maandag, 31 augustus 2015 02:00

Wateractiviteiten op de Khaali Jagah vlakte (Waterspel)

Beoordeel dit item
(1 Stem)

Waarom / doel van de activiteit

Op de Khaali Jagah vlakte is het tijd om je helemaal uit te leven met sport en spel. Welke welp weet het beste vervuild water af te voeren? Weten de welpen hoe een waterdruppel is opgebouwd? Lukt het ze de olie goed op te ruimen zonder te morsen? En hoe snel weten ze het schone water in veiligheid te brengen, zodat Malchi straks weer goed kan zwemmen?

Beschrijving van de activiteit

1. Olie vs. Water

Shanti en Mowgli hebben bedacht om een kanaaltje te graven om het nieuwe, schone water naar de Talabpoel te leiden. Terwijl ze daar mee bezig zijn, komt Rikki Tikki Tavi als een dolle aangerend. ‘Door een klein beekje loopt er nog meer vervuild water richting de Talaab poel!’schreeuwt hij al opgewonden op en neer springend. Hoewel Rikki Tikki Tavi wel eens grapjes uithaalt, lijkt hij het nu toch echt te menen. ‘We moeten samen snel en slim zijn om het vervuilde water voor te zijn en het te stoppen!’

De welpen worden in twee teams verdeeld. Eén team is van het vervuilde water, het andere team van het schone water. Wie weet als eerste een kanaal naar de poel te ‘graven’?

Er word een speelveld uitgezet van 15 hokjes / tegels bij 25 hokjes / tegels. boven in het veld is de poel. Het beginpunt van beide kanalen is aangegeven (2 x 2 hokjes rechts en 2 x 2 hokjes linksonderin). Buiten het veld liggen ‘stukken kanaal’ die aangelegd kunnen worden. De stukken liggen op de kop. Daarnaast liggen er per team vijf ‘Rikki Tikki Tavi’s’ (niet op de kop)

De teams lopen tegelijkertijd. Binnen een team moet om de beurt één welp een stuk kanaal pakken en aanleggen. Dit kan bij het kanaal van de eigen partij of bij dat van de tegenpartij, maar het stuk moet altijd worden aangelegd.

Een welp kan ook kiezen om in plaats van een stuk kanaal een ‘Rikki Tikki Tavi’ te pakken. Rikki Tikki Tavi kan het laatst aangelegde stuk van een kanaal weer dichtgooien (bij het eigen team of bij de tegenpartij). Dat stuk mag de welp dan mee terugnemen en samen met ‘Rikki Tikki Tavi’ aan de kant leggen.

Als het spel te snel wordt gespeeld, kunnen er als extra uitdaging obstakels aangebracht worden in het speelveld. Denk hierbij aan ‘bomen’ of ‘rotspartijen’ waar omheen gebouwd moet worden.

2. Water bouwen

‘Mang kan niet zo goed zien’, zegt Shanti. ‘Zou hij kunnen zien dat het water is vervuild?’ ‘Ja hoor’, klinkt het vanuit de boom. ‘Ik hoorde dat jullie het over mij hadden, want mijn oren zijn des te beter. Ik kan dingen in het donker zien, door geluid te maken. Dat stuitert bij mij terug als het tegen iets aankomt. Met deze echolocatie, zoals je dat noemt, maak ik in mijn hoofd een plaatje van wat er is. Stukje bij beetje…’

De welpen gaan in twee teams proberen om een waterdruppel ‘stukje bij beetje na te bouwen’ op een groot raster van hout of karton dat bestaat uit 11x7 vakjes van 2x2 cm.

Bij het beginpunt liggen kartonnen vierkantjes in vier kleuren blauw, even groot als de rastervlakken. Ook is er een voorbeeldplaatje. Dit voorbeeldplaatje proberen de welpen na te maken door elk steeds één vierkantje mee te nemen en op het raster van hun team te hangen. De rasters bevinden zich op enige afstand van het beginpunt, met de achterkant naar het beginpunt toegedraaid. Naast ieder raster hangt ook nog een voorbeeldplaatje. Welk team heeft als eerste het plaatje voltooid?

Er mag niet geschreeuwd worden tussen het begin- en eindpunt. Door van tevoren niet te zeggen dat het makkelijker is om eerst te overleggen, wordt duidelijk dat samenspel erg belangrijk is.

3. Olie ruimen

‘Wat zit Mor daar nu weer te morren?’ zucht Mowgli. Als Shanti en Mowgli gaan kijken, zien ze waar Mor zo beteuterd naar kijkt. Eén van zijn staartveren ligt los op de grond. Hij zit onder de olie. ‘Mijn prachtige staart is verpest’, snikt Mor. ‘Wat naar voor je’, zegt Shanti, ‘Maar gelukkig groeit er een nieuwe voor terug, toch? En je hebt nog steeds de mooiste staart van de jungle!’ ‘Dat is waar!’ zegt Mor. Hij kijkt al weer wat vrolijker. ‘Maar het is wel duidelijk dat je de olie absoluut niet aan mag raken. Als jullie de olie op gaan ruimen, zul je daar op moeten letten…’

De welpen gaan de ‘olie’ (water) in dunne verpakkingen overbrengen, zonder deze met hun handen aan te raken. Speciale pakken en handschoenen zijn niet aanwezig in de jungle, dus is er een andere manier bedacht. Elke welp krijgt een groot shirt. De ‘olie’ zit in natte sponzen, waterballonnen, pittenzakjes of tennisballen. De welpen gaan in een rij staan, zodat de afstand tussen het begin- en eindpunt is overbrugd. De achterlijn is afgezet met een lijn, of een bak waar de olievlekken in moeten komen. De eerste welp krijgt een olievlek – een pittenzakje, tennisbal, natte spons of waterballon – in het shirt geworpen door de leiding, en de welpen moeten deze overgooien naar elkaar. Ze mogen hierbij alleen hun shirt aanraken.

