Kinderen die door andere kinderen getreiterd en gepest worden, op een dusdanige wijze dat het kind hier last van heeft.

Algemeen

Het is niet altijd duidelijk wie in de groep pester is en wie wordt gepest. Dit zijn signalen waaraan je iemand die gepest wordt kunt herkennen:

  • Het kind is mogelijk een buitenstaander, heeft geen of weinig vrienden en is meestal alleen, wordt vaak als laatste gekozen bij het maken van teams, blijft in de buurt van de leiding, is het doelwit van grappen, lijkt onzeker, angstig en verdrietig etc.
  • Als ouders naar je toe komen met het idee of vermoeden dat hun kind gepest wordt, neem dit dan serieus, ook al heb je het zelf niet gemerkt. Zie het niet als iets dat jij als leiding verkeerd hebt gedaan, pesten kan heel onopvallend gebeuren.
  • Laat de gepeste positief naar voren komen in de groep door activiteiten te kiezen waar hij goed in is of geef hem een speciale taak, zoals foto’s maken tijdens een opkomst.
  • Luister naar het kind en beloon hem zodat hij zijn zelfrespect behoudt of terugkrijgt. Probeer in gesprek te blijven met het kind en laat merken dat je als leiding je best doet er iets aan te doen.
  • Als het kind het moeilijk vindt om over bepaalde situaties te praten, geef hem dan het idee om het op te schrijven.
  • Laat het kind op spottende opmerkingen reageren met hetzelfde antwoord, bijvoorbeeld ‘dankjewel’. Het is een onzinnig antwoord en zal de pester doen vervelen.
  • Praat met het kind dat gepest wordt, laat het weten dat je om het kind geeft en dat je je best doet om het gepest in het vervolg te verminderen.

Extra informatie:

Activiteiten op de activiteitenbank met dit thema: