zondag, 20 september 2015 08:25

Kinderrechten quiz

Beoordeel dit item
(3 stemmen)

Waarom / doel van de activiteit

Alle kinderen onder de achttien hebben (kinder)rechten! Het is belangrijk om als kind te weten wat je rechten en plichten zijn.

Beschrijving van de activiteit

Je kunt dit spel spelen als gewone quiz maar ook als ren je rot spel.

Vraag 1. Wat is het VN-Kinderrechtenverdrag?

 1. afspraak tussen landen waar de rechten van het kind in staan
 2. een spannend boek
 3. een spel over kinderrechen

Het juiste antwoord is 1. Een Verdrag is een afspraak tussen landen. In 1989 is in New York een heel bijzonder Verdrag gesloten: Het Verdrag voor de Rechten van het Kind, Het VN-Kinderrechtenverdrag. In dit Verdrag staan afspraken over hoe er met kinderen omgegaan moet worden.

Vraag 2. Wie heeft het VN-Kinderrechtenverdrag geschreven?

 1. De Verenigde Naties
 2. Het kinderrechtencollectief
 3. Defence for children

Het juiste antwoord is 1. De Verenigde Naties (VN) hebben het VN-kinderrechtenverdrag opgesteld. De Nederlandse regering heeft dit verdrag ondertekend en beloofd zich hieraan te houden. Het Kinderrechtencollectief ziet erop toe dat de kinderrechten in Nederland worden nageleefd.

Vraag 3. Wanneer is het de Internationale Dag van de Rechten van het Kind?

 1. Jaarlijks op 20 november
 2. Jaarlijks op 5 december
 3. Jaarlijks op 8 maart

Het juiste antwoord is 1. Op 20 november 1989 hebben diverse landen het VN-Kinderrechtenverdrag ondertekend. Dat wordt ieder jaar op 20 november gevierd. In Nederland is de hele maand november 'Kinderrechtenmaand'.

Vraag 4. In hoeveel landen geldt het VN-Kinderrechtenverdrag?

 1. In alle landen
 2. In 193 landen
 3. In ontwikkelingslanden

Het juiste antwoord is 2. Bijna alle landen van de wereld hebben het VN-Kinderrechtenverdrag ondertekend en geratificeerd (dat betekent dat het Verdrag in hun land wordt toegepast). Dat zijn 193 landen. De Verenigde Staten en Somalië hebben het VN-Kinderrechtenverdrag alleen ondertekend, maar niet geratificeerd. De nieuwe staat Zuid-Sudan heeft ook (nog) niet getekend.

Vraag 5. Misschien moet jij wel eens thuis klusjes doen of heb je een krantenwijk? Wat valt er nu eigenlijk onder kinderarbeid?

 1. 1 dag een krantenwijk lopen
 2. Je kamer opruimen en schoonmaken
 3. Vanaf je tiende als keukenhulp werken bij een rijke familie

Het juiste antwoord is 3. Kinderarbeid betekent dat je de hele dag werkt tegen een betaling, en je geen tijd hebt om naar school te gaan of om te spelen.

Vraag 6. Je bent 15 jaar, je hebt geld over en dat wil je op een bankrekening zetten. Dan moet je dus een bankrekening openen. Dat kan:

 1. Alleen met toestemming van beide ouders
 2. Met toestemming van 1 van je ouders
 3. Pas vanaf je 18e mag je een bankrekening hebben

Het juiste antwoord is 2. Je hebt toestemming van minimaal één ouder nodig, want je bent namelijk nog niet handelingsbekwaam, zoals dat heet.

Vraag 7. Wat is leerplicht?

 1. De plicht om naar school te gaan
 2. De plicht van je juf of meester om je les te geven
 3. De plicht van de overheid om gratis onderwijs aan te bieden

Het juiste antwoord is 1. Je leerplicht voor vijf dagen in de week loopt af indien je minstens een havo-, vwo- of mbo2-diploma hebt behaald.

Vraag 8. Stel je eens voor; je ouders hebben besloten dat ze niet langer bij elkaar willen wonen. Ze gaan scheiden. Ze gaan naar een rechter om goede afspraken met elkaar te maken. Bijvoorbeeld over bij wie jij gaat wonen. Eigenlijk heb jij daar zo je eigen ideeën over. Vanaf welke leeftijd is de rechter verplicht naar jouw mening te vragen?

 1. 16 jaar
 2. 12 jaar
 3. 10 jaar

Het juiste antwoord is 2. De rechter is verplicht kinderen vanaf 12 jaar om hun mening te vragen bij de echtscheiding van hun ouders.

Vraag 9. Ieder kind heeft recht om te spelen. Maar daar is wel ruimte voor nodig! Auto's en kinderen, eigenlijk kun je die niet met elkaar vergelijken. Maar we doen het toch. Hoeveel speelruimte is er in Nederland in vergelijking met parkeerruimte voor auto's?

 1. Er is evenveel speelruimte als parkeerruimte
 2. Er is meer speelruimte als parkeerruimte
 3. Er is minder speelruimte als parkeerruimte

Het juiste antwoord is C. Er is meer parkeerruimte dan speelruimte! Het is erg, maar blijkbaar zijn auto's belangrijker dan kinderen.

Vraag 10. Je hebt vast wel eens gehoord van straatkinderen. In bijvoorbeeld Azië en Latijns-Amerika zijn er veel straatkinderen. Maar ook in Nederland. Straatkinderen zijn:

 1. Kinderen die wonen en werken op straat
 2. Kinderen die op straat spelen
 3. Kinderen op straat lopen die eigenlijk op school hadden moeten zitten

Het juiste antwoord is A. Kinderen die dag en nacht op straat zijn om te werken, slapen en eten noemen we straatkinderen. Deze kinderen hebben het niet gemakkelijk. Ze hebben geen huis. Soms hebben ze zelfs geen vader en moeder meer. Ze moeten zelf werken om te kunnen overleven.

Benodigd materiaal

 • Vragenlijst
 • Eventueel antwoorden bordjes
Lees 3974 keer Laatst aangepast op zondag, 03 november 2019 15:13
Log in om reacties te plaatsen