk te praten over hun gevoelens en luisteren naar die van een ander.

Veilig kletsen over ‘Een fijne sfeer, zonder pesten’

Elk kind verlangt naar een fijne sfeer in de groep. Toch is pesten een probleem dat in veel groepen voorkomt. Pesten is niet alleen schadelijk voor de jeugdleden die er direct mee te maken hebben, maar voor de hele groep. Daarom is het belangrijk om samen te werken aan een veilig klassenklimaat. Het helpt om met elkaar duidelijke afspraken te maken over hoe je als klas met elkaar om wilt gaan. Zo stel je samen een norm vast voor een positieve groepsomgeving.

Met deze kletskaartjes kun je met je jeugdleden in gesprek over een veilige groep. Het geeft jeugdleden de ruimte om aan te geven wat zij belangrijk vinden in de omgang met elkaar, maar ook wat zij daar zelf aan bij kunnen dragen. De kaartjes stimuleren jeugdlen om hun gedachten, gevoelens en behoeften te uiten, waardoor een open sfeer ontstaat. Dit draagt bij aan het groepsgevoel en moedigt samenwerking aan bij het aanpakken van pestgedrag en het bevorderen van een positieve sfeer.

Het is belangrijk om deze vragen in een veilige omgeving te stellen en jeugdleden de ruimte te geven om hun grenzen aan te geven. Bijvoorbeeld door een ander kaartje te kiezen of het kaartje door te spelen aan een groepsgenoot die er wel over wil praten. Eventueel kun je als leiding een voorselectie maken in de vragen, passend bij het moment en de leeftijd van de groep.

Grapjes kunnen bijdragen aan een fijne sfeer in de groep. Samen lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding en betrokkenheid. Maar grapjes zijn niet altijd leuk en kunnen anderen ook pijn doen. Met de klets kaartjes ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’ ga je hierover in gesprek met je jeugdleden.

Veilig kletsen over ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’

Grapjes kunnen een hoop plezier geven. Maar soms wordt er in een groep gelachen om grappen die voor een of meer jeugdleden helemaal niet leuk zijn. De grappen doen hen pijn. Of die grappen nou gemeen bedoeld zijn of niet. Dat de grappen hen pijn doen, merk je vaak niet aan deze jeugdleden. Want als de hele groep hard aan het lachen is, hoe maak je dan duidelijk dat het voor jou niet leuk is? Met deze kletskaartjes kun je het onderwerp ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’ met de jeugdleden bespreken. Je hoort van hen hoe zij denken over het maken van grapjes en laat hen met elkaar bespreken hoe ze er samen voor zorgen dat het leuk blijft. De kaartjes stimuleren de jeugdleden woorden te geven aan gevoelens en behoeftes. Waar liggen hun wensen en grenzen en waar liggen die voor anderen? En wat is nodig om samen te zorgen voor een fijne sfeer in de groep?

Bij het beantwoorden van de vragen laten kinderen iets persoonlijks van zichzelf zien. Het is dan ook belangrijk om in een veilige en vertrouwde omgeving deze vragen te stellen en te laten beantwoorden. Geef kinderen de ruimte om hun grenzen aan te geven: laat ze desgewenst een ander kaartje kiezen of het kaartje doorspelen aan een klasgenoot die er wel over wil praten. Indien gewenst kun je als leraar een voorselectie maken in de vragen, passend bij het moment en de leeftijd van de groep.

Hoe gebruik je de kaartjes?

Typ de stellingen op de kaartjes en knip ze uit. Stop ze in een pot of envelop. Je kunt de pot of envelop op een vast moment van de week tevoorschijn halen of wanneer het onderwerp pesten aan de orde is in de groep.

Maak met de groep afspraken over hoe je op een fijne en respectvolle manier met elkaar praat of verwijs naar bestaande afspraken.

