woensdag, 13 januari 2021 17:10

De val van de ijzeren kroon

Beoordeel dit item
(1 Stem)

Korte omschrijving

Na de grote oorlog tegen Sauron (te zien in Lotr deel 1) zijn er 2 koninkrijken der Numenorianen, Gondor (zuidelijk) en Arnor (Noordelijk). Deze koninkrijken wordt geregeerd door Isildur, na de dood van Isildur werden de koninkrijken verdeeld onder zijn zonen, een zoon werd koning van Arnor en de ander koning van Gondor. Voor eeuwen ging het voorspoedig in Arnor totdat de 10de koning van Arnor stierf. Zijn 3 zoons kregen ruzie over de opvolging en er brak een burgeroorlog uit. Als resultaat van deze burgeroorlog viel het grote koninkrijk van Arnor uiteen in 3 kleinere koninkrijken. Rhudaur, de armste en zwakste van de drie koninkrijken. Voornamelijk bewoont door stammen die er wat minder geciviliseerd uit zien. Cardolyn, de middelste der koninkrijken. In Cardolyn liggen de grafheuvels waar alle bloedverwanten van Isildur liggen begraven. Zij zijn beschermers van deze heilige plaats. Arthedain, Dit is de rijkste en machtigste van de drie koninkrijken en wordt nog steeds geregeerd door de bloedlijn van Isildur. 500 jaar na het einde van de burgeroorlog komt er een nieuw gevaar op. Het oude koninkrijk van Angmar, gelegen voorbij de Ettenmoors, wordt weer opgebouwd door de Witch-King (WK) en vormt een bedreiging voor de koninkrijken van Arnor. Onder druk van deze nieuwe bedreiging geleid door de heer van de 9 en Koning van Angmar legt Baeleg ,de koning van Arthedain, na 500 jaar een claim op de koninkrijken van Cardolyn en Rhudaur. Cardolyn verzet zich niet en sluit zich aan bij de gelederen van Arthedain. Echter Rhudaur verzet zich openlijk tegen deze claim onder leiding van Elanor. Baeleg stuurt zijn troepen Rhudaur in om orde op zaken te stellen en Elanor gevangen te nemen en te executeren. Wat koning Baeleg niet weet is dat Elanor in het geheim een bondgenootschap heeft gesloten met Angmar.

Themaverhaal

Zaterdag ochtend: Dakscene

De leden worden uitgenodigd voor een feestelijke happening, namelijk de executie van een landverrader. Elanor is in opstand gekomen tegen de arthedain vanwege de claim van diens koning. Voor het palen hek is een verhoging gemaakt (evt al gebouwd op vrijdag nadat de leden zijn geraust) waarop een houtblok met hakbijl staat. Naast het hakblok staat een omroeper die alles aan het ophitsen is en propaganda verkondigt namens de koning van Arthedain.

- -  befaamde worden van een nieuwe hopman - -

Door de nooddeur van de algemene ruimte komen 2 soldaten naar buiten die ruimte maken en zij lopen door naar de verhoging. Daarna komen nog 2 soldaten naar buiten en blijven bij de deur staan. Voor de deur hangen 2 zwarte doeken die zicht naar binnen voorkomen.

De beul loopt vervolgens naar buiten met een hele lange ketting die rinkelt over de grond als die strak staat ,omdat Elanor niet naar buiten wil, wordt er hard aan getrokken door de beul en Elanor valt geketend naar buiten. De soldaten bij de deur hijsen haar op haar voeten en wordt richting de verhoging geduwd/gedirigeerd. Hier worden haar misdaden opgesomd door de omroeper. Elanor wordt op het hakblok gelegd en vlak voordat de beul zijn vonnis kan voltrekken, klinkt er zware stem met galm die buldert over het plein. Het is een spreuk in onbekende taal (zwarte taal) en de soldaten en de beul zakken bang ineen en kunnen zich niet meer bewegen.

