woensdag, 22 mei 2019 13:52

MensenZoo

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Waarom / doel van de activiteit

Het doel van de Scouting MensenZoo is een spiegel te zijn van de verschillende diversiteiten binnen Scouting Nederland. Met deze tentoonstelling willen we de bewustwording van het bestaan van de vele verschillende soorten identiteiten binnen Scouting vergroten en het contact tussen verschillende mensen/groepen stimuleren en mensen zo te laten nadenken en kennis te laten maken met het #2025 thema Open en Divers.

Beschrijving van de activiteit

Dierentuinen bestaan al eeuwen. Dieren worden daarvoor in het wild gevangen en in kooien gezet. Zo kunnen wij er als mensen naar kijken. Scouting is ook een soort dierentuin. Een dierentuin van mensen met verschillende achtergronden en identiteiten, een grote Scouting MensenZoo. De verschillende “mensensoorten” die scouting rijk is worden bijeengebracht in de tentoonstelling Scouting MensenZoo, een tentoonstelling van levende mensen.

Deze tentoonstelling van levende “mensensoorten” binnen Scouting leert de bezoekers verder te kijken dan hun “hokje” groot is. Mensen komen op een ludieke wijze in contact met elkaar en leren elkaar kennen en beter begrijpen.

Doelen

Het doel van de Scouting MensenZoo is een spiegel te zijn van de verschillende diversiteiten binnen Scouting (Nederland). Met deze tentoonstelling willen we de bewustwording van het bestaan van de vele verschillende soorten identiteiten binnen Scouting vergroten en het contact tussen verschillende mensen/groepen stimuleren en mensen zo te laten nadenken en kennis te laten maken met het #2025 thema Open en Divers.

We willen bereiken met de Scouting MensenZoo dat bezoekers de Zoo uitkomen met een positief gevoel. Door deze speelse manier zullen zij geraakt worden door deze spiegel van verschillen binnen onze vereniging, zelf gaan nadenken hoe open en divers hun eigen Scouting groep is en kan zijn.

Mensen worden zich bewust van het denken in hokjes en zien dat stereotype beelden niet altijd kloppen en hebben de dialoog met een ander “mensensoort” als verrijkend ervaren.

Opzet

De Scouting MensenZoo is een dierentuin waar je, in plaats van dieren, een verzameling van “mensensoorten” ziet en er mee in contact kan komen.

De Scouting MensenZoo is in de openlucht. Het heeft een grote entree waardoor bezoekers naar binnen komen en de eerste informatie ontvangen over wat hun binnen te wachten staat.

De Scouting MensenZoo bestaat uit een afgebakend terrein, liefst omringt met hekken zodat er geen andere manier is dan door de entree poort naar binnen te gaan, langs de kaartjesverkoper/ controle. De uitgang is een andere dan de ingang. De Scouting MensenZoo bestaat uit een aantal hokjes, opgesteld in een ovaal/kring.

In elk “hokje” staat een “mensensoort”. Dit kunnen mannen en vrouwen zijn van elk “mensensoort”. We proberen zoveel mogelijk “soorten” mensen die binnen Scouting vertegenwoordigd zijn ten toon te stellen.

 • Moslim,Vluchteling, (Syrische scout?)
 • Homo/lesbo,Transgender e.d.
 • Land, Zee, lucht scouts, Paardrijscout, Studenten scouting
 • Meid/ vrouw, jongen/man/ senior m/v
 • Scout met een beperking, autist, lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, onzichtbare beperking e.d.
 • Ghotic, Hardrocker
 • Leger des heils Scout, Zevende dag adventist AJV Scout
 • overige identiteiten (aanvullingen gewenst)

Bij elk “hokje” staat net als in een dierentuin een korte toelichting over welk mensensoort er in het desbetreffende “hokje” staat en welke kenmerken. De vrijwilliger in het hokje speelt geen rol maar is zichzelf. We vragen van hun om de vragen van bezoekers zo open mogelijk te beantwoorden en hen te stimuleren na te denken over “waarom” ze iets vragen of waarom ze iets denken. Tijdens het bezoek aan de Scouting MensenZoo worden de bezoekers gestimuleerd om de dialoog aan te gaan met de personen in de ”hokjes”. Er bevind zich binnen de Scouting MensenZoo ook een “hokje” met een spiegel waarin de deelnemer naar zichzelf kan kijken en eventueel een beschrijving van zijn/haar eigen identiteit aan de Scouting MensenZoo kan toevoegen.

