maandag, 03 februari 2020 16:04

Landen kleuren spel

Beoordeel dit item
(1 Stem)

Waarom / doel van de activiteit

Er zijn verschillende landen met allemaal hun eigen culturen. In dit spel maak je kennis met drie verschillende landen. In deze landen hebben ze hun gebruiken en omgangsprincipes. Hoe weet jij welke gewoonten of gebruiken daar normaal zijn te opzichte van het land waar jij woont.

Beschrijving van de activiteit

Maak kennis met de gebruiken in een ander land en probeer deze goed mogelijk over te brengen in jouw lan

Hoe speel je het spel:

Verdeel de leiding over de diverse rollen, verdeel de scouts over drie landen en maak kennis met de gebruiken in jouw land. Probeer deze ook zo goed mogelijk uit te voeren, zeker als je gasten krijgt. Per land zijn er 2 verhuizers, dit betekent 2 deelnemers naar land Geel, 2 verhuizers naar Land Blauw en 2 verhuizers naar land Rood.

Bij de start van het spel heeft een ieder een kleur papier van zijn/haar land. Teken je hand op het vel, knip het uit. Bewaar deze hand goed, want dit is je paspoort. Ook heb je deze handen nodig aan het eind van het spel.

Taakverdeling:

 • Begeleiding Roodland: 2 personen
 • Begeleiding Geelland; 2 personen
 • Begeleiding Blauwland: 2 personen
 • Douane 2 personen

Taak begeleider

De begeleiding heeft als taak de opkomst te draaien, volgens de regels van het land. Overtredingen moeten door de begeleiding 'bestraft' worden. De begeleiding wijst ook de verhuizers aan.

Taak douane:

 • Tijd bewaken, bij elk land even langs gaan als het tijd is, daar moet men dan ook direct stoppen.
 • De verhuizers over de grens brengen naar een volgend land.
 • Elke verhuizer moet zijn hand plakken op het vel (dit vel zal uiteindelijk een mengeling van  kleuren worden).
 • Om 12.15 uur de grenzen opengooien. Iedereen vragen al zijn handen op te plakken.
 • Ervoor zorgen dat de flappen uit elk land worden opgehangen in de centrale ruimte.
 • Verzoeken zich als wereldburger te gedragen en een lunchhapje te verzorgen voor een "buitenlander".

PROGRAMMA ALGEMEEN IN ALLE LANDEN

Deelnemers merken met een kleurtje

11.15 uur Iedereen verzamelt zich in het land waar hij of zij hoort en leest de rolbeschrijving door.

11.20 uur De opkomst wordt met eigen landgenoten gespeeld, alleen de opening en maak de handen. Bewaak hier de tijd.

11.35 uur De begeleiding wijst 2 verhuizers aan, voor elk land één. In elk land komen 2 vreemdelingen, elk uit een ander land. Met elkaar wordt weer de opkomst gespeeld. Ditmaal ook met een pauze, waarin de buitenlandse gasten kunnen trakteren.

11.45 uur Er gaan nu nog 3 andere verhuizers mee naar een ander land. In totaal dus twee groepjes van 4. Zij kunnen even overleggen.

11.50 uur De opkomst wordt weer gespeeld, met in elk land 8 buitenlanders.

12.00 uur: Iedereen keert terug naar zijn eigen land. Daar worden de ervaringen verteld.  Op een flap worden deze, met ontdekte regels en het commentaar daarop,  opgeschreven.

12.15 uur De grenzen worden (door de douane) opengegooid. Iedereen plakt eerst zijn handen op het vel. De flappen worden openlijk publiek gemaakt in de ruimte waar ook gegeten zal worden, zodat iedereen kan zien wat men van elkaar vond en hoe men dingen beleefd heeft.

12.30 uur; Wees een wereldburger en verzorg een lekker lunchhapje voor een
"buitenlander"!

Rol beschrijving Roodland

Jullie wonen in Roodland. Daar gaan jullie natuurlijk ook naar Scouting. Het is heel belangrijk dat je je in Roodland aan de regels houdt. Als iedereen zou doen wat hij of zij zou willen, dan zou 't een zootje worden Jullie gaan een opkomst in Roodland spelen. Deze opkomst bestaat uit:

 1. een opening
 2. een typische rode activiteit
 3. een pauze met wat lekkers

In Roodland heeft men de volgende leefregels:

 • Iedereen zit in een kring op de grond.
 • Meisjes en jongens mogen niet (te dicht) bij elkaar zitten en elkaar zeker niet aanraken.
 • Jongens mogen alleen met jongens praten en meisjes alleen met meisjes. Als een jongen en een meisje elkaar aanspreken is dit zeer ongepast.
 • Wanneer je iemand (van je eigen sexe) voor het eerst ontmoet, leg je je hand op de borst en zeg je de yell van Roodland: Salaam alay kum (vrede zij met je). Bij iemand van de andere sexe doe je dit niet en sla je je ogen neer.
 • Het is ten strengste verboden om gele dingen te eten of te drinken, het is vergif.
 • Als iemand een regel overtreedt, wordt deze persoon door de begeleiding in een hoek gezet en moet daar 30 tellen blijven staan.
 • Tijdens het programma begeleidt de vrouwelijke begeleidster de meisjes en de mannelijke de jongens.