Morgomir komt het plein op gelopen en spreekt de leden toe, na een episch speech overtuigt hij de leden om met hem en Elanor mee te gaan en de koninkrijken van de hoge heren te bevechten, immers bezitten zij alle rijkdommen en plunderen ze Rhudaur leeg. Elanor wordt ontketent en vertelt de leden dat richting het zuiden moeten om Rhudaur te bevrijden van de tirannie van Arthedain en Cardolyn, Elanor pakt de bijl van de beul en loopt samen met Morgomir weg. De soldaten en beul kunnen zich weer langzaam bewegen en kijken verdwaast rond, ze gaan snel naar hun koning om hem te waarschuwen voor wat is gebeurd.

Zondag middag:

De oudste onder de leden gaan een wachttoren bouwen zodat we de leger van Arthedain makkelijker kunnen worden gespot. Met alleen Barbaren kunnen we de strijd niet winnen van de legers van Cardolyn en Arthedain. Ten noorden struint een oud en trost volk rond die in de volksmond de zwarte Numenorianen worden genoemd. We moeten de zwarte Numerorianen aan onze kant krijgen om een kans te maken tegen koning Baeleg. De zwarte Numenorianen zullen ons niet zomaar volgen en we moeten ze eerst overtuigen dmv machtsvertoon dat ze loyaal moeten zijn aan onze zaak.  

Zondag avond:  

Nu we de zwarte Numenorianen achter ons hebben gekregen onder leiding van Morgomir gaan we de legers van Arthedain verdrijven uit Rhudaur. Zodra dit gelukt is kunnen we Rhudaur als uitvalsbasis gaan gebruiken voor verdere acties tegen koning Baeleg.

Maandag ochtend:

Rhudaur is flink gehavend en geplunderd, we moeten eerst de andere stamhoofden achter ons krijgen en de dorpen heropbouwen en versterken voor tegenaanvallen van koning Beleg. We ontmoeten de rest van de stamleiders van de barbaren in een vergadering. De stamhoofden zijn tevreden over de verlossing van koning Baeleg en willen de dorpen weer opbouwen en op zichzelf weer doorgaan. Elanor is echter van mening dat de stamhoofden zich moeten verenigen onder een banier, haar banier, om tegen koning Baeleg te vechten. Na wat discussie staan er twee andere stamhoofd op, Hador en Bador, en die bepleitten hetzelfde verhaal alleen moet een van hun de leiding krijgen in plaats van Elanor. Er ontstaat een kleine ruzie tussen de 3 en ze trekken ten strijden tegen elkaar, de leden worden over de 3 stamhoofden verdeeld en strijden om de leiderschap over iedereen.

Maandag middag:

Een de stamhoofden heeft gewonnen en de andere druipen af, tijdens de lunch loopt Hador of Elanor bij de helft van de patrouilles langs om hen te overtuigen dat hij/zij veel geschikter is als leider dan de ander. Hador/Elanor geeft de patrouilles mee dat wanneer de bel voor opstellen wordt geluid dan moeten ze niet naar de standaard opstelplek gaan maar naar een geheime verzamelplaats. Het winnende stamhoofd stelt zijn 3 patrouilles op samen met de helft van de staf en komt er dan achter wat Hador/Elanor heeft gedaan. Het winnende stamhoofd gaat met zijn kant achter Hador/Elanor aan en komt ze niet veel verder in het bos tegen. Er ontstaat ene ruzie tussen de 2 kanten die uitloopt in een strijd tussen de stamhoofden samen met hun gevolg (helft leden en stafleden).De winnaar van de strijd wordt de leidsman en de ander wordt afgescheept. Het maakt niet uit wie wint.

