maandag, 02 november 2015 15:39

Koningenspel

Beoordeel dit item
(9 stemmen)

Waarom / doel van de activiteit

Blijf als laatste Koning over om het over Koninkrijk te regeren.

Beschrijving van de activiteit

Thema introductie

Eens heel lang geleden was de wereld een enorme puinhoop. Iedereen was op zichzelf gericht en vond zichzelf het belangrijkste. Iedereen die zich belangrijk genoeg vond, riep zichzelf uit tot Koning. Aangezien iedereen zichzelf belangrijker vond dan de anderen, begon iedereen zich koning te noemen. Zo kwam het dus dat op een bepaald moment de hele wereld alleen bestond uit Koningen. Deze situatie was natuurlijk niet houdbaar. Men vond dat het misschien toch beter was om maar één Koning te hebben en men besloot samen te gaan zitten en regels op het Koningschap te zetten. Iedereen kende de regels (Dit zijn dan de spelregels) en trok zich terug in het bos om zich te bezinnen over de best te hanteren strategie.

Voor het spel

Je laat iedereen een kroontje knutselen dat goed op het hoofd past, zodat het niet elke keer gaat vliegen als je loopt. Dit is om goed aan te duiden wie er nog koningen zijn en wie niet.

Het spel

Het is niet zo evident, dus lees de uitleg goed door voor je dit begint te spelen!

 • Wanneer het spel begin, zet iedereen zijn kroontje op het hoofd.
 • Iedereen is Koning (K voor de rest in de speluitleg) bij het begin van het spel.
 • Elke K strijdt voor zichzelf en wil als laatste overblijven.
 • Je gaat als K proberen om zo ongemerkt mogelijk de andere K tot Onderdaan (O voor de rest van de speluitleg) te maken. Je hebt een zwaard nodig om de andere K'en te kunnen tikken.
 • Je kan een K tot O maken wanneer je die kan aantikken met je zwaard. De getikte k zet dan zijn kroon af, zodat het duidelijk is, wie er K is.
 • Dus; bijvoorbeeld: wanneer K1 een andere K2 tegenkomt en deze kan tikken, dan is K2 geen K meer en hoort K2 als O bij K1. Er heeft zich dus een groepje gevormd, bestaande uit twee mensen. Eén K(1) en een O. Het is dus de bedoeling om als K over te blijven en alle andere K tot O te maken.
 • Iedereen is dus constant bezig met tikken. De groep wordt constant groter, bestaande uit 1 K en meerdere O'en.
 • Zo is het mogelijk dat zich één groepje ontwikkeld en de rest individueel blijft spelen. Het is eveneens mogelijk dat er meerdere groepjes tegelijk vormen; dat er dus meerdere K'en een aantal O'en onder zich hebben. Dit hangt volledig van de tactiek van de spelers af.
 • Wanneer je een groepje tegenkomt, bestaande uit een K en zijn O'en, dan mag je proberen één van de groepsleden te tikken. Tik je een O, dan hoort de O bij jouw groepje. Tik je de K, dan hoort de volledige groep (dus inclusief de O die de getikte K al had) bij jou! Het is dus belangrijk om te zien wie je tikt. Als groep is het ook belangrijk om je K te beschermen. Als O sta je natuurlijk helemaal ten dienste van de K. Welke stijl die K volgt, bepaalt hij zelf.
 • Je mag als K bepalen welke stijl je volgt
 • Democratisch: je kiest samen met je O je tactiek
 • Dictatuur: Je geeft de O opdrachten die ze sowieso moeten uitvoeren
 • Onderhandelaar: je kan jezelf eraan laten tikken mits onderhandeling tot democratie
 • Je mag de groep opsplitsen in maximaal twee groepen. Hoe groot de groepen zijn, mag je zelf bepalen. Je kan er bijvoorbeeld voor opteren om je O'en te laten zitten op een bepaalde post. Zij krijgen dan de opdracht mee om bijvoorbeeld stil te blijven zitten, zich gewoon te laten tikken, niet te verweren, te tikken. …Als je als K de groep opsplitst en zelf verder op jacht gaat en een groepje O'en achterlaat (al dan niet met een opdracht tot tikken, schuilen…) dan mag je nog steeds tikken.
 • Wanneer je iemand/ een groep met of zonder K tikt, horen die bij je volledige groep. Wanneer je een O tikt, hoort enkel de O bij jou. De regels blijven hetzelfde wanneer je opsplitst. Wanneer je een K tikt, hoort de volledige groep bij jou (ook het deel dat hij/zij misschien heeft achtergelaten en die moet je dan gaan ophalen, alleen kunnen die toch niks doen).
 • Stel nu hypothetisch gezien: je splitst als K de groep op en het groepje O mag ook tikken. Die zijn dat dan ook heftig aan het doen en hebben O'en getikt. Jij hebt als K ondertussen een K getikt en die hoort met zijn groepje nu volledig bij jou. Ondertussen zoeken je O'en jou terug op om de getikte O'en bij de groep te brengen. Zij worden dan zelf getikt door een K, waardoor de getikte O'en bij de K horen. Ondertussen ben je zelf als K natuurlijk niet op de hoogte van de nieuw samengestelde groep. EN dat moet je te weten komen zonder dat er iets gezegd wordt. Je mag niet hardop zeggen wat de situatie is tegen je K, ook geen gebaren maken. Het zou immers kunnen dat jouw oorspronkelijke O'en allemaal getikt zijn door een K en dat die nu ergens op de loer ligt om jezelf te tikken.