In de Scouting MensenZoo lopen verder vrijwilligers rond met verschillende rollen die wel gespeeld worden. Zo is er de oppasser, de journalist en fotograaf. Zij hebben de opdracht om de bezoekers te informeren, enthousiasmeren en stimuleren om vragen te stellen en na te laten denken. 

Om deelnemers uit te nodigen om de Scouting MensenZoo te bezoeken staan er ook buiten de MensenZoo oppassers die “apennootjes” uit delen zodat mensen geprikkeld raken om de Scouting MensenZoo te gaan bezoeken.

Er is geen regen scenario, in het geval van slechte weersomstandigheden kan de Scouting MensenZoo bij genoeg beschikbare schuilmogelijkheden in verkorte vorm doorgang vinden. De mensen in de “hokjes” zijn geen acteurs zij zijn zichzelf! Andere rollen binnen de Scouting MensenZoo worden ingevuld door mensen die een rol spelen. De bezoekers zullen “geleid” worden in hun bezoek, om te voorkomen dat alle bezoekers naar hetzelfde hokje toelopen.

Uitwerking van de verschillende rollen

De oppassers

De oppassers hebben buiten en binnen en bij de ingang en uitgang van de Scouting MensenZoo taken. Zij dragen opvallende passende kleding.

Buiten de Scouting MensenZoo
 • Lopen om de  Scouting MensenZoo heen om passanten en geïnteresseerde te verleiden tot een bezoek aan de Scouting MensenZoo
 • Delen toegangskaartjes/flyers uit
Binnen de Scouting Mensen Zoo
 • Spreken bezoekers aan om hen te prikkelen in het denken over de vragen aan de “hokjes” mensen
 • Zijn allert op gedrag van de bezoekers, melden ongewenst gedrag bij de coordinatie  (sociale veligheid)
Bij de Ingang
 • Verwelkomt de bezoekers en deelt “apennootjes” uit
Bij de uitgang
 • Deelt info uit over #2025 thema open en divers
 • Geeft bij vragen toelichting
 • Vraagt bezoekers naar hun ervaringen tijdens de Scouting Mensen Zoo

De journalist(en)

Zij lopen binnen de Scouting MensenZoo, zij acteren. Dragen herkenbare kleding.

 • Spreken bezoekers aan en geven hen informatie over berichten die kunnen spelen, vooroordelen, aanames etc  binnen Scouting rondom de” hokjes” mensen

De “hokjes” mensen

Kunnen kleding dragen zie zijn zelf graag dragen, staan zitten in hun “hokje”. Om het “hokje” aan te kleden naar hun eigen sfeer waarin zijn zich thuis voelen kunnen zij zelf attributen meenemen. Zorgen voor eigen inrichting.

 • Zijn gewoon zichzelf
 • Geven antwoord op vragen van de bezoekers

Verkopers

Verkopen diversiteitsproducten die via de Scout Shop te koop zijn.

Fotograaf

Loopt rond in de MensenZoo. Draagt herkenbare kleding. Gebruikt zijn eigen fotocamera om foto’s te maken van de belevenissen in de Scouting MensenZoo.

 • Maakt foto’s van de bezoekers
 • Deelt kaartjes uit van de site waar evt de foto’s te zien zijn
 • Plaatst de foto’s in overleg met communicatie op website of social media

Benodigd materiaal

 • Entree en uitgang; de rest is afgebakend
 • "Hokjes" voor de mensen
 • Vraag aan de mensen of ze attributen en/of kleding willen meenemen die ze graag aan hebben en hun verhaal kunnen illustreren
 • Opvallende en herkenbare kleding voor de rollen die wél gespeeld worden: oppasser, de journalist en fotograaf
 • Toegangskaartjes/flyers
 • Apennootjes
 • Foto maak mogelijkheid
 • Eventueel website of soical media
Lees 1551 keer Laatst aangepast op woensdag, 19 augustus 2020 14:18
Log in om reacties te plaatsen