Maandag avond:

Morgomir en Hador/Elanor (hangt van MaMi spel af) halen de leden op en vertellen het plan van vanavond. Ze marcheren richting de rivier Aros om er voor te zorgen dat de tegenstander zich daar niet kan verschansen. Na een stukje lopen horen we een oorlogshoorn, de hoorn van Arthedain, Morgomir verandert van plan en beveelt ons zo snel mogelijk naar de grafheuvels te gaan met Hador/Elanor zodat hij met de zwarte Numenorianen de legers van Arthedain kan bevechten. Als we de grafheuvels bezetten voorkomen we dat de legers van Cardolyn zich in de strijd gaan mengen met Arthedain, immers hebben zij beschermplicht van de grafheuvels en zullen daar naartoe moeten gaan als deze bezet zijn door ons. Wij zijn dus een afleidingsmanoeuvre. Aangekomen bij de grafheuvels zien we geen soldaten van Cardolyn maar wel een tovenaar. We naderen de tovenaar (staat op een heuvel) en hij begint ons uit te joelen en schreeuwt in een taal die wij niet kennen. Hij gebruikt zijn magie om ondode op te roepen en uit de heuvel komen geesten en ondode (stafleden begraven in de heuvel met zeil of plank erover en zand) die achter de leden aan gaan. Hador/Elanor raakt zwaar gewond in de strijd met de geesten en we evacueren verder het bos in. De tovenaar haalt zijn kracht uit stenen die op de heuvel liggen en wij moeten deze onschadelijk maken om de tovenaar te verslaan. Hador/Elanor ligt gewond op de beginpost. Als de tovenaar is verslagen beveelt Hador/Elanor dat we de tovenaar naar hem moeten brengen zodat hij zijn wraak kan krijgen. De leden gaan naar de machteloze tovenaar en willen hem meenemen. Eenmaal bij de tovenaar aangekomen vraagt hij de leden waarom ze dit doen en voor wie. Als de leden Morgomir aanhalen dan begint de tovenaar angstig en verbaasd te praten. Hij vraagt of zij wel weten wie Morgomir is en voor wie hij werkt. De tovenaar vertelt de leden dat Morgomir een van de 9 is en hij werkt voor HEM, de Witch-King of Angmar (WK), en dat hun doel is alles te onderwerpen aan slavernij en duisternis en iedereen te vernietigen die in de weg staat. Aangezien de leden wat inside information hebben, wordt hun aangeraden om naar koning Baeleg te gaan in Amon Sûl en hem te waarschuwen wie hier achter zit en hem te helpen dit gevaar te verslaan. De tovenaar geeft de leden nog 2 messen  mee (grafheuvelmessen), deze kunnen nog van pas komen.

Maandag nacht: Kampvuur


Dinsdag ochtend/middag: Hike

Wij moeten naar koning Beleg om hem te waarschuwen en te helpen, Amon Sûl ligt echter een stukje lopen hiervandaan dus hiken.

Dinsdag avond: Themamaaltijd

De leden komen aan bij Amon Sûl het grootste en voornaamste fort langs de grote Oosterweg, gelegen op een strategisch zeer belangrijk punt. Het fort is omringt met witte muren met in het midden een ferme poort. In deze tijden van oorlog zetelt hier koning Beleg in plaats van de hoofdstad Fornost. Naast de geografische gunstige ligging heeft dit fort nog een ander machtig voordeel namelijk een Palantir. Dit is een oude kijksteen waarmee de hoge koningen van Arnor vroeger communiceren over grote afstanden. De steen kan door de juiste persoon ook worden gebruikt om te kijken in het verleden, toekomst en in het heden. Dit geeft een groot voordeel in de oorlog tegen de WK. Bij aankomst worden we ontvangen door de koning. We mogen dineren in de grote zaal (groepstent) met de koning, tijdens het eten raken we in gesprek met de koning en vertellen we wat we hebben meegemaakt en bespreken we onze vervolg stappen. Als het eten een einde nadert klinkt er ijselijke schreeuw, het zijn de Nazgul (WK en Morgomir zijn Nazgul) de soldaten/bedienden vallen over elkaar heen en raken in paniek. De koning gaat naar buiten met de leden en daar staan de WK en Morgomir aan de poorten te rammelen en spreken de koning en de kinderen toe. De WK wil de palantir hebben en in ruil daarvoor spaart hij de levens van de leden en de bevolking. De koning weigert dit voorstel en de WK schreeuwt nog wat lage bedreigingen en verdwijnt in de nacht. De koning weet niet hoe de nazgul kunnen worden verslagen maar kent iemand (Melian) die dat misschien wel weet, hij stuurt de leden daarop af omdat hij zich bezig moet houden met de legers van Angmar (zwarte Numenorianen en Rhudaur).