Laat een jeugdlid een kaartje grabbelen of pak er zelf een. Nodig de jeugdlid uit om de vraag te beantwoorden. Spreek ook een teken af voor als je de vraag niet wilt beantwoorden; een jeugdlid kan dan bijvoorbeeld zeggen ‘ik pas’. Een andere manier is om de jeugdlid het kaartje te laten voorlezen en drie jeugdleden die hun vinger opsteken een reactie te laten geven.

Kletsplaatjes over pesten voor bevers en welpen

 • Wat heb jij nodig om je fijn te voelen in de groep?
 • Zeg iets aardigs over de klasgenoot rechts van jou.
 • Een onbekende loopt jullie klas in. Wat zou die persoon als eerste opvallen aan jullie als groep?
 • Als je te maken hebt met pesten kun je op scouting terecht bij …
 • Wat doe jij om ervoor te zorgen dat jullie het fijn hebben met elkaar in de groep?
 • Als ik leiding van deze speltak was, zou ik pesten stoppen door …
 • Waarom denk je dat een pester pest?
 • Welke groepsafspraak vind jij het belangrijkst? Waarom?
 • Als je een wens zou kunnen doen om de sfeer in de groep beter te maken, wat zou jouw wens dan zijn?
 • Wanneer vind jij iemand aardig?
 • Welke groepsafspraak wordt nog wel eens vergeten? Wat kunnen jullie doen om ervoor te zorgen dat de afspraak wordt onthouden?
 • Wat vind je het leukst aan jullie groep? En wat het stomst?
 • Wat kun je allemaal doen als je aardig wilt zijn voor iemand? Bedenk twee manieren waarop je samen met je groep pesten aanpakt.
 • Hebben jullie een appgroep voor de speltak? Is het daarin altijd leuk of kunnen er dingen beter?
 • Wie moet ervoor zorgen dat er niet gepest wordt in de groep?
 • Moet je het altijd met elkaar eens zijn om aardig tegen elkaar te doen?
 • Hoe laat jij merken dat je het gedrag van een ander niet zo leuk vindt?
 • Als je ziet dat iemand gepest wordt, wat kun jij dan doen om te helpen?
 • Durf jij anders te zijn in de groep?
 • Hoe zorgen we er samen voor dat iedereen zichzelf kan zijn in de groep?
 • Ken jij de andere bevers / welpen? Noem eens bevers / welpen met een huisdier.
 • Vraag eens aan twee jeugdleden wat hun leukste moment was bij scouting.
 • Stelling: Als je niet tegen een grapje kunt, ligt het aan jou.

Kletsplaatjes over pesten voor scouts en ouder:

 • Als je niet tegen een grapje kunt, ligt het aan jou.
 • Zeg iets aardigs over de klasgenoot tegenover je.
 • Een onbekende komt binnen, wat zou de eerste indruk van jullie zijn als speltak?
 • Als ik te maken heb met pesten kan ik op de groep praten met …
 • Als je ziet dat iemand gepest wordt, wat kun jij dan doen om te helpen?
 • Stel dat jij gepest wordt, wat zou jij dan willen dat je groepsgenoten zouden doen?
 • Wat levert het de pester op om te pesten? Raakt de pester ook iets kwijt?
 • Wat heb jij nodig om je veilig te voelen in de groep?
 • Als je een wens zou kunnen doen om de sfeer in je groep beter te kunnen maken, wat zou dat dan zijn?
 • Wat vind je de belangrijkste groepsafspraak en waarom?
 • Bedenk twee manieren waarop je samen met je groep pesten kunt aanpakken.
 • Vraag eens aan twee groepsgenoten wat hun leukste moment van de opkomst was in deze groep.
 • Wat loop je mis als je niet in deze groep zit?
 • Hoe laat jij merken dat je het gedrag van een ander niet zo leuk vindt?
 • Wat weten groepsgenoten nog niet van jou en mogen ze best weten?
 • Wat doe jij zelf om bij te dragen aan een fijne sfeer in de groep?
 • Is er een appgroep voor de hele speltak? Is het daar altijd leuk of kunnen er dingen beter?
 • Welke groepsafspraak wordt nog wel eens vergeten? Wat kunnen jullie doen om te zorgen dat deze beter wordt onthouden?
 • Gelden de groepsafspraken online ook?
 • Krijg jij wel eens foto’s of filmpjes van je groepsgenoten / klasgenoten die je eigenlijk niet wilt zien? Hoe ga je daarmee om?

