Kinderen die minder duidelijk aanwezig zijn dan anderen kinderen, doordat zij weinig vertellen en weinig vragen stellen

Algemeen

 • Veel aanmoedigen kan helpen dat het kind meer van zichzelf laat zien.
 • Bied activiteiten aan die het kind zeker kan, succeservaringen geven het kind zelfvertrouwen waardoor ze wat losser kunnen komen.
 • Dwing het kind niet tot praten, maar creëer een positieve sfeer. Bijvoorbeeld in het kringgesprek aan het begin van de opkomst niet alleen de kinderen laten praten die hun vinger op steken, maar een rondje te doen waarbij elk kind omstebeurt iets mag (hoeft niet) vertellen.
 • Het eerder genoemde kringgesprek is een goed moment om het kind te laten praten. Directe vragen waar het kind ja of nee op kan antwoorden zorgen ervoor dat het kind toch iets zegt, waardoor het kan wennen aan zijn eigen stemgeluid in de groep.
 • Het kringgesprek kan ook plaatsvinden in kleinere groepjes, waarbij bij elk groepje een van de leiding aanwezig is die het gesprek (bege)leidt.
 • Het kan helpen het kind niet aan te kijken als je een gesprek met hem wilt voeren. Oogcontact kan afschrikken.
 • Losse opmerkingen maken tegen het kind kan beter helpen dan directe vragen stellen. Voor het kind is dan het ‘moeten’ van het antwoord geven weg, het kind kan zelf kiezen om in te gaan op het gesprek.
 • Maak onbekende situaties of mensen bekend. Vertel er over aan het stille kind zodat hij zich kan voorbereiden. Een nieuw kind kun je een rondleiding geven door het gebouw, of een aantal kinderen voorstellen en iets over hen vertellen.

Creatieve activiteiten

 • Komt het kind niet goed mee in de groep, laat het dan met iemand samenwerken. Kies een kind waarvan je denkt dat het zal klikken.
 • Ook hier geldt weer: laat het kind doen waar hij goed in is. Zeker als het kind met een groepje samenwerkt, wordt het meer zichtbaar in de groep.
 • Het kan (zeker voor jongens) makkelijker zijn om te praten als kinderen bezig zijn met een activiteit. Voor jou als leiding geeft de activiteit handvaten om een gesprek te beginnen en je kunt andere kinderen betrekken in het gesprek.

Sport en spel

 • Spellen waarbij tempo een belangrijk element is, maken kinderen actiever en alerter.
 • Als er een winelement in het spel zit, kan het zijn dat het kind door zijn motivatie wat meer van de achtergrond komt en actiever wordt in de groep.
 • Een spel waarbij kinderen elkaar interviewen e.d. zorgt er voor dat kinderen onderling met elkaar gaan praten.