Elektronisch morseapparaat

Naam activiteit

Elektronisch morseapparaat

Waarom / doel van de activiteit

Deze activiteit stimuleert technisch inzicht en kennis van morsetekens.

Beschrijving van de activiteit

Een traditionele Scoutingactiviteit is het werken met morseseinen. Om dit in een wat moderner jasje te steken, kun je zelf elektrische morseapparaatjes maken.

1. Knip twee stukken draad. Strip de uiteinden zorgvuldig en draai de eindjes in elkaar.
2. Bevestig een uiteinde van elke draad aan een contactpunt van de batterij. Zorg ervoor dat de blote draad het contact raakt.
3. Bevestig een uiteinde van een van de draden aan de fitting.
4. Knip een derde stuk draad. Strip ook hier de beide uiteinden en draai de draadjes ineen.
5. Bevestig een uiteinde van de derde draad aan het contactpunt van de fitting dat nog niet is aangesloten.
6. Zaag een stukje triplex van 10 x 15 cm. Dit wordt de basis van je seintoestel.
7. Bevestig de batterij en de fitting op het plankje en draai het lampje in de fitting.
8. Draai het uiteinde van de draad die afkomt van de fitting rond een splitpen. Maak een gaatje in het triplex en duw de splitpen hierdoor. Zet deze vast.
9. Bevestig de andere splitpen aan de draad die van de batterij afkomt en zet dit keer de paperclip rond de tweede splitpen. Nog een gaatje maken en ook deze splitpen vastzetten, zodat de paperclip de eerste splitpen kan raken.
10. Elke keer dat je nu met de paperclip de eerste splitpen raakt, gaat het lampje branden.

Voorbereidingstijd

5 tot 15 minuten

Benodigd materiaal

 • Elektriciteitsdraad
 • Lampje van 4,5 volt
 • Stalen paperclip
 • Een batterij van 4,5 volt
 • Fitting voor het lampje
 • Schaar
 • 2 splitpennen
 • Stukje triplex (10x15 cm)
 • Schroevendraaier

Tips algemeen

 • Klik hier voor een voorbeeld morse seinsleutel.
 • Klik hier voor morse kaartjes

Tips voor scouts met een beperking

 • Heb jij kinderen die problemen hebben met hun fijne motoriek, klik hier;
 • Heb jij kinderen die problemen hebben met hun grove motoriek, klik hier;
 • Heb jij de indruk dat er kinderen zijn die gepest worden, klik hier;
 • Heb jij kinderen die mogelijk andere kinderen pesten, klik hier;
 • Heb jij 'drukke' kinderen in je speltak, klik hier;
 • Heb jij kinderen die moeilijk zien, klik hier;
 • Heb jij kinderen met een auditieve beperking, klik hier;
 • Heb jij kinderen die (opvallend) stil zijn, klik hier;*Heb jij kinderen met mogelijk agressief gedrag, klik hier;
 • Heb jij kinderen die jouw uitleg niet goed begrijpen, klik hier;
 • Heb jij kinderen die aan (bepaalde) activiteiten niet mee doen, klik hier.

Veiligheid