Woensdag ochtend/middag: Zwemmen

Na het zwemmen gaan we langs Melian (vrouwelijke Maiar) om te vragen of zij weet hoe we de Nazgul kunnen verslaan (dit gebeurt voordat de leden naar het kampterrein gaan). Ze vertelt over een legende (wordt later uitgeschreven hoe de legende precies gaat) die uitlegt hoe de WK kunnen verslaan. We moeten eerst de andere 8 Nazgul (waaronder Morgomir) verslaan om ook maar een kans te maken tegen de WK. Nazgul  halen hun macht uit de ringen van macht die Sauron ze ooit heeft gegeven, om de Nazgul te verslaan moeten we deze ringen bemachtigen en ritueel vernietigen bij hun graven. Als de 8 nazgul verslagen zijn dan is er niemand over waar de WK zich achter kan verschuilen. Om de WK precies te verslaan staat verder uitgeschreven bij Zo Av. De locatie(s) van de ringen van macht weet Melian echter niet maar kan er wel achter komen als ze in de Palantir kijkt, de leden moeten de Palantir halen bij de koning zodat ze achter de locatie kunnen komen van de ringen van macht. De leden vervolgen hun weg terug naar het kampterrein en dus Amon Sul om de palantir op te halen. Aangekomen bij Amon Sûl, ligt het hele fort in puin en liggen her en der brandende balken en dode soldaten. Een soldaat leeft nog half en vertelt dat de WK het fort heeft aangevallen en iedereen heeft gedood die zich verzette. De koning is echter op tijd ontsnapt met de Palantir zodat de WK zijn prijs niet heeft kunnen claimen. De soldaat vertelt welke kant de koning op ging en dat we achter hem aan moeten.

Woensdag avond:

We zoeken de koning en vinden hem na niet al te lang zoeken met bebloede handen in het bos. De koning werd achterna gezeten door zwarte Numenorianen die de Palantir wilden stelen en om te voorkomen dat ze de Palantir in handen zouden krijgen, heeft de koning de Palantir kapot gesmeten op de grond. We moeten zo snel mogelijk alle fragmenten bij elkaar zoeken voordat de zwarte Numenorianen dat doen. Als we alle fragmenten hebben gevonden zetten we hem in elkaar (mbv ritueel oid).

{PL dag intro WoNa}

nadat alle leden naar bed zijn gestuurd worden de PL's een voor een van de tent naar de "Ere raad"gestuurd.

Bij het vuur zit alleen Morgomir en er staat een stoel klaar voor de PL, Morgomir kijkt de PL aan en vraagt hem te gaan zitten. Zodra de PL zit, gaat Morgomir tegen hem praten en gebruikt een magische spreuk om de ziel af te nemen, nu is de PL onder de macht van Morgomir en wordt de PL geblinddoekt afgevoerd (door Zwarte Numenorianen of andere Nazgul). De PL's worden een voor een gestuurd totdat ze allemaal tot de "dark side" behoren. Ze worden allen ergens gedropt en dan begint hun opdracht voor Morgomir.

{PL dag DoOc-DoAv}

Deze dag wordt door 2 stafleden geleid.

De leden zien de staf (bijna niet.)

In de ochtend worden ze gewekt door een wekker die in de tent staat.

Onder de wekker ligt een envelop met instructies van Morgomir.

hierin wordt verteld dat door de hele dag punten of een score wordt bijgehouden.

de winnaar kan een insigne verdienen.

maar eerst moeten ze maar ontbijten.

voor de rest van de dag

een deel loopt tocht of via ander vervoer.

back2basic activiteit waarin ze zich kunnen bewijzen op samen werken maar ook voor de eigen punten. 

Loopt tocht of via ander vervoer terug richting kampterrein.

avond eten maken met 3 poot en eenpansmaaltijd boven het vuur.

