Kinderen die andere kinderen pesten.

Kinderen die onderling (veel) ruzie maken.

Algemeen

  • Als je merkt dat er een pester in de groep zit of dat een kind gepest wordt, onderneem dan meteen actie. Doe dit door een gesprek te voeren met het slachtoffer, waarin je naar hem luistert en goede vragen stelt. Dit kan lastig zijn: de gepeste kan bang zijn dat het pesten door het ingrijpen van de leiding alleen maar erger wordt.
  • Houd vervolgens een gesprek met de pester, probeer de feiten te achterhalen. Probeer er achter te komen of de pester ergens door geïrriteerd was of juist zelf gepest werd en het daarom deed. Probeer er achter te komen of de pester überhaupt door heeft wat voor effect het pesten heeft op de andere kinderen in de groep.
  • De gepeste is in de grootste waarschijnlijkheid een onzeker persoon. Probeer daarom bij toespreken het kind niet persoonlijk aan te vallen. Zeg liever ‘houd eens op met het pesten van Jan’ dan ‘wat ben je toch een pestkop’. Richt je dus op het gedrag en niet op de persoon
  • Laat niet blijken (als het zo is) dat iemand (bijvoorbeeld ouders) je is komen vertellen dat er gepest wordt. Stel jezelf op alsof jij het gemerkt hebt als je het kind aanspreekt.
  • Probeer erachter te komen waarom de pester pest. Is hij zelf gepest, is er een conflict, is het een roep om aandacht of een bepaald statussymbool in de groep? Om hier achter te komen kun je nadenken over de gezinssituatie van het kind, op welke school het zit, heeft het veel vriendjes hier bij Scouting en hoe kijken zij tegen de pester aan?
  • Maak vervolgens naargelang waar je achter bent gekomen afspraken met het kind of met de groep. Een groepsgesprek over pesten kan er toe leiden dat pesten niet meer als stoer wordt gezien en de pester dus niet ondersteund wordt door de andere kinderen.
  • Wees consequent. Negeer pesten nooit en geef structureel sancties als je ziet dat er gepest wordt.
  • Door veel activiteiten aan te bieden die samenwerking vereisen ontstaat een beter groepsgevoel, waardoor het kan zijn dat het pesten vermindert. Probeer activiteiten uit te kiezen waar de gepeste goed in is.
  • Tijdens het kringgesprek een rondje houden waarbij iedereen een complimentje moet geven aan zijn buurman zorgt er voor dat kinderen ook eens iets positiefs tegen elkaar zeggen.

Extra informatie:

Activiteiten op de activiteitenbank met dit thema: