zaterdag, 22 mei 2021 21:06

Mowgli's introductie bij de raadsrots

Beoordeel dit item
(1 Stem)

Waarom / doel van de activiteit

Bij de raadsrots kun je goed bezig gaan met de installatie van nieuwe welpen.

Beschrijving van de activiteit

Ook de raadsrots is bedoeld voor nieuwelingen. Zij kunnen voor hun installatie met verschillende dingen uit het activiteitengebied bezig zijn. Het helpt hen bovendien zich voor te bereiden op hun installatie. In hoeverre de hulp van de leiding daarbij gevraagd wordt, hangt een beetje van de nieuweling en de situatie af. We kunnen ons heel goed voorstellen dat u na uw gesprekken met de nieuweling samen aandacht besteedt aan de betreffende activiteiten uit het jachtgebied.

Benodigd materiaal

Akela ligt, in zijn volle lengte uitgestrekt op een hoog rotsblok. Aan de voet daarvan zitten de wolven, allen verschillend van grootte en kleur. De jonge wolven buitelen over elkaar in het midden van de kring waarin hun ouders zitten. Af en toe loopt een wolf kalm naar een of ander jong, bekijkt het aandachtig om daarna weer geruisloos naar zijn plaats terug te keren. Soms gebeurt het ook dat een moeder haar jong in het maanlicht drijft om er zeker van te zijn dat het niet over het hoofd wordt gezien. Het is in het belang van het jong zelf dat het gekend en herkend zal worden door de volwassen wolven van de horde. Immers, volgens de wet van de jungle, moeten de jongen na deze nacht vrij door de jungle gaan en mag niemand hen kwaad doen tot aan de tijd waarop ze zelf hun eerste bok doden! Wee de wolf die de rechten van het jong schendt en toch een van hen doodt .....

Daarom laat Akela telkens zijn eentonige roep horen: Gij allen kent de Wet! Ziet goed toe, o wolven, ziet goed toe!.

Op het laatst duwt moeder Wolf Mowgli in de kring. Het mensenjong beseft niet wat er gebeurt en lacht vrolijk, onderwijl spelend met wat steentjes die glinsteren in het maanlicht.

Yalahi!

Deze eerste activiteit bij het wwolvenhol geeftde kans de achtergrond van de horderoep aan de nieuweling duidelijk te maken en de horderoep zelf goed aan te leren. Overtuig u er van of de jongen echt begrijpt wat de woorden en afkortingen van de horderoep betekenen. Zo niet dan worden het zinloze woorden voor hem. Probeer hem ook duidelijk te maken dat het doen van de horderoep een vorm van acteren is en dat acteren pas werkelijk leuk is als je het zo goed mogelijk probeert te doen. Net als bij de wolven beginnen wij onze hordebijeenkomst met YALAHI ……

Ook de welpengroet verdient aandacht.

Is het bij jou horde een goede gewoonte elke welp bij zijn installatie een leertje of lint met zijn naam er op aan de totem te laten hangen? Zo niet dan is het een idee dat het overwegen waard is. Het geeft de nieuwe welp nog meer het gevoel er nu echt bij te horen en bevordert daarnaast het groepsgebondene van de hele horde.

Het bijhouden van een horde-logboek geeft een dergelijk effect. Het samen verantwoordelijkheid dragen voor het schrijven, tekenen e.d. verstevigt het gevoel samen een groep te vormen. Besteed aan dit onderdeel iedere week voldoende aandacht, anders verslapt de animo vrij snel.

Wellicht is het leuk op de horde de welpen een aantal coupletten te laten maken bij de canon: 't Yalahi klinkt door de rimboe. Het is een canon die goed in het gehoor ligt en die welpen graag zingen.

Wij zijn van één bloed, jij en ik

Natuurlijk komen deze woorden en de gedachte daarachter aan de orde als u met de nieuweling over Wet en Belofte gaat praten. Probeer duidelijk te maken waarom wetten van zoveel belang zijn voor de welpenhorde, maar ook in de samenleving van elke dag. Wetten garanderen ons veiligheid en zekerheid om te kunnen leven. Het jungle-verhaal vertelt hoe in de tijd dat Akela te zwak was geworden om de horde met kracht te leiden de wetten niet meer werden nageleefd. De wolven werden laf, ze liepen zelfs Shere Khan na, ze roofden vee en klieken in het mensendorp.

Ook in de horde zijn regels nodig om fijn samen te kunnen spelen. Wie zich daar niet aan houdt zal het plezier voor anderen en voor zichzelf bederven. Als u met de nieuweling over deze dingen praat, houdt dan geen preek tegen hem, het meeste zal dan over zijn hoofd heen gaan. Laat hem eerst zelf eens vertellen wat hij denkt dat een wet betekent. Probeer dan door een enkele vraag van uw kant hemzelf te laten ontdekken wat een wet nog meer kan inhouden. Wat hij op deze manier aan de weet komt zal hem beter bijblijven dan dat u het hem allemaal op een volwassen rijtje vertelt. Maak deze gesprekken ook niet te zwaar en te ernstig. Bedenk dat het bevattingsvermogen van een zeven/achtjarige beperkt is. Houdt het speels, het gaat toch ook om spelregels?