De PL's worden opgehaald en verteld wat hun rol in het DoAv spel is (deze is beschreven bij DoAv)

Donderdag ochtend: Creatief

De leden worden wakker zonder PL's en gerucht verspreidt dat ze zijn gevallen voor de magie van de Nazgul. We ontmoeten na het ontbijten Melian en die vertelt over de kille magie waar de Nazgul over beschikken en we moeten ons daar dus tegen beschermen (Creatief dingetje maken dus). De Palantir is weer in een stuk en Melian kijkt erin waar de ringen van macht zijn opgeborgen. De Palantir laat zien dat de ringen van macht zijn opgeborgen in de grafheuvels, nadat we ons hebben voorbereid op de magie van de Nazgul, gaan we naar de grafheuvels om de ringen te bemachtigen.

Donderdag middag:

De leden gaan s'middags zonder PL's de tocht terug maken naar de grafheuvels echter dit keer hebben ze alleen kompas ter beschikking. In de avond is er GEEN restaurantenwedstrijd omdat de PL's er niet zijn, de RW is verplaatst naar de 2de zondag na de sportdag.

Donderdag nacht:

S'avonds gaan de leden (zonder PL's) samen met Melian naar de grafheuvels, hier aangekomen is er iets vreemd aan de hand. Op de grafheuvels wemelt het van de geesten waaronder de PL's, nadat de tovenaar van Cardolyn is verslagen (door ons) zijn er veel kwaadaardige geesten opgestaan die trouw zijn aan de WK. Zij belemmeren ons de toegang tot de tombe waar de ringen liggen. Naast het openen van de tombe moeten we ook de PL's terug halen. Melian beschikt over oude magische krachten waarmee ze dolende zielen (die van de PL's) terug kan halen en ze kan dingen lezen uit iemand geheugen. Zodra de PL's een voor een worden onderworpen aan de magische krachten van Melian klinkt er een deel van een gesprek de PL's hadden opgevangen in de tijd dat ze bij Morgomir hoorden. Als alle Pl's zijn bevrijd dan horen we het complete gesprek, het is een gesprek tussen de WK en Morgomir. In dit gesprek geeft de WK de opdracht de ringen van macht uit de tombe te halen en te verplaatsen naar Carn Dûm, het aloude fort van Angmar.


Vrijdag ochtend/middag: Excursie + opbouw van het spokenpad

verzin iets leuks

Vrijdag avond:

Melian neemt ons mee naar Carn Dûm. Carn Dûm is een groot fort gelegen in ten Noorden van de Ettenmoors, ook wel de trollenvlaktes genoemd. Dit fort wordt zwaar bewaakt door de legers van de WK en moeten dus al sluipende binnen komen. In het fort gaan we op zoek naar de ringen van machten en nemen deze mee.  

Vrijdag nacht: Spokenpad

Nu we alle ringen hebben gevonden moeten we maken dat we weg komen voordat we worden gevonden door de wachters van Carn Dûm. We vluchtten via de vlaktes en bossen van de Ettenmoors, deze vlaktes herbergen veel dienaren van de WK en andere ongewenste figuren.

Zaterdag ochtend/middag: Zwemmen

Lekker zwemmen

Zaterdag avond: 

Melian haalt de leden op en ze vervolgen hun weg richting de berg Zau Bujari, hier bevinden zich de tombes van de Nazgul. We zijn echter niet de enige die op de berg afkomen. De Nazgul hebben ontdekt dat de ringen van macht zijn gestolen en hebben zich verzamelt op Mt. Zau Bujari. De leden stevenen nu af op een directe confrontatie echter gesterkt door (zooi die we met creatief hebben gemaakt) gaan we de uitdaging aan en gebruiken de ringen (vrije ingeving) om de Nazgul te verslaan. Nadat we de Nazgul hebben verslagen, verschijnt de WK ten tonelen. Waar de andere Nazgul zijn vergaan tot het schimmenrijk na terminatie van de ringen, is de WK slechts verzwakt. De WK lacht de leden uit of ze dachten dat het echt zo makkelijk zou zijn om hem te vernietigen. De WK is echter wel der mate verzwakt dat hij een verdere confrontatie voorlopig uit de weg gaat. De nazgulschreeuw klinkt weer en de WK verdwijnt in de duisternis. Gedesillusioneerd blijven we achter en gaan kijken bij de tombe van de WK om te kijken of daar nog iets bruikbaars staat. Bij de tombe van de WK staat een manier waarmee we de WK in de val kunnen lokken (geschreven in een taal die alleen Melian kan lezen). De heer der Nazgûl kan worden opgeroepen als een spreuk wordt uitgesproken, per patrouille moeten ze een deel onthouden voor zondagavond. Nazgûl zijn bang voor vuur dus de WK kunnen we vast zetten mbv vuur.

