zaterdag, 13 juni 2020 15:01

Rechtbank spel

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Waarom / doel van de activiteit

De bedoeling is de jeugdleden te doen nadenken over de hele feestperiode en de commercialisatie die daarbij hoort. De boodschap die we willen overbrengen is vooral dat geld niet gelukkig maakt, maar dat geld wel een (te?) grote plaats in het leven neemt. Aan de andere kant willen we ook eens stil staan bij de oorspronkelijke betekenis van al die feesten (St.-Maarten, Sinterklaas, Kerstmis,...)

Beschrijving van de activiteit

Een kind wordt de dupe van al die overdreven commercialisatie. Hij wordt in school uitgelachen, gepest omdat hij geen merk kleding heeft of meedoet met de laatste speelgoedrage. Daarom legt hij klacht neer tegen zijn klasgenoot. De Openbare Aanklager verdedigt het kind, de klasgenoot wordt verdedigd door een advocaat. Beide partijen krijgen nog een assistent, anderen vormen de jury.

Enkele regels en opmerkingen

 • Er zullen 3 groepen zijn:
  • Openbaar aanklager = Het gepeste jeugdlid + Openbaar Aenklager + assistent
  • Advocaat = groepgenoot + Advokaat + assistent
  • Jury
 • Verder is er ook de rechter. Ieder van de begeleding neemt een rol in één van die groepjes op zich. Het is de taak van de begeleiding om ervoor te zorgen dat iedereen aan het woord komt. Na iedere zitting wordt er dan ook gewisseld vanrol binnende drie groepen. Er worden ook vragen gesteld die tijdens het proces kunnen gebruikt worden.
 • Om het allemaal een beetje spannend te houden en de jongeren "mee te hebben", is het ook belangrijk dat men zich echt inleeft in de rol van Openbaar aanklager, Advocaat, rechter.
 • De zaal zal verdeeld worden in verschillende plaatsen: rechtbank, vergaderzaal Advocaat, vergaderzaal Openbaar Aanklager, vergaderzaal jury, bureau van de rechter.
 • Gedurende het proces doen er zich 2 onvoorziene omstandigheden voor:
  • er komt een expert inzake originele betekenissen van feesten
  • de getuigenis van een kind dat arm is, maar gelukkig
  • --> Deze rol wordt via de begeleiding aan 2 jongeren toegewezen, metde nodige informatie om de rol te kunnen spelen.
 • Het hele proces is onderverdeeld in 3 zittingen. Bij het begin van iedere zitting kan de jury nog een paar andere denkpistes aanhalen, zodat we niet steeds op dezelfde argumenten moeten terugvallen. Tussen twee zittingen is er tijd om na te denken, vragen te formuleren,...
  • de rechter heeft als taak om ook af en toe te recapittuleren.

Het proces

Inleiding: Openbaar Aanklager en rechter zijn in de rechtbank. Openbaar aanklager schetst de hele situatie, de rechter geeft de jongeren hun functie. Hierbij volgt een moment (10min) om na te denken, te bespreken.

Eerste zitting:

Doel: 'is dat klasgenootje wel schuldig? Moeten we niet verder kijken, zoeken naar de fabrikant? ...'

Procedure:

 • Openbaar aanklager formuleerd de klacht, Advocaat houdt pleidooi
 • Openbaar aanklager en Advocaat en jury komen tot besef dat de klasgenoot onschuldig en willenverder zoeken naar de ware schuldige (behalve Advocaat)

!! Hier veranderen de rollen: het kind wordt de fabrikant, de klasgenoot wordt kind (zo speelt ieder eens de 'goede' en de 'slechte')!!

 • De rechter sluit hierbij de eerste zitting af. Hierop volgt weer een moment om na te denken: Openbaar Aanklager en het kind gaan na wat er moet gebeuren, wie er gesproken moet worden etc.; Advocaat en fabrikant overleggen hun verdediging; de jury overlegt en evalueert de eerste zitting

Tweede zitting

Doel: hier met de nadruk gelegd worden op de commercialisatie en gaan beide aprtijen met elkaar in discussie

Procedure:

 • Jury bevestigt dat de klasgenoot geen schuld treft
 • Openbaar aanklager en Advocaat aan het woord: inspraak, discussie, vragen stellen aan de verschillende partijen
 • De rechter is de moderator en leidt het gesprek in goede banen
 • Eerste onvoorziene omstandigheid (expert)
 • Openbaar aanklager en Advocaat geven commentaar (Advocaat niet te veel vragen!)
 • Rechter onderbreekt: een moment om te reflecteren, het pleidooi voor te bereiden, na te denken over getuigenissen (kan om het even wie zijn), ...

Derde zitting

Doel: hier laten we zoveel mogelijk getuigenissen horen en is er dekans tot kruisverhoor (= als Openbaar aanklager bijvoorbeeld de fabrikant oproept, dan heeft ok de Advocaat de kans om vragen te stellen)

Procedure:

 • Jury geeft een verslag van de twee zitting
 • Advocaat en Openbaar aanklager gaan getuigen oproepen
 • Tweede onvoorziene omstandigheid: kind dat arm en toch gelukkig is
 • rechter onderbreekt weer en geeft de tijd om de slotpleidooien voor te bereiden
 • hier is weer tijd om na te denken: slotpleidooien voorbereiden, jury denkt na over bijkomende vragen, getuigenissen,... en evalueert de zitting

Slotpleidooien

Advocaat en Openbaar aanklager geven hun slotpleidooi. Daarna krijgt de jury de kans om een beslissing te nemen. Terwijl de jury beraadslaagt, denken alle andere partijen ook na over wat er gezegd geweest is. (fabrikant kan bvb ook tot inzicht komen)

Oordeel van de jury + motivatie

PAUZE

De rechter roept nog eens iedereen samen

Iedereen wordt naar zijn persoonlijke mening gevraagd. De bedoeling is natuurlijk dat iedereen naar elkaar luistert.

Benodigd materiaal

 • Kleding:
  • Rechter: liefst in iets toga-achtig: zwart, wit, eventueel witte pruik
  • Advocaat en Openbaar aanklager: kan toga-achtig zijn, kan ook deftig kostuum zijn
 • Voor de denkmomenten: stiften, balpennen, papier
 • Houten hamertje
 • Gerechtsbank: hogere plaats voor rechter met lang tafelkleed, de aangeklaagde aan een apart tafeltje

Tips

 • Doe in de pauze een enegizer. Hierdoor zijn de jeugdleden gemotiveerder om mee te werken aan de evaluatie. Bedenk als leiding wat je van de jeugdleden wil weten.
 • Deze activiteit heeft betrekking op het duurzame ontwikkelingsdoel: Doel 1 Einde aan armoede.
Lees 1536 keer Laatst aangepast op vrijdag, 29 oktober 2021 09:27
Meer in deze categorie: « Halloween Restaurant Manneke pis »
Log in om reacties te plaatsen