Kinderen die andere kinderen slaan en schoppen.

Kinderen die driftbuien hebben en hierdoor spullen kapot maken.

Kinderen die verbaal agressief reageren op andere kinderen en leiding

Algemeen

  • Als een kind verbaal agressief reageert, ga hier dan niet meteen inhoudelijk op in. Pas later het kind toespreken zorgt er voor dat het kind zelf rustig kan worden, en ook voor jou als leiding geeft het je wat tijd om na te denken over een reactie. Zeg bijvoorbeeld alleen dat het kind weer gewoon mee moet doen (eventueel herhalen) en roep het later bij je. Laat wel duidelijk aan het kind merken dat je er later op terug komt.
  • Wel wil je dat het gedrag van het kind stopt. Geef dit in duidelijke zinnen aan. Als je iets kunt bedenken, bied dan een alternatief, bijvoorbeeld ‘Ik wil dat je stopt met schreeuwen. Ga eens rustig aan je werkstuk werken, we komen er later op terug.’ Noem het kind bij naam en houd je instructie kort en bondig.
  • Als een kind agressief is, ga dan niet in discussie. Als je wilt dat een kind zijn woorden terugneemt herhaal dit dan een aantal keer, zonder te reageren op het verhaal (ja maar…) van het kind.
  • Agressie heeft een dieperliggende gedachte. Het kind dat agressief is heeft ergens een probleem mee. Probeer dit te realiseren als je jeugdlid agressief reageert. Hij is degene die een probleem heeft en jij als leiding probeert te helpen. Het is dus niet jouw schuld.
  • Word je persoonlijk gekwetst door een uitspraak van een jeugdlid, reageer hier dan niet meteen persoonlijk op. Het kind meent het waarschijnlijk niet. Het is voor hem een manier om zijn agressie af te reageren. Ook dit levert weer een win-winsituatie op. Het kind kan bedaren, en jij hebt tijd om na te denken.
  • Mocht je als leiding straf willen geven, denk dan goed na over wat je het kind laat doen. Straf heeft meer waarde als er een relatie is met het incident, bijvoorbeeld het vergoeden van de schade of excuses aanbieden. Wees consequent en houdt in de gaten of het kind de straf ook echt uitvoert.