Zondag ochtend/middag: Sportdag

Onze prestaties is koning Baeleg ter oren gekomen en wilt ons helpen in de laatste showdown met de WK. De leden krijgen een korte soldatentraining zodat ze op en top fit zijn voor de laatste ontmoeting met de WK. Na de sportdag is de restauranten-wedstrijd.

Zondag avond:

Koning Baeleg en Melian halen de leden op voor de laatste confrontatie met de WK. Ze gaan naar de tempel van Annuminas om het ritueel uit te voeren. De tempel is cirkelvormig met op 9, 12 en 3 uur een plateau waarop die van 9 en 3 uur een soldaat van Arthedain staat met pijl en boog en fakkels.  Op 6 uur is de ingang van de tempel om naar de binnenste gedeelte te gaan. Aan de buitenkant van de cirkel zijn staanplaatsen gemaakt voor de leden zodat ze het schouwspel kunnen zien. In het binnenste gedeelte ligt een cirkel met brandgel/lampolie oid (omcirkelt de altaar meter of 6 doorsnee). Melian gaat met de palantir op het 12 uur plateau staan. Baeleg (in harnas + zwaard en schild) betreedt het binnenste gedeelte terwijl de leden plaats nemen op de staanplaatsen. Melian houdt de Palantir in haar hand en de leden spreken onder begeleiding van Melian de spreuk uit, als de spreuk goed is uitgevoerd klinkt de Nazgûlschreeuw. De WK (met zwaard en knots) betreedt de tempel en loopt richting Baeleg de cirkel binnen, zodra de WK binnen de cirkel staat, vuren de 2 soldaten brandende pijlen om de cirkel van vuur aan te steken. (mochten ze misschieten dan heeft Baeleg nog een fakkel bij zich als back-up) De WK is nu gevangen en kijkt Baeleg en Melian aan en lacht ze uit en schreeuwt dat hun tijd ten einde is en de duisternis zal overwinnen. Baeleg staat er nu alleen voor tegen de WK, Baeleg spreekt uit dat Arnor nooit zal vallen en zij zullen winnen. De WK steekt zijn zwaard in de cirkel van vuur en spreekt de woorden uit "Zo Sahat Katu" vervolgens ontsteekt zijn zwaard in vlammen en gaat een zwaardgevecht aan met koning Baeleg. De WK ontwapend Baeleg en werpt hem op de grond en spreekt nog wat laatste woorden tegen Baeleg en staat klaar om hem af te maken met een laatste klap. Baeleg spant zich een laatste keer in en steekt een grafheuvelmes (gekregen van de tovenaar op MaAv) in knieholte van de WK. De WK gaat schreeuwend op zijn knieën (Nazgûlschreeuw) en Baeleg staat op, zegt nog iets tegen de WK en steekt de andere grafheuvelmes in zijn gezicht. De WK zakt mbv wat geluidseffecten ineen en is eindelijk verslagen.

Er wordt een groot feest afgegeven om te vieren dat de WK is verslagen.

Globale planning

Als jij geïnteresseerd bent in het thema dan kan jij altijd een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor het draaiboek met uitgewerkte spellen etc.

Ps dit kamp duurde 10 dagen maar dat was geen optie

Lees 998 keer Laatst aangepast op donderdag, 14 januari 2021 10:06
Gepubliceerd in Kampthema's, 11-15 scouts, week
Log in om reacties te plaatsen