Na dit gesprek kunt u de nieuweling helpen de Wet en de Belofte in zijn Rimboeboek te schrijven. Voor vele kleine vingers zal dit geen eenvoudig karwei zijn.

U kunt ook iets vertellen over het wereldwijde, het internationale van Scouting. Houd echter ook hier rekening met het feit dat mondiaal begrip bij jonge welpen minimaal aanwezig is. Misschien kunt u in spelvorm hiervan iets duidelijk maken door eens een heel programma aan dit onderwerp te wijden. Voor programmasuggesties verwijzen we u naar Spelmap 11 Kijk uit, het hoofdstuk Kijk uit over de grenzen.

Corresponderen met een buitenlandse horde kan een spannende mogelijkheid zijn. Het taalprobleem is soms een handicap.

Als u vervolgens de nieuweling heeft uitgelegd wat de Meesterwoorden zijn en waarom Mowgli die moest leren zal hij in elk geval begrijpen waarom deze activiteit de titel wij zijn van één bloed, gij en ik meekreeg.

Ben je een kei met keien?

Deze activiteit spreekt waarschijnlijk voor zichzelf. Wanneer u niet in de buurt van een kiezel- of grindgroeve woont, kunt u eens gaan graven in afbraakbuurten. Ook bij tuincentra of een handel in bouwmaterialen zijn mooie keien te vinden. Als je het vriendelijk vraagt en uitlegt waarvoor je het wilt gebruiken heb je kans dat je ze gedoneerd krijgt. Keien met opschrift zijn ook leuk te gebruiken bij speurtochten. En als cadeautje doet zo'n praatkei het goed. Verft u eens een aantal keitjes goudkleurig, dan kunnen ze uitstekend als schat dienst doen.

Noot Het is absoluut af te raden om langs spoorbanen keien te zoeken: dit is niet alleen levensgevaarlijk maar ook bij wet verboden. Ook afgravingen zijn niet ongevaarlijk.

Laat je niet bij de neus nemen

Ons reukorgaan is een van de minst ontwikkelde zintuigen die we rijk zijn. Het is daarom goed er af en toe in de vorm van een spel aandacht aan te besteden. Op het bekende kimspel is bijvoorbeeld de volgende variatie mogelijk:

De welpen worden geblinddoekt. Door ruiken (en voelen) moeten ze de kleur van een aantal voorwerpen bepalen. De volgorde waarin deze voorwerpen doorgegeven worden, moeten ze onthouden. Daarna gaan de welpen per groepje of nest een aantal gekleurde kaartjes in de goede volgorde leggen. Bij de kaartjes mogen best kleuren zijn die niet van toepassing zijn. Hebben de welpen de kaartjes goed neergelegd, dan kan achterop een woord, zin of plaat te zien zijn, bijvoorbeeld als verwijzing naar een volgend spel.

De voorwerpen zouden kunnen zijn: citroen, tandpasta, gras, drop, sigaar, banaan, koffieboon, meel, gulden, radijsje e.d.

Een stukje reukspoor als onderdeel van een speurtocht is meestal een succes. Zet het spoor echter niet te lang van te voren uit en gebruik een geur die niet snel verwaait. U kunt ook een aantal potjes met verschillende luchtjes uitzetten, U vertelt een verhaal en zodra u een bepaalde geur noemt moeten de welpen zo snel mogelijk het betreffende potje opsporen. Ook een manier om welpen een stukje spoor te laten volgen.

Kijk naar de maan

Daadwerkelijk zult je hier misschien alleen in het kamp iets aan kunnen doen. Misschien ligt een bezoek aan een sterrewacht of planetarium wel binnen de mogelijkheden. Door in een stuk blauw karton de maanstanden en enkele sterrebeelden uit te snijden en er een sterke lamp brandend achter te houden kunt u ook in het hordehol de welpen helpen ze te leren herkennen. Kent u het ezelsbruggetje bij de maanstanden? Kunt u van de boog van de maan de letter p van premier vormen, dan is zij in haar eerste kwartier. Vormt zij echter de boog van de letter d van dernier dan is zij in haar laatste kwartier. Misschien kennen de welpen de Franse woorden niet, maar premier als eerste minister en het woord derrière als achterste kennen ze waarschijnlijk wel.

Speel met je schim

Dit is iets wat alle kinderen prachtig vinden. Met eenvoudige hulpmiddelen kunt u al een levend schimmenspel spelen. Zeker met oudere welpen kunt u ook proberen een schimmentheater te maken.

Lees 829 keer Laatst aangepast op zondag, 13 juni 2021 11:17
Log in om reacties te plaatsen