zondag, 08 april 2018 13:36

Noa's samenwerk spelen

Beoordeel dit item
(1 Stem)

Waarom / doel van de activiteit

groepsvorming bij de bevers

Beschrijving van de activiteit

Elk scoutingjaar opnieuw wordt er een nieuwe groep gevormd. Er komen nieuwe bevers bij of bevers vliegen over naar de welpen. Ook als de groep helemaal hetzelfde blijft, wordt de groep na de zomervakantie opnieuw gevormd. Na zo'n lange periode uit elkaar geweest te zijn, worden de regels en groepsnormen vanzelf opnieuw bepaald. Ook een andere leiding voor de groep maakt dat de groep zich opnieuw vormt.

Een goede begeleiding bij deze groepsvorming is essentieel en je kunt hier het hele jaar plezier van hebben. Wanneer de leiding ontbreekt, vormt de groep zichzelf. Het kan dan gebeuren dat er een negatieve groep ontstaat. Dat wil je natuurlijk niet. Daarom vind je verderop tips voor een positieve groepsvorming.

Thema introductie:

In Hotjitonia komen elk jaar nieuwe bevers kijken. Noa vind het leuk als deze mensen elkaar beter leren kennen en een leuke sfeer ontstaat.

Groepsvormende activiteiten:

Ahoi, piraat!
Wijs twee bevers aan die piraten zijn. Ze varen op hun schip in tegengestelde richting door de kring. Als ze elkaar tegenkomen, geven ze elkaar een high five en zeggen elkaars naam, bijvoorbeeld Ahoi Tim, Ahoi Achmed. Eén van de bevers gaan zitten. Het andere bever vaart verder, tikt een kind aan dat ook piraat wordt en de andere kant uit vaart. Als ze elkaar tegenkomen geven ze een high five, noemen elkaars naam enzovoorts. De bever die twee keer piraat geweest is, gaat zitten en het andere bever vaart verder.

Wie staat er voor de kolonie?
Noa zet een rij van bijv. 3 kinderen voor de klas. Alle bevers in Hotjitonia kijken goed en doen vervolgens de ogen dicht. Noa verandert de volgorde. De bevers mogen weer kijken en raden hoe het eerst was. Maak het moeilijker door meer bevers voor de groep te zetten.

Wat is er veranderd?
Zet 3 bevers voor de groep, laat iedereen in het lokaal heel goed kijken. Dan doen de bevers de ogen dicht en verander je iets aan de bevers voor de klas, bijv. een mouw omhoog, haarband verwisselen, broekspijp oprollen etc. De bevers mogen weer kijken en raden wat er veranderd is.

Hoepel door de kring
Maak een kring en houd elkaars handen vast. Steek jouw hand door een hoepel en houd dan de hand van de bever naast je vast. De hoepel zit nu 'vast' in de kring. Geef hem de kring rond. Laat de bevers zelf bedenken hoe ze dit kunnen doen. Ze zullen elkaar soms ook mogen helpen. Maar ... er is één regel: de handen mogen niet los gaan! Lukt het om de hoepel de hele kring door te geven?

Waf, waf
In de kring zit een waakhond. Achter hem ligt een sleutelbos. De waakhond doet erg zijn best om goed op te letten, maar dan valt hij toch in slaap. Het kind dat de hond is, sluit de ogen. Wijs een ander bever aan dat de boef is en naar de sleutelbos sluipt. Als de hond hem hoort, roept hij 'waf, waf!' en wijst in de richting van het geluid. Lukt het de boef om de sleutels te pakken?

Kikkers in de vijver
Leg enkele tapijttegels in het lokaal. Zet een vrolijk muziekje op. De bevers springen als kikkers door de vijver. Als de muziek stopt, zoeken ze een lelieblad (tapijttegel) op. Start de muziek weer. Haal een tegel weg. Als de muziek stopt, zoeken weer alle kikkers een lelieblad. Ze moeten nu met meer kikkers op een blad staan. Lukt dat? Haal weer een tegel weg en ga zo verder. Op hoe weinig leliebladeren kunnen alle kikkers staan? Op welke manier helpen ze elkaar?

Clics
Laat de bevers tweetallen vormen. Geef ze de opdracht een bever te zoeken dat ze nog niet goed kennen of waar ze weinig mee spelen. De bevers gaan in tweetallen in het lokaal staan. Noem een lichaamsdeel. De kinderen klikken dit aan elkaar en zeggen 'klik!'. Bijvoorbeeld: buik, rug, voeten, handen, armen, hoofden. Wacht tot iedereen 'klik' gezegd heeft en ga dan verder met het volgende lichaamsdeel. Breid dit uit door twee lichaamsdelen te noemen: rug en buik, hoofd en voet, arm en teen. Maak het moeilijker met de volgende opdrachten: een buik tegen een rug, een voet tegen een hoofd, een neus tegen een schouder. De bevers zullen veel plezier hebben!

