maandag, 31 augustus 2015 02:00

Op ontdekkingstocht door de jungle

Beoordeel dit item
(1 Stem)

Waarom / doel van de activiteit

In deze opkomstvullende activiteit leren de welpen de verschillende activiteitengebieden van de jungle kennen. 

Beschrijving van de activiteit

Voorafgaand aan de opkomst

Deze opkomst vergt de nodige voorbereiding, maar laat de welpen wel goed kennismaken met de verschillende activiteitengebieden. De opkomst voor de deze opkomst gaan de welpen naar de Nishaani plaats. Hier leren ze verschillende tochttechnieken die ze tijdens deze opkomst moeten gebruiken. Voorbeelden van tochttechnieken zijn:

  • Geschreven routebeschrijving (à la ANWB).
  • Bolletje pijltje.
  • Strippenkaart.
  • Kompas (basiswindrichtingen).
  • Kruispuntenroute.

In de week voorafgaand aan de opkomst wordt er door een leid(st)er of door verschillende leid(st)ers een speurtocht uitgezet met bovengenoemde technieken. Alle speurtochten starten op een centraal punt (bijv. in het (winkel)centrum of als het clubhuis centraal ligt, in het clubhuis) en gaan naar van te voren afgesproken open plekken. Uitgaande van een opkomst van 2 uur, heb je per route en activiteit 20-30 minuten. De routes moeten dus niet te lang zijn, anders is er geen tijd meer voor de activiteit. Er moet altijd 1 route(techniek)/spelgebied meer zijn dan er nesten zijn. Elke route wordt 1 keer meer uitgewerkt dan er nesten zijn en het liefst geplastificeerd.

Aan elke eindlocatie wordt een activiteitengebied gekoppeld en er worden activiteiten bedacht die bij dat spelgebied passen. Elke route(techniek) leidt dus naar ander activiteitengebied. De centrale post is het Wolvenhol.

Gecombineerde activiteiten

Deze opkomst kan gecombineerd worden met de volgende spelgebieden en activiteiten:

Samen met de routetechnieken (Nishaani plaats) zijn dus 7 van de 8 activiteitengebieden verwerkt in deze opkomst. Uiteraard kun je zelf ook voor andere activiteiten(gebieden) kiezen.

Op de dag zelf

Zorg dat je met voldoende leid(st)ers bent, in ieder geval 6. Vraag eventueel leiding van andere speltakken of ouders om hulp als je niet voldoende welpenleiding hebt. Verzamel met de welpen op een centraal punt. Dit is het Wolvenhol. In het Wolvenhol zitten 2 leid(st)ers die kunnen helpen als groepjes in de problemen komen met de route. De routes en spelmaterialen die niet in gebruik zijn, liggen hier ook. Ook kun je in het Wolvenhol pauze houden, limonade drinken en een snoepje krijgen. Op de plek die als Wolvenhol dienst doet, is tevens een EHBO-trommel en ledenlijst incl. telefoonnummers van alle aanwezig leid(st)ers (alle leid(st)ers dienen een goed opgeladen telefoon bij zich te hebben).

Verdeel de horde in de nesten (of in ieder geval in ongeveer evengrote groepjes als er van een bepaald nest niet voldoende kinderen aanwezig zijn). Met elk nest loopt een volwassene mee. Elk nest krijgt een andere routetechniek en gaat dus naar een ander activiteitengebied. De leid(st)er die met die groep meegaat, neemt het materiaal mee voor de betreffende activiteit, evenals een korte beschrijving van de activiteit. Er blijft altijd een routetechniek/activiteit over, zodat nesten die eerder terug zijn niet op andere nesten hoeven te wachten. Uitgaande van een opkomst van 2 uur en het doen van 4 activiteiten, heb je tussen de 20 en 30 minuten voor elke route en activiteit. Probeer in ieder geval per nest 3 routes en activiteiten te doen, liefst een mix van actief en wat rustiger.

Opmerking: Heb je geen tijd om dit hele programma voor te bereiden? Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen 1 activiteit(engebied) in je opkomst te verwerken. Zie hiervoor de afzonderlijke spellen die al eerder genoemd werden. 

Voorbereidingstijd

Begin minimaal een week van te voren! De routetechnieken leren: 1 opkomst. Uitzetten van 5 verschillende speurtochten: 2 tot 3 uur. Voorbereiden van 5 verschillende activiteiten.

Benodigd materiaal

  • Vijf verschillende speurtochten, elk met een andere routetechniek, meerdere malen uitgewerkt en geplastificeerd.
  • Materiaal voor de verschillende activiteiten, zie de beschrijving bij de afzonderlijke spellen of kies eigen activiteiten.

Tips

  • Dit spel vergt veel voorbereiding. Zorg dus dat je op tijd begint en een goede taakverdeling maakt tussen de verschillende leid(st)ers!
  • Indien de verzamelplaats niet in het clubhuis is: stuur ouders ruim van te voren een bericht waarin staat hoe laat de welpen op welke plek verwacht worden en hoe laat ze daar weer opgehaald moeten worden. Geef hierin ook aan wat er gebeurt als het de betreffende dag slecht weer is (is er dan gewoon opkomst in het clubhuis, wordt de opkomst afgelast?) Zorg er in dat geval voor dat er de betreffende dag wel iemand op het doorgegeven verzamelpunt staat, om kinderen die per ongeluk toch daarheen gegaan zijn door te sturen naar het clubhuis.
Lees 4127 keer Laatst aangepast op zaterdag, 03 oktober 2020 18:23
Log in om reacties te plaatsen