Terug

Organisatie voor Explorers

Scouting maak je niet alleen, maar met een heel team! Bij de scouts heb je tijdens de troepraad al een echte vergadering met een voorzitter, een agenda en een verslag, maar bij de scouts zullen de meeste van deze taken gecoördineerd worden door de leiding. Als explorer organiseer je jouw eigen vergaderingen. Dit maakt deel uit van het zelfbestuur. Het afdelingsbestuur verricht daarbij dezelfde vergadertaken als een groepsbestuur in een groepsraad.

Explorers-Bestuur.png

In het meest ideale geval snap je als afdelingsbestuur precies wat er van je verwacht wordt en kan de voorzitter van de explorers op een goede manier een vergadering voorbereiden en voorzitten. Vaak heeft een afdelingsbestuur de ondersteuning van de begeleiding nodig. Schroom niet om daar om te vragen!

Kiezen van het afdelingsbestuur

Er is geen vaste regel voor wanneer en hoe je het afdelingsbestuur kiest en hoe lang de bestuursleden benoemd moeten worden. Het is wel verstandig hier als afdeling vaste afspraken over te maken.

  • Het besluit wanneer je van bestuur wisselt, kan per afdeling verschillen. Het meest logische is dat iemand voor één Scoutingseizoen de functie vervult. Maar je hoeft niet in een keer het hele bestuur te vervangen. Je kunt ook in het voorjaar de ene helft en het najaar de andere helft wisselen.
  • Het voordeel hiervan is dat je altijd iemand in het bestuur hebt met ervaring. Het nadeel is dat je ook steeds wisselt en weer met elkaar moet afstemmen.
  • Je moet van tevoren afspreken hoe je gaat stemmen over de benoeming van bestuursleden.
  • Bij Scouting is afgesproken dat je over personen altijd met briefjes stemt (dus geheim).
    Mogen de kandidaten op zichzelf stemmen? Het is niet ongebruikelijk dat mensen op zichzelf kunnen stemmen, maar maak er goede afspraken over, zeker als het een nek-aan-nek race wordt.
  • Bepaal samen in de afdelingsraad welke taken de bestuursleden precies hebben.

Als er bij jouw afdeling meerdere genders lid zijn, bespreek dan voor de verkiezing of je het ook belangrijk vindt dat het bestuur divers is en er verschillende genders zitting nemen. Hoe werk je in de afdeling op een goede manier met een bestuur?

  • Door duidelijk te maken wat er van bestuursleden verwacht worden.
  • Welke taken het bestuur heeft.
  • Door bestuursverkiezingen.

In je bestuur kan je verschillende rollen aanwijzen.

Zie voor meer informatie https://www.scouting.nl/scoutingspel/explorers/de-afdeling/het-afdelingsbestuur.