Ik hou van bevers die ...
Ga in het midden van de kring staan en zeg 'Ik hou van bevers die ...' noem een uiterlijk kenmerk, bijvoorbeeld: een broek dragen. Alle bevers die een broek dragen gaan staan en lopen naar een andere stoel. Herhaal de zin en noem een ander kenmerk, bijvoorbeeld: blonde haren hebben. De bevers met blonde haren zoeken een andere plek. Maar ... jij wilt ook een stoel! Bij de volgende ronde, probeer je zelf een vrijgekomen stoel te bemachtigen. Er blijft nu een bever over, dat in het midden van de kring gaat staan en de volgende opdracht mag geven.

Groepsfoto
Wijs een fotograaf aan. De andere bevers gaan dicht bij elkaar staan voor de groepsfoto. Nadat de fotograaf de groep een tijdje goed heeft bekeken, wordt hij naar buiten gestuurd. Eén kind uit de kolonie verstopt zich vervolgens áchter de groep.
De fotograaf komt terug en moet raden wie er ontbreekt, vóór de groep hardop tot tien kan tellen. Als hij erin slaagt, mag jij de foto maken, zo niet, dan wordt er een nieuwe fotograaf gekozen voor de volgende fotosessie.

Ra, ra, ra, wie heeft de ring?
Nodig: een touw zo lang als de kring.
De bevers zitten in de kring. Het touw loopt door de kring, over de schoot van elke bever. Eén bever staat in het midden. De bevers nemen het touw voor zich losjes met beide handen vast, zodat ze een ring kunnen verschuiven. Ze schuiven hun handen heen en weer over het touw en geven ongemerkt de ring door. De bever in het midden probeert te raden waar de ring is.

Bingo!
Maak foto's van voorwerpen in en buiten het lokaal. Maak een bingokaart van deze foto's. Laat de bevers tweetallen vormen, liefst met een bever dat ze nog niet goed kennen. Elk tweetal krijgt een bingokaart en gaat naar de voorwerpen op zoek. Als ze iets vinden, roepen ze 'bingo!' en kruisen het af op de kaart. Als ze alles gevonden hebben, gaan ze in de kring zitten. Lukt het iedereen om de hele kaart vol te krijgen? Bespreek in de kring wat de bevers waar gevonden hebben en hoe het samenwerken ging.

De bal rollen
Oefen elkaars namen door de bal te rollen. Ga allemaal in de kring zitten. Laat een bever een naam noemen en daarna de bal naar dit kind rollen. Breid het uit door het kind een vraag aan deze bever te laten stellen als hij de bal ontvangen heeft. Vragen kunnen zijn: heb je broers of zussen? Heb je huisdieren? Waar speel je graag mee? Wat kijk je graag op tv? Wat is je lievelingseten?

Krantenmeppertje
Ga in het midden van de kring staan, met een krant in je hand. Noem de naam van een bever en loop in de richting van dit kind. Voordat jij bij hem bent, noemt deze bever snel de naam van een andere bever. Nu moet jij naar die bever lopen. Deze bever noemt weer snel een volgende naam en zo verder. Lukt het jou om een bever met de krant aan te tikken, voordat hij een naam genoemd heeft? Als dit lukt, gaat dit kind in het midden van de kring staan en neem jij plaats op de leeggekomen stoel.

De trein
Verdeel de bevers in vijf groepen. Elke groep oefent zijn eigen woord om de trein vooruit te krijgen: choco - spaghetti - smeerkaas - limonade - ontbijt. Elke groep oefent om z'n woord uit te roepen tot het klinkt als één stem.
Leg uit dat iedereen de trein vooruit moet helpen. De groep die je aanwijst roept zijn naam vier maal.

De trein vertrekt, de leider loopt door het lokaal en zegt: tuut, tuut, daar is de trein. De trein komt het station binnen gereden. Vervolgens wijst de leider naar één groep en deze groep roept vier keer het woord. Dan vertelt de leider verder: instappen, er zijn nog plaatsen! We rijden tegen een berg omhoog. Weer wijst de leider een groep aan die vier keer het woord zegt. Ook deze groep mag instappen etc.

Benodigd materiaal

zie spelen

Veiligheid

-

Tips

-

Lees 2874 keer Laatst aangepast op maandag, 09 april 2018 13:03
Log in om reacties te plaatsen