Programma Roodland: Jullie begeleiding regelt het verloop van dit programma.

11.15 uur Iedereen verzamelt zich in het land waar hij of zij hoort en leest de rolbeschrijving door.

11.20 uur Jullie spelen met elkaar een opkomst om de regels goed te leren beheersen. Deze opkomst ziet er zó uit:

 • Jullie zitten op de grond in een kring, meisjes bij meisjes en jongens bij jongens.
 • De mannelijke begeleider opent de opkomst met de yell en de jongens beantwoorden deze. Daarna doet de vrouwelijke begeleidster dit met de meisjes.
 • Zowel de begeleider als de begeleidster geven een stapel rode papiertjes door. Daar pak je er eentje vanaf en je geeft de rest door, waarbij je je buur groet met salaam.
 • Zo worden er ook een potlood en een schaar doorgegeven, waarmee je je hand op het papier tekent en deze uitknipt.
 • Deze hand moet je goed bewaren, het is een soort paspoort.

11.35 uur; De begeleiding wijst een vrouw aan die naar de jamboree in Geelland gaat, en een man die naar Blauwland gaat. Als je verhuizer bent: gedraag je als een goede Roodlander, die de regels kent! Maar probeer ook te ontdekken welke regels er in het andere land gelden. Neem wat lekkers mee uit Roodland om te trakteren. Bij de grens plak je je hand op het vel. In Roodland komen tegelijkertijd ook een scout uit Geelland en één uit Blauwland. Met hen spelen jullie weer een opkomst. Uiteraard vertel je natuurlijk niets over de regels!

11.45 uur: De verhuizers gaan terug naar hun eigen land om nog 3 anderen op te halen. Op de gang vertelt de verhuizer aan de anderen welke regels hij ontdekt heeft, hoe het toegaat in het vreemde land.

11.50 uur: De opkomst wordt weer gespeeld, ditmaal met 4 verhuizers in de groep.

12.00 uur: Iedereen keert terug naar zijn eigen land. Daar worden de ervaringen verteld. Op een flap worden deze, met ontdekte regels en het commentaar daarop, opgeschreven.

Rol beschrijving Geelland

Jullie wonen in Geelland. Daar gaan jullie natuurlijk ook naar Scouting. Het is heel belangrijk dat je je in Geelland aan de regels houdt. Als iedereen zou doen wat hij of zij zou willen, dan zou 't een zootje worden. Jullie gaan een opkomst in Geelland spelen. Deze opkomst bestaat uit:

 1. een opening
 2. een typische gele activiteit
 3. een pauze met wat lekkers

In Geelland heeft men de volgende leefregels:

 • Iedereen zit in een kring op de vloer, dicht bij elkaar.
 • Meisjes en jongens zitten zoveel mogelijk naast (door) elkaar.
 • Als je in de kring iets aan iemand doorgeeft, geef je die persoon eerst een hand.
 • Voor een goede sfeer is het heel belangrijk dat je veel met elkaar praat.
 • Het is ten strengste verboden om blauwe dingen te eten of te drinken, het is vergif.
 • De yell van Geelland luidt als volgt: "Hüangsède Wömensède" (geel is onze kleur). Als je iemand voor het eerst ontmoet, geef je deze persoon een hand en je zegt de yell erbij als groet.
 • Als iemand een regel overtreedt, wijst de (bege)leider naar deze persoon, en roept ni ni ni.

Programma Geelland

Jullie begeleiding regelt het verloop van dit programma.

11.15 uur Iedereen verzamelt zich in het land waar hij of zij hoort en leest de rolbeschrijving door.

11.20 uur: Jullie spelen met elkaar een opkomst om de regels goed te leren beheersen.

Deze opkomst ziet er zó uit:

 • Jullie zitten met de begeleiding in een kring op de grond.
 • De begeleiding opent de opkomst met de yell en jullie beantwoorden deze. Hierbij heeft iedereen eikaars handen vast.
 • Jullie begeleiding geeft eerst een stapel gele papiertjes door. Je pakt er eentje van de stapel en geeft de rest door aan je buur, waarbij je deze een hand geeft.
 • Als iedereen een velletje heeft wordt er één potlood doorgegeven. Wanneer je dit potlood krijgt, teken je je hand op het papier.
 • Tegelijkertijd wordt er achteraan één schaar doorgegeven, waarmee je je hand uitknipt.
 • Deze hand moet je goed bewaren, het is een soort paspoort.