4. Roll it

‘De olie van het water scheppen, gaat het makkelijkste als we het insluiten’, zegt Mowgli. ‘Ik denk niet dat ons dat alleen gaat lukken’, zegt Shanti. ‘Als de olie ons insluit, hebben we pas echt een probleem.’ Gelijk komt Broer Wolf uit de bosjes gesprongen. ‘Op mij kun je altijd rekenen!’ roept hij. ‘Samen kunnen we alles aan!’

Dit spel wordt op dezelfde manier gespeeld als het bordspel ‘Roll it’.

Het speelveld met beginpositie is hiernaast aangegeven. De welpen spelen in twee teams. Het ene team heeft schoon water (blauw), het andere team heeft water met olie er op (zwart). Er wordt getost wie er mag beginnen.

Om de beurt plaatsen de teams één plaat op het speelbord, met de eigen kleur naar boven. Een plaat moet altijd tegen een andere plaat aan worden gelegd. Als een plaat aan twee kanten wordt ingesloten door een andere kleur (zie plaatje rechts), is de plaat ‘geblokkeerd’ en wordt de plaat omgedraaid naar de kleur van de tegenpartij (de zwarte plaat wordt dus blauw). Als je de tegenstander kunt blokkeren, ben je verplicht dit te doen (net als bij dammen).

Blokkeren geldt ook als er meerdere platen van dezelfde kleur naast elkaar liggen (zie het plaatje hiernaast, de blauwe vakken tussen de twee zwarte vlakken zijn geblokkeerd en worden dus alle drie zwart).

Het spel is afgelopen als het hele bord is opgevuld. Het team dat de meeste vakken heeft veroverd, wint. Als het spel snel genoeg gaat, kun je daarna wisselen, zodat ieder team een keer ‘goed’ is.

Een uitgebreidere speluitleg is te vinden op: spelarch.khbo.be/PDFspelregels/5989.pdf. Het spel kan ook met meerdere kleuren gespeeld worden.

5. Ren je nat

‘Wat heb jij nu aan je stekels zitten Ikki?’ vraagt Shanti. ‘Ik was de jungle aan het opruimen’, antwoordt Ikki. ‘Deze plastic bekers komen vast van de motorboot. Ik bedacht dat we ze ook wel kunnen gebruiken om het schone water dat er nog is in veiligheid te brengen.’ ‘Goed idee, Ikki’, zegt Mowgli. ‘Maar misschien moet je ze de volgende keer op een andere manier meenemen…’

De welpen moeten met een dienblad gevuld met bekertjes water een hindernisbaan afleggen. Helaas hebben Ikki’s stekels gaatjes in de bodem van de bekertjes geprikt.

De groep wordt in tweeën gesplitst of het spel wordt met twee groepjes tegen elkaar gespeeld. Aan het begin worden de lege bekertjes naast een emmer met water gezet. Als het beginsignaal klinkt, mogen de eerste twee welpen in de rij de bekertjes vullen en op het dienblad zetten. Daarna mag de welp die als eerste in de rij staat het dienblad oppakken, en de hindernisbaan volgen. Aan het einde van de baan wordt het water dat in de bekertjes zit in een lege emmer gegooid. Nu mag de welp langs de hindernissen lopen en het dienblad en de bekertjes aan de volgende in de rij geven.
Welk (sub)groepje brengt er het meeste water over in dezelfde tijd?

Als het warm is, kan verplicht worden om het dienblad op het hoofd te dragen (het mag wel worden vastgehouden). De welp die aan de beurt is, zet het dienblad op zijn hoofd, de andere welpen in zijn groepje vullen de bekers en zetten deze op het dienblad. Het is handig om hier een soort opstapje voor te hebben.

Benodigd materiaal

1. Olie vs. Water

 • Lint voor het uitzetten van het speelveld
 • Kartonnen platen voor:
 • De poel en de rivier: 18
 • Rechte buizen: 30
 • Bochten: 15
 • Doodlopende stukken: 2
 • U-bochten: 4
 • ‘Rikki Tikki Tavi’: 10

2. Water bouwen

 • Rasters (zie omschrijving)
 • Iets om het raster op te leggen/tegenaan te zetten
 • Kartonstukjes van 2x2 cm in vier verschillende kleuren blauw
 • Bevestigingsmateriaal voor de kartonstukjes (bijvoorbeeld spijkertjes in het raster of klittenband)
 • Voorbeeldplaatjes

3. Olie ruimen

 • Grote shirts
 • Pittenzakjes/waterballonnen/sponsen/tennisballen
 • Begin- en eindlijn
 • Emmers

4. Roll it

 • Speelbord/-veld
 • Kartonnen platen met een zwarte en een blauwe zijde (evenveel vakjes als in het speelveld en ter grootte van de vakjes in het speelveld)

5. Ren je nat

 • Dienbladen
 • Plastic bekertjes met gaatjes in de bodem
 • Materiaal voor een hindernisbaan
 • Stopwatch
 • Vier emmers
 • Water

Veiligheid

Tips

 • Deze activiteit is geschikt voor het insigne Waterspelen.
Lees 3206 keer Laatst aangepast op woensdag, 20 oktober 2021 23:45
Log in om reacties te plaatsen