Bijvoorbeeld

Stap 1: K1 + 4 O'en
Stap 2: opsplitsen K1+1O 3 O blijven zitten
Stap 3: K1 + 1O tikt K2 met 2O 3 O blijven zitten
Stap 4: groep bestaat nu uit K1 + 4O (er was al 1O + K die O wordt en zijn 2O)
Stap 5: ondertussen werden 3O getikt door K3, dus zij vormen nu K3+3O
Stap 6: Deze twee groepen komen elkaar tegen en K3+3O tikt K1+4O= K3+8O

 • Wanneer er discussie is over wie er eerst getikt heeft, dan doe je blad steen schaar. Eveneens wanneer je er niet uitgeraakt, wie nu bij welke groep hoort, wanneer er een keer is opgesplitst en er veel getikt wordt.
 • De groepen worden dus steeds groter!
 • Het spel is gedaan wanneer er slechts één groep overblijft.
 • Wanneer het spel te lang duurt, kan je affluiten. Je telt dan de groep die het grootst is. De K die het meeste O heeft, is gewonnen. Indien er een ex aequo is, dan kan je blad steen schaar spelen tot het einde of wimpelroof doen.

Algemene spelregels

 • Bij het eerste fluitsignaal verstopt iedereen zich op het afgebakende terrein.
 • Bij het tweede fluitsignaal begint het spel.
 • Bij het derde fluitsignaal eindigt het spel.
 • Fair-play: het spel wordt eerlijk gespeeld; dus ben je getikt, begin dan ook niet te discussiëren….
 • Je kan nooit alleen zwervende O hebben, want die horen in principe altijd ergens bij. Ook als hun oorspronkelijke K getikt is; dan is de K die tikte, de nieuwe K.

Benodigd materiaal

 • Kroontjes (zelf gemaakt of gekocht, moeten tijdens het rennen op het hoofd blijven zitten)
 • Zwaarden (er kan ook gekozen worden voor 3 tikken op de rug)

Veiligheid

 • Zorg voor zachte zwaarden zodat er geen verwondingen ontstaan als er mee wordt getikt.
 • Natuurlijk mag je niet tikken op het hoofd van iemand.
Lees 6574 keer Laatst aangepast op zondag, 28 oktober 2018 23:40
Log in om reacties te plaatsen