11.35 uur: De begeleiding wijst 1 persoon aan die naar de jamboree in Blauwland mag en 1 persoon die naar Roodland gaat. Als je verhuizer bent: gedraag je als een goede Geellander, die de regels kent! Maar probeer ook te ontdekken welke regels er in het andere land gelden. Neem wat lekkers mee uit Geelland om te trakteren. Bij de grens plak je je hand op het vel. In Geelland komen tegelijkertijd ook een scout uit Blauwland en één uit Roodland. Met hen spelen jullie weer een opkomst. Uiteraard vertel je niets over de regels!

11.45 uur: De verhuizers gaan terug naar hun land om nog 3 anderen op te halen. Op de gang vertelt de verhuizer aan de anderen welke regels hij ontdekt heeft, hoe het toegaat in het vreemde land.

11.50 uur: De opkomst wordt weer gespeeld, ditmaal met 4 verhuizers in de groep.

2.00 uur: Iedereen keert terug naar zijn eigen land. Daar worden de ervaringen verteld. Op een flap worden deze, met ontdekte regels en het commentaar daarop, opgeschreven.

Rol beschrijving blauwland

Jullie wonen in Blauwland. Daar gaan jullie natuurlijk ook naar Scouting. Het is heel belangrijk dat je je in Blauwland aan de regels houdt. Als iedereen zou doen wat hij of zij zou willen, dan zou 't een zootje worden. Jullie gaan een opkomst in Blauwland spelen. Deze opkomst bestaat uit:

 1. een opening
 2. een typische blauwe arbeidactiviteit
 3. een pauze met wat lekkers

In Blauwland heeft men de volgende leefregels:

 • Iedereen staat in een kring (op de vloer zitten is vies) op enige afstand van elkaar.
 • Het is verboden om iemand aan te raken of een hand te geven.
 • Het is verboden om te praten, jullie gebruiken enkel nonverbale communicatiemiddelen.
 • Wanneer je iemand voor het eerst ontmoet, maak je een lichte buiging en je klapt 3 x in je handen.
 • Het is ten strengste verboden om rode dingen te eten of te drinken, het is vergif.
 • Als iemand een regel overtreedt, loopt de begeleiding naar deze persoon toe en tikt 3 x tegen zijn voorhoofd.
 • De opening "yelle" van Blauwland gaat als volgt: de begeleiding klapt 3 x in de handen, draait een rondje en klapt nogmaals 3 x met een lichte buiging. De groep herhaalt dit.

Programma Blauwland

Jullie begeleiding regelt het verloop van dit programma.

11.15 uur: Iedereen verzamelt zich in het land waar hij of zij hoort en leest de rolbeschrijving door.

11.20 uur Jullie spelen met elkaar een opkomst om de regels goed te leren beheersen.

Deze opkomst ziet er zó uit:

 • Jullie staan in een kring. De begeleiding opent de opkomst met de "yell" van Blauwland en jullie beantwoorden deze.
 • Jullie begeleiding geeft een stapel blauwe papiertjes door. Je pakt één velletje en geeft de rest door. Pas op dat je iemand hierbij niet aanraakt! Jullie maken hierbij een lichte buiging naar elkaar.
 • Nu worden jullie één voor één naar voren "geroepen" door de begeleiding om bij de tafel je hand op het papier te tekenen, waarna je deze gaat uitknippen. Vergeet niet te buigen als je bij de begeleiding komt.
 • De hand moet je goed bewaren, het is een soort paspoort.

11.45 uur: De verhuizers gaan terug naar hun eigen land om nog 3 anderen op te halen. Op de gang vertelt de verhuizer aan de anderen welke regels hij ontdekt heeft, hoe het toegaat in het vreemde land.

11.50 uur: De opkomst wordt weer gespeeld, ditmaal met 4 verhuizers in de groep.

12.00 uur: Iedereen keert terug naar zijn eigen land. Daar worden de ervaringen verteld. Op een flap worden deze, met ontdekte regels en het commentaar daarop, opgeschreven.

Benodigd materiaal

 • Schmink in de kleuren blauw, geel en rood
 • Papier in de kleuren blauw, geel en rood
 • Limonade in de kleuren blauw, geel en rood
 • Snoepjes inde kleuren rood, geel en blauw (M en M of smarties)
 • Grote vellen voor de paspoorten
 • Scharen
 • Potloden of stiften
 • Lijm
 • 1 centrale ruimte
 • 3 units voor landen:
  • Roodland: (met zitruimte)
  • Geelland: (met zitruimte)
  • Blauwland: (met 1 tafel)

Tips

 • Bij allergieën even opletten bij de limonade en snoepjes, zoek hier een alternatief voor. Er is heel veel mogelijk
 • Let op dat het gedrag niet doorslaat en je duidelijk grenzen stelt
 • Het is een fantasiespel, dus niet op de werkelijkheid afgespiegeld.
 • Hoe groter de groep, dan is het leuker en makkelijker uitvoerbaar
 • Voeg eventueel een vierde land toe b.v. Oranjeland oid met de combinatie van eigenschappen van de andere landen.
Lees 2101 keer Laatst aangepast op maandag, 17 februari 2020 16:56
Meer in deze categorie: « Halloween Restaurant Zwevend tapijt »
Log in om reacties te plaatsen