vrijdag, 27 september 2019 14:00

Mijn cultuur, jouw cultuur

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Waarom / doel van de activiteit

Jouw cultuur-mijn cultuur is een kennismakingsmethodiek waarbij de deelnemers elkaar helpen om stereotypen over hun eigen cultuur en die van anderen te herkennen.

Beschrijving van de activiteit

De groep wordt onderverdeeld in multiculturele paren of groepjes van 3 tot 5 naargelang het aantal deelnemers en het aantal nationaliteiten of culturen. Elk groepje weet best zo min mogelijk van de anderen. Elk groepje krijgt 10 à 15 minuten voor de gesprekken. Een vertegenwoordiger van elk groepje bereidt een korte samenvatting voor van de bevindingen in functie van de plenaire sessies.
Je kan ook vragen dat de groep het resultaat op een originele manier komt voorstellen.

Opdrachten

  1. A vertelt B wat A denkt te weten of veronderstelt over het land van B. hierbij kan men denken aan ligging, landschap, klimaat, producten, economie en welvaart, geloof, taal, bevolkingsdichtheid, gebruiken,…
  2. B mag vragen stellen (ter verduidelijking) over wat A zegt, maar zo lang A spreekt, mag B hem niet verbeteren. B mag aantekeningen maken om later op bepaalde punten verder in te gaan. Deze fase duurt niet langer dan 5 min.
  3. Nu worden de rollen omgedraaid. B spreekt over het land van A, ook maximaal 5 min.
  4. A corrigeert B of geeft aanvullingen, niet langer dan 10 min.
  5. In deze fase vertellen A en B wat ze van hun eigen cultuur het meest op prijs stellen en wat ze juist verafschuwen. Ze mogen een aantal zaken noemen. De anderen kunnen vragen stellen om tot een beter begrip te komen. Max. 10 min. elk.
  6. Tijd voor de rapportering aan de plenaire groep. Je kan de groepjes hiervoor ook vragen elkaar voor te stellen op een zo'n origineel mogelijke manier (door uitbeelding, met voorwerpen…)

Vragen voor de nabespreking

Wanneer elke groep voorgesteld is en er geen informatieve vragen meer zijn, kan in plenaire groep even tijd gemaakt worden voor een korte nabespreking. Volgende vragen kunnen daarbij helpen het gesprek op gang te trekken:

  • Zijn de gestelde doelen ook daadwerkelijk bereikt?
  • Wat vonden de deelnemers van de oefening?
  • Wat zouden ze graag veranderd zien?
  • Wat hebben ze van elkaar geleerd?

Benodigd materiaal

Grote vellen papier en stiften voor de presentatie in plenaire groep, pen en papier om te noteren tijdens de interviews. Wil je het nog tastbaarder maken, dan kan je ook gebruik maken van foto's of voorwerpen.

Tips

Zorg eventueel voor tolken.

Lees 2083 keer Laatst aangepast op zaterdag, 25 april 2020 13:22
Log in om reacties te plaatsen