Kletsplaatjes over grapjes en pesten voor bevers en welpen

 • Kan een grapje ook gemeen zijn? Waarom wel of waarom niet?
 • Wanneer heb je met de klas voor het laatst heel hard gelachen om een grapje?
 • Worden er online vaak grapjes gemaakt? En zijn deze altijd leuk?
 • Heeft iemand wel eens een grapje over je gemaakt die je niet leuk vond? Wat deed je toen?
 • Zeg jij wel eens dat iets een grapje was, terwijl het eigenlijk niet zo was? Waarom zouden we dat doen?
 • Is een grapje grappig als iedereen lacht? Vertel eens...
 • Hoe zou je kunnen merken dat de ander jouw grapje niet zo leuk vindt? En wat zou je dan kunnen doen?
 • Heb je een voorbeeld van een stomme grap?
 • Kun je overal een grapje over maken? Leg eens uit...
 • Stelling: Als iemand een grapje maakt over zichzelf, dan mag jij het ook doen.
 • Kun je altijd grapjes maken? Leg eens uit?
 • Vindt iedereen hetzelfde leuk?
 • Wanneer is een grapje niet meer leuk?
 • Heeft je leiding wel eens een grap gemaakt waar je niet om kon lachen? En hoe kun je er dan wat van zeggen?
 • Wanneer is een grapje grappig?
 • Kunnen grapjes je vrolijker maken als je jezelf naar voelt, vertel eens?

Kletsplaatjes over grapjes en pesten voor scouts en ouder

 • Kan een grapje ook gemeen zijn? Waarom wel of waarom niet?
 • Wanneer heb je met de speltak voor het laatst heel hard gelachen om een grapje?
 • Worden er online vaak grapjes gemaakt? En zijn deze altijd leuk?
 • Heeft iemand wel eens een grapje over je gemaakt die je niet leuk vond? Wat deed je toen?
 • Zeg jij wel eens dat iets een grapje was, terwijl het eigenlijk niet zo was? Waarom zouden we dat doen?
 • Is een grapje grappig als iedereen lacht? Vertel eens...
 • Hoe zou je kunnen merken dat de ander jouw grapje niet zo leuk vindt? En wat zou je dan kunnen doen?
 • Heb je een voorbeeld van een stomme grap?
 • Kun je overal een grapje over maken? Leg eens uit...
 • Stelling: Als iemand een grapje maakt over zichzelf, dan mag jij het ook doen.
 • Kun je altijd grapjes maken? Leg eens uit?
 • Vindt iedereen hetzelfde leuk?
 • Wanneer is een grapje pesten?
 • Heeft je leiding wel eens een grap gemaakt waar je niet om kon lachen? En hoe kun je er dan wat van zeggen?
 • Aan welke voorwaarde moet een grapje voldoen om grappig te zijn.
 • Kan humor je helpen om uit een slechte situatie/gevoel te komen, vertel eens?

Benodigd materiaal

De kletskaartjes afgesdrukt op papier

Veiligheid

Ontspannen sfeer

Tips

Pak bijvoorbeeld de laatste 5 minuten van de opkomst de kaartjes erbij

Gebruik de kaartjes tijdens het drink moment als gesprek starters

Aanvullende informatie

Lees 298 keer Laatst aangepast op zondag, 04 februari 2024 10:38
Log in om reacties te plaatsen