Kinderen die doof of slechthorend zijn.

Algemeen

 • Kinderen die doof of slechthorend zijn zullen hulp van andere kinderen tijdens de draaitijd goed kunnen gebruiken. Uitleg geven aan de rest van de groep over wat er met het kind aan de hand is en wat voor gevolgen dit heeft kan er toe leiden dat de andere kinderen beter om kunnen gaan met het kind.
 • Zorg dat je eerst de aandacht krijgt (tik op de arm of iets dergelijks) zodat het kind naar je kijkt voordat je begint te praten. Geef het kind geen tik op het hoofd, hier kan het van schrikken of boos worden.Om aandacht te krijgen kan hard op de vloer stampen ook helpen.
 • Kijk het kind aan als je tegen hem of de hele groep praat.

Verstaanbaarheid

 • Als je een gesprek voert met een slechthorend kind, laat hem dan tussendoor samenvatten wat je gezegd hebt, om te controleren of hij het begrepen heeft.
 • Als je het kind niet kunt verstaan, herhaal wat je wel verstaan hebt en laat het kind het nogmaals zeggen.
 • Een hoorapparaat versterkt alle geluiden, dus ook achtergrondgeluiden. Hierdoor is het gehoor van slechthorenden alsnog anders dan dat van mensen die geen gehoorapparaat gebruiken. Houd dus rekening met achtergrondgeluiden tijdens het draaien. Zorg bijvoorbeeld dat deuren naar andere ruimtes dicht zijn en ga bewust om met achtergrondmuziek.
 • Geluid verplaatst zich in een rechte lijn, probeer daarom zoveel mogelijk recht tegenover het kind te zitten of staan als je tegen hem praat.
 • Als het kind in een hoek of voor een muur staat of zit komen er geen geluiden van achteren bij hem binnen.
 • Om nagalm te verminderen in een gebouw kun je om te isoleren gebruik maken van dikke gordijnen of het ophangen van (kamp)vlaggen aan de muren.

Leeractiviteiten

 • Typ dat wat je over wilt brengen uit voor het kind en vul het aan met plaatjes. In de tijd dat je de uitleg geeft kan het kind zover mogelijk meeluisteren. Achteraf geef je het kind het stuk met informatie, zodat hij het zelf nog door kan nemen. Het stuk is ook handig voor de andere kinderen om het nog even na te lezen.
 • Maak bij het geven van instructie gebruik van duidelijke articulatie, mimiek, gebaren en lichaamshouding.
 • Gebruik een bord om met behulp van tekst of tekeningen je verhaal nog duidelijker te maken.
 • Volg een workshop gebarentaal met je leidingteam, speltak of groep. Het dove kind kan daar vast bij helpen.

Creatieve activiteiten

 • Door een tafelkleedje op de tafel te leggen voorkom je dat kwasten, scharen en pennen op de tafel kletteren, wat een vervelend geluid kan zijn voor slechthorenden.
 • Laat het kind bepalen waar het wil zitten aan de tafel. In principe kan het kind het best communiceren met anderen als hij in het midden van de tafel zit (niet aan het hoofdeind) en bij voorkeur aan een ronde tafel.
 • Een vaste bank waar een aantal kinderen op kunnen zitten maakt minder lawaai dan losse krukjes.

Sport en spel

 • Let bij estafettes of andere spelactiviteiten waarbij er op het teken van de leiding gestart moet worden op of het dove of slechthorende kind het ook kan merken. Ondersteun je ‘START’ met een gebaar wat alle kinderen goed kunnen zien. Om het helemaal eerlijk te kunnen spelen, kun je zelfs alleen met een gebaar het startsignaal geven.
 • Doe voor hoe het spel er uit gaat zien met een paar kinderen die het al kennen of je leiding.
 • Gebruik lichtsignalen om aandacht te trekken of om dingen duidelijk te maken. Dit werkt het beste in het gebouw of als het donker is.

Op kamp

 • Als je in het donker een verhaal vertelt, kan het dove kind niet liplezen. Door een zaklamp op je te mond richten kan het kind toch zien wat je zegt (en is extra spannend). Eventueel kan je het kind bij je laten zitten zodat het mee kan lezen.
 • Dove kinderen kunnen angstig worden in het donker. Een lampje in de slaapzaal of bij het kind in de buurt kan dit oplossen. Overleg met het kind of het nodig is.
 • Leg een kleedje op de tafel tijdens het eten om te voorkomen dat bestek klettert als het op de tafel valt.
 • Een ronde tafel om aan te werken en te eten is voor het slechthorende kind het fijnst om aan te communiceren.