maandag, 31 augustus 2015 02:00

Karakterspel

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Waarom / doel van de activiteit

Is het moeilijk - in een groep - mensen met zichzelf bezig te laten zijn? Ze te laten proberen iets van zichzelf te verkennen, daadwerkelijk over zichzelf na te denken? Ja, dat is moeilijk. Dit spel kan scouts en explorers stimuleren op zoek te gaan naar zichzelf. Met dit spel kun je de "groepsgeest" versterken door de mogelijkheid te bieden dat men elkaar helpt.

Beschrijving van de activiteit

Deel 1: Silhouetten
Neem grote vellen papier, voor elke deelnemer één, en hang ze aan de muur. Twee meter voor het papier wordt een lamp opgesteld. De deelnemers stellen zich op tussen de lamp en hun vel papier. Van iedere deelnemer wordt een "schaduwtekening" gemaakt. Vervolgens schrijft iedere deelnemer iets over zichzelf bij haar/zijn silhouet. Dat zal voor sommige deelnemers moeilijk zijn, ondersteun ze daarbij.

De volgende stap is dat alle deelnemers 2 vellen opschuiven zodat er tussen de eigen tekening en de nieuwe tekening nog een tekening hangt. Nu schrijft iedere deelnemer bij het silhouet van de andere deelnemer, een aantal eigenschappen die voor hem/haar opvallend zijn.

Deel 2: Postenspel
Zodra iedereen hiermee klaar is, gaan we naar buiten of een andere ruimte waar materiaal ligt voor veel posten. Uit de posten moet, voor de leiding, in ieder geval duidelijk blijken dat er activiteiten zijn waarvoor de deelnemers zich interesseren. Gebruik hiervoor de acht verschillende activiteitengebieden.

Op een groot vel papier, waarop hun naam en de posten op staan, houden de deelnemers zelf bij welke posten ze gehad hebben. Het spel moet zo in elkaar zitten dat het onmogelijk is om alle posten te volbrengen. Duidelijk is, dat iedere deelnemer een post kiest die hem/haar het meeste ligt. Na verloop van tijd, bijvoorbeeld anderhalf a twee uur, wordt het postenspel beeindigd.

Deel 3: De match
Het vel papier met de posten en de namen erop wordt bij de silhouten gehangen. Onder het genot van iets te drinken zitten de deelnemers in een kring en nemen ze op een luchtige manier samen de karakterbeschrijvingen door of deze kloppen met de activiteiten van de middag.

Voorbereidingstijd

15 tot 30 minuten als de posten nog opgezet moeten worden.

Benodigd materiaal

  • Papier.
  • Pennen.
  • Grote lampen.
  • Materiaal per post.

Tips

  • Gebruik het spel niet te nadrukkelijk als psychologische test, maar leg de nadruk op het spelidee.
  • Je kunt dit spel splitsen door de ene week de silhouten te laten maken en het postenspel de week erop.
  • Deze activiteit is geschikt voor fase 1 (ik) van de Development Award.
Lees 2720 keer Laatst aangepast op maandag, 17 augustus 2020 19:57
Meer in deze categorie: « Facebook live Tekenestafette »
Log in om reacties te plaatsen