vrijdag, 02 oktober 2015 23:13

Rollenspel (thema geaardheid)

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Waarom / doel van de activiteit

Het kan een uitdaging zijn om over zaken als seksuele voorkeur, genderidentiteit, genderexpressie en geslacht te praten. Het spelen van een bepaalde situatie werkt vaak goed om een prettige sfeer te creëren en de tongen los te maken. Door zich in te leven in een bepaalde rol of door deze rollen te observeren, leren de jeugdleden welke meningen sommige mensen over deze thema's hebben en hoe dit zich verhoudt tot de feiten.

Het is niet zinnig om meteen met dit spel tijdens een opkomst te beginnen, als deze groep niet eerst informatie over de onderwerpen heeft gekregen. Ze weten er dan immers te weinig vanaf en zijn misschien te nieuwsgierig om meteen in gesprek te gaan. De introductie van het spel is erg belangrijk. De groep moet precies weten waarom het spel gespeeld wordt. Wijs erop dat het er niet om gaat dat er goed geacteerd wordt, maar juist om het plezier bij het spelen en om datgene wat gezegd wordt. Een geïnformeerde begeleiding tijdens het spel is noodzakelijk.

Beschrijving van de activiteit

Het spel

Het spel moet niet zo lang duren dat het vervelend gaat worden. Eventueel kan er van spelers gewisseld worden. Ook kan er tussendoor even gestopt worden om te kijken hoe de "stand' is.
Laat in de eerste ronde "Peter" niet meedoen, maar de andere spelers met elkaar discussiëren. Als deze discussie afgerond raakt, laat dan Peter binnenkomen. Als jongeren het te eng vinden om Peter zelf te spelen, kan een van de begeleiders deze rol op zich nemen.

Benodigd materiaal

Voorbereiding met de groep

Zorg voor een continue veiligheid, en realiseer je dat niet elk lid even ver is in ontwikkeling of bezig is met zelfde ontwikkelingen.

De (bege)leiding leest de rollen voor. Er wordt bepaald wie welke rol zal gaan spelen. De rollen liggen niet erg vast.

Zij krijgen als instructie:

 • Je hoeft geen andere stem etc. te gebruiken. Het gaat om wat je zegt (het is geen toneelstukje).
 • Laat de andere spelers uitspreken en luister goed naar wat de anderen zeggen.
 • Probeer je in te leven in de rol, ook al vertegenwoordigt deze jouw eigen mening niet.

Terwijl de spelers zich voorbereiden, worden de andere leerlingen ingelicht waar ze tijdens het spel op moeten letten. Eventueel kan iedere leerling een andere observator in de gaten houden (of in groepjes). De observatiepunten zijn:

 • Let op de argumenten die de spelers gebruiken. Vind je die goed? Waarom? (extra uitdagingen voor oudere jeugdleden; toets de argumenten aan de drogredenen).
 • Komt iedereen even veel aan het woord?
 • Lukt het feit van mening te onderscheiden?
 • Welke momenten van het spel vind je opvallend? Waarom?

Evaluatie

Nadat het spel is gespeeld, moet het door een discussie worden geëvalueerd. Het is belangrijk dat er veel aandacht besteedt wordt aan deze evaluatie.

Eerst kunnen de spelers het beste even stoom afblazen:

 • Hoe vond je het om deze rol te spelen? Leuk/niet leuk? Waarom?
 • Was je het met de rol eens? Waarom?
 • Vond je het moeilijk om nog meer argumenten te verzinnen?
 • Vond je het moeilijk argumenten te verzinnen die recht tegen jouw persoonlijke mening ingaan?
 • Wat gebeurde er toen Peter binnenkwam? Hoe zou het voor iemand zijn om homo te zijn in deze groep?

Daarna komen de observeerders aan het woord:

 • Hoe vond je het spel? Waarom?
 • Wat heb je genoteerd? Waarom?
 • Kreeg je sympathie voor een van de spelers? Waarom?
 • Vond je de situatie echt? Waarom?

Bescherm de spelers tijdens deze evaluatie. Breng lijn in alles wat gezegd wordt door eventueel terugkerende punten op te schrijven. Zo kunnen er enkele algemene uitspraken gedaan worden.

Bijlages

Tips:

Deze activiteit heeft betrekking op het duurzame ontwikkelingsdoel: Doel 5 Gendergelijkheid.

Lees 3377 keer Laatst aangepast op zondag, 06 februari 2022 14:12
Log in om reacties te plaatsen