zondag, 03 december 2023 22:31

The Phone for groups

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Korte omschrijving

Scouts krijgen een mail met dat wij als scouts vrijdag uitgenodigd zijn voor een pilot van een nieuw tv-spel. Dit spel heet ‘The Phone’. In dit spel krijgen groepjes mensen een telefoon waarop berichtjes met opdrachten en aanwijzingen verschijnen of die af en toe afgaat en waarin een vreemde stem een boodschap doorgeeft. De organisatie van The Phone heeft ons als leiding gevraagd om ons zomerkamp te gebruiken om dit spel te testen. De leiding zal hiermee ook mede als jury op moeten treden. Ook is het belangrijk dat het één en ander gefilmd wordt zodat de organisatie van The Phone kan beoordelen of dat er nog aanpassingen nodig zijn voor het definitieve spel voor op tv. Telkens als je als groepje een opdracht wint, verdien je met je groepje een aanwijzing voor een code. Het groepje wat als eerste de volledige kluiscombinatie heeft kan de kluis openen en gaat er met de hoofdprijs vandoor.

Themaverhaal

Voorafgaan aan het kamp

In de mail over het kamp zit ook een brief. Deze brief is een uitnodiging om mee te doen aan de pilot. Wij hebben hier als leiding positief op gereageerd. We zijn benieuwd wat ons te wachten staat. Zie voor de brief een apart document.

Ook is er de laatste vrijdag van de zomervakantie een opkomst waarbij ze een bon voor een mobiele telefoon kunnen winnen welke nodig is voor het spel.

Vrijdag eind van de middag: Uitleg spel met norse bewaker

Scouts zitten in een kring rond de plek waar het kampvuur gaat komen. Een van de leiding filmt. Er staat ook een groot kluis met kettingen en twee cijfersloten en drie kleine tonnen. Er komt een norse bewaker (Stijn) aanlopen. Hij stelt zich voor. Hij is de bewaker van de kluis en hij is van het tv-programma The Phone for Groups. Hij zegt dat hij af en toe een oogje in het zeil zal houden om te bekijken of de pilot goed en eerlijk verloopt. Ook legt hij het spel nog even uit. Hij leest uit zijn bewakershandboek (spiekbriefje!) voor:

  • Elke ploeg krijgt een phone als ze hun bon voor een telefoon inleveren (verdient tijdens laatste opkomst voor het zomerkamp. Zorg er voor dat je deze phone altijd bij je hebt. Er zullen momenten worden bepaald wanneer deze opgeladen kunnen worden. Je bent als ploeg zelf verantwoordelijk voor het opladen van je telefoon. Het best kun je hem ’s nachts opladen, dan is de kans minder groot dat je iets mist.
  • Deze phone kan af gaan of er kunnen berichten op komen. Vaak zal de mededeling een tip of een opdracht zijn.
  • Deze berichten zijn strikt geheim en mogen alleen door jouw ploeg gelezen worden! Ze zijn gestuurd naar jouw ploeg, deel dit dan ook niet met andere ploegen. Wie weet, help je zo een andere ploeg wel naar de overwinning
  • Elke ploeg heeft een grabbelton. In deze grabbelton zitten kaartjes. Afhankelijk van hoeveel spellen / programma’s / opdrachten je gewonnen hebt gedurende de dag, des te meer kaartjes je mag grabbelen. De laatste dag mogen jullie proberen de kluis te kragen. Des te meer kaartjes je hebt, des te meer kans je hebt om de kluis te kraken. Eén opdracht gewonnen = één keer grabbelen. Twee opdrachten gewonnen = twee keer grabbelen, etc. In totaal zijn er 18 kaartjes. De inhoud van de grabbelton is hetzelfde voor alle ploegen. Dit grabbelen gebeurt elke avond, bij het kluis en het kampvuur.
  • De norse bewaker kan regelmatig komen kijken om te zien of alles goed en eerlijk verloopt. Als hij er niet is, is deze taak voor de leiding.
  • Ook moeten jullie er voor zorgen dat er regelmatig gefilmd wordt. Dit is nodig zodat de organisatie kan beoordelen om het programma ook op tv gaan uit te zenden en om te bekijken of er eerlijk wordt gespeeld.
  • Zorg er voor dat je met je ploeg de gegrabbelede kaartjes die je helpen om de kluis te kraken goed bewaard.

Vervolgens zal hij de telefoons uitreiken, vanuit een mysterieus zwart koffertje.

Avondritueel

Elke avond herhalen we een bepaald ‘ritueel’, waarmee we de themadag afsluiten. De bewaker komt langs en ploegen die verdient hebben om te mogen grabbelen, mogen dat doen.

Daarnaast is er dagelijks een ‘pl-raad’. Beurtelings mag er één scout per ploeg aansluiten en spreken we dag voorgaande dag door (wat ging goed, wat ging minder goed, wat speelt er in de ploeg, vermoeidheid, tekencontrole, etc.).

Zie verder document.

Globale planning

Zie document

Lees 224 keer Laatst aangepast op donderdag, 07 maart 2024 23:15
Log in om